Opieka nad pacjentką z wewnątrzwątrobową cholestazą ciężarnych - opis przypadku

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: Intrahepatic cholestasis of pregnancy is an illness characteristic only for a gestation period and one of the most common liver diseases of this period. It poses a great threat to the life and health of a fetus. For a mother, symptoms are not dangerous but oppressive. Diagnosis is being made on the basis of the presence of itching, elevated amount of bile acids in blood serum and liver tests. This affliction is not an indicator for Caesarean section but is an indicator for an earlier completion of gestation (before the 38 weeks). A correct diagnosis of the illness and an awareness of its consequences for the fetus are very important. This allows for adequate proceedings and treatment to begin. Objective of the work: The aim of this work was to make an up-to-date, obstetric diagnosis and to plan holistic care based on the analysis of the case of a woman with intrahepatic cholestasis of pregnancy. Materials and methods: This work was written based on the research method of an independent case study. The subject of the research was a 25-years-old woman staying in the Municipal Specialistic Hospital of Gabriel Narutowicz in Cracow. Results and conclusions: Intrahepatic cholestasis of pregnancy may prominently influence the gestation process and delivery of a child as well as the health of a mother and a newborn. It is important for the entire medical team to take holistic care of the mother. A midwife plays an important role in this process, determining the main nursing problems and taking care of her.pl
dc.abstract.plWstęp: Cholestaza wewnątrzwątrobowa ciężarnych to choroba charakterystyczna tylko dla okresu ciąży i jedno z najczęstszych w tym okresie schorzeń wątroby. Stanowi ono duże zagrożenie życia oraz zdrowia płodu. Dla matki objawy nie są niebezpieczne, ale uciążliwe. Rozpoznanie stawia się na podstawie obecności świądu, podwyższonych wartości kwasów żółciowych w surowicy krwi oraz prób wątrobowych. Schorzenie to nie jest wskazaniem do cięcia cesarskiego, lecz jest wskazaniem do wcześniejszego ukończenia ciąży (przed 38 tygodniem). Bardzo ważne jest prawidłowe rozpoznanie choroby oraz znajomość jej konsekwencji dla płodu. Umożliwia to rozpoczęcie odpowiedniego postępowania i leczenia. Cel pracy: Celem pracy było postawienie aktualnych diagnoz położniczych oraz zapanowanie holistycznej opieki w oparciu o analizę przypadku kobiety z wewnątrzwątrobową cholestazą ciężarnych. Materiały i metody: Praca została napisana w oparciu o metodę badawczą studium indywidualnego przypadku. Podmiotem badań była 25-letnia kobieta przebywająca w Miejskim Szpitalu Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Wyniki i wnioski: Cholestaza wewnątrzwątrobowa ciężarnych w znaczący sposób może wpłynąć na przebieg ciąży i porodu oraz stan zdrowia matki i noworodka. Ważne jest objęcie matki holistyczną opieką przez cały zespół medyczny. Położna pełni ważną rolę nad kobietą, ustalając główne problemy pielęgnacyjne oraz sprawując nad nią opiekę.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorMierzwa, Anna - 162242 pl
dc.contributor.authorBrzeźny, Sarapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerMierzwa, Anna - 162242 pl
dc.contributor.reviewerPrażmowska, Barbara - 133217 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T23:54:21Z
dc.date.available2020-07-27T23:54:21Z
dc.date.submitted2019-07-05pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-132622-227196pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235036
dc.languagepolpl
dc.subject.enIntrahepatic cholestasis of pregnancy, bile acids, gestation, ursodeoxycholic acid.pl
dc.subject.plwewnątrzwątrobowa cholestaza ciężarnych, kwasy żółciowe, ciąża, kwas ursodeoksycholowy.pl
dc.titleOpieka nad pacjentką z wewnątrzwątrobową cholestazą ciężarnych - opis przypadkupl
dc.title.alternativeCare of a woman with an intrahepatic cholestasis of pregnancy – case study.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Intrahepatic cholestasis of pregnancy is an illness characteristic only for a gestation period and one of the most common liver diseases of this period. It poses a great threat to the life and health of a fetus. For a mother, symptoms are not dangerous but oppressive. Diagnosis is being made on the basis of the presence of itching, elevated amount of bile acids in blood serum and liver tests. This affliction is not an indicator for Caesarean section but is an indicator for an earlier completion of gestation (before the 38 weeks). A correct diagnosis of the illness and an awareness of its consequences for the fetus are very important. This allows for adequate proceedings and treatment to begin. Objective of the work: The aim of this work was to make an up-to-date, obstetric diagnosis and to plan holistic care based on the analysis of the case of a woman with intrahepatic cholestasis of pregnancy. Materials and methods: This work was written based on the research method of an independent case study. The subject of the research was a 25-years-old woman staying in the Municipal Specialistic Hospital of Gabriel Narutowicz in Cracow. Results and conclusions: Intrahepatic cholestasis of pregnancy may prominently influence the gestation process and delivery of a child as well as the health of a mother and a newborn. It is important for the entire medical team to take holistic care of the mother. A midwife plays an important role in this process, determining the main nursing problems and taking care of her.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Cholestaza wewnątrzwątrobowa ciężarnych to choroba charakterystyczna tylko dla okresu ciąży i jedno z najczęstszych w tym okresie schorzeń wątroby. Stanowi ono duże zagrożenie życia oraz zdrowia płodu. Dla matki objawy nie są niebezpieczne, ale uciążliwe. Rozpoznanie stawia się na podstawie obecności świądu, podwyższonych wartości kwasów żółciowych w surowicy krwi oraz prób wątrobowych. Schorzenie to nie jest wskazaniem do cięcia cesarskiego, lecz jest wskazaniem do wcześniejszego ukończenia ciąży (przed 38 tygodniem). Bardzo ważne jest prawidłowe rozpoznanie choroby oraz znajomość jej konsekwencji dla płodu. Umożliwia to rozpoczęcie odpowiedniego postępowania i leczenia. Cel pracy: Celem pracy było postawienie aktualnych diagnoz położniczych oraz zapanowanie holistycznej opieki w oparciu o analizę przypadku kobiety z wewnątrzwątrobową cholestazą ciężarnych. Materiały i metody: Praca została napisana w oparciu o metodę badawczą studium indywidualnego przypadku. Podmiotem badań była 25-letnia kobieta przebywająca w Miejskim Szpitalu Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Wyniki i wnioski: Cholestaza wewnątrzwątrobowa ciężarnych w znaczący sposób może wpłynąć na przebieg ciąży i porodu oraz stan zdrowia matki i noworodka. Ważne jest objęcie matki holistyczną opieką przez cały zespół medyczny. Położna pełni ważną rolę nad kobietą, ustalając główne problemy pielęgnacyjne oraz sprawując nad nią opiekę.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Mierzwa, Anna - 162242
dc.contributor.authorpl
Brzeźny, Sara
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Mierzwa, Anna - 162242
dc.contributor.reviewerpl
Prażmowska, Barbara - 133217
dc.date.accessioned
2020-07-27T23:54:21Z
dc.date.available
2020-07-27T23:54:21Z
dc.date.submittedpl
2019-07-05
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-132622-227196
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235036
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Intrahepatic cholestasis of pregnancy, bile acids, gestation, ursodeoxycholic acid.
dc.subject.plpl
wewnątrzwątrobowa cholestaza ciężarnych, kwasy żółciowe, ciąża, kwas ursodeoksycholowy.
dc.titlepl
Opieka nad pacjentką z wewnątrzwątrobową cholestazą ciężarnych - opis przypadku
dc.title.alternativepl
Care of a woman with an intrahepatic cholestasis of pregnancy – case study.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
394
Views per month
Views per city
Warsaw
57
Gdansk
36
Krakow
31
Wroclaw
19
Bialystok
16
Rzeszów
16
Lublin
11
Poznan
10
Kościan
9
Olsztyn
8

No access

No Thumbnail Available