Tematyka antyczna w eseistyce Stanisława Vincenza.

master
dc.abstract.enDiscussing antique motifs of the essay writing of Stanislaw Vincenz is a purpose of the MA thesis. In particular works focusing on the figures most important for the writer were analysed: Socrates, Plato, Homer and Pausanias. They also appoint composition order of the dissertation. The basic questions which have explorations undertaken here, refer to the place wchich an antique tradition is taking in the artistic work and the world view of Stanislaw Vincenz. MA thesis, even though it is focusing on essays, was also supposed to approach remaining works of this still little-known author. Therefore, the deliberations were apprehend in the wide context diverse in terms of the thematic and genologic writings of Stanislaw Vincenz.pl
dc.abstract.otherCelem pracy jest omówienie wątków antycznych w eseistyce Stanisława Vincenza. W szczególności analizie poddane zostały utwory koncentrujące się wokół najważniejszych dla pisarza postaci: Sokratesa, Platona, Homera i Pauzaniasza. One wyznaczają też porządek kompozycyjny pracy. Podstawowe pytania, które przyświecają podjętym tu badaniom, odnoszą się do miejsca, jakie w twórczości oraz światopoglądzie Stanisława Vincenza zajmuje tradycja starożytna. Praca, mimo że koncentruje się przede wszystkim na esejach, miała również posłużyć przybliżeniu pozostałych dzieł tego wciąż mało znanego autora. Dlatego też całość rozważań osadzona została w szerokim kontekście różnorodnego pod względem tematycznym i genologicznym pisarstwa Stanisława Vincenza.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.contributor.advisorPróchnicki, Włodzimierz - 131556 pl
dc.contributor.authorSzumlas, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerWróbel, Józef - 132785 pl
dc.contributor.reviewerPróchnicki, Włodzimierz - 131556 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T17:48:52Z
dc.date.available2020-07-20T17:48:52Z
dc.date.submitted2011-10-28pl
dc.fieldofstudykomparatystykapl
dc.identifier.apddiploma-60764-68260pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174353
dc.subject.enStanislaw Vincenz, antique motifs, essay writingpl
dc.subject.otherStanisław Vincenz, tematyka antyczna, eseistyka, starożytnośćpl
dc.titleTematyka antyczna w eseistyce Stanisława Vincenza.pl
dc.title.alternativeAntique subject area of the essay writing of Stanislaw Vincenzpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Discussing antique motifs of the essay writing of Stanislaw Vincenz is a purpose of the MA thesis. In particular works focusing on the figures most important for the writer were analysed: Socrates, Plato, Homer and Pausanias. They also appoint composition order of the dissertation. The basic questions which have explorations undertaken here, refer to the place wchich an antique tradition is taking in the artistic work and the world view of Stanislaw Vincenz. MA thesis, even though it is focusing on essays, was also supposed to approach remaining works of this still little-known author. Therefore, the deliberations were apprehend in the wide context diverse in terms of the thematic and genologic writings of Stanislaw Vincenz.
dc.abstract.otherpl
Celem pracy jest omówienie wątków antycznych w eseistyce Stanisława Vincenza. W szczególności analizie poddane zostały utwory koncentrujące się wokół najważniejszych dla pisarza postaci: Sokratesa, Platona, Homera i Pauzaniasza. One wyznaczają też porządek kompozycyjny pracy. Podstawowe pytania, które przyświecają podjętym tu badaniom, odnoszą się do miejsca, jakie w twórczości oraz światopoglądzie Stanisława Vincenza zajmuje tradycja starożytna. Praca, mimo że koncentruje się przede wszystkim na esejach, miała również posłużyć przybliżeniu pozostałych dzieł tego wciąż mało znanego autora. Dlatego też całość rozważań osadzona została w szerokim kontekście różnorodnego pod względem tematycznym i genologicznym pisarstwa Stanisława Vincenza.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.contributor.advisorpl
Próchnicki, Włodzimierz - 131556
dc.contributor.authorpl
Szumlas, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Wróbel, Józef - 132785
dc.contributor.reviewerpl
Próchnicki, Włodzimierz - 131556
dc.date.accessioned
2020-07-20T17:48:52Z
dc.date.available
2020-07-20T17:48:52Z
dc.date.submittedpl
2011-10-28
dc.fieldofstudypl
komparatystyka
dc.identifier.apdpl
diploma-60764-68260
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174353
dc.subject.enpl
Stanislaw Vincenz, antique motifs, essay writing
dc.subject.otherpl
Stanisław Vincenz, tematyka antyczna, eseistyka, starożytność
dc.titlepl
Tematyka antyczna w eseistyce Stanisława Vincenza.
dc.title.alternativepl
Antique subject area of the essay writing of Stanislaw Vincenz
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Rijeka
3
Wroclaw
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available