Ocena działań banku centralnego w reakcji na kryzys finansowy z roku 2007 na przykładzie Systemu Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych

master
dc.abstract.enFinancial crisis in 2007 had a significant influence on functioning of the world financial system institutions, that led to the redefinition of their roles in this system. One of the most characteristic example of this changes is a way how the central banks, as a one of the most important actors in financial world, reacted on financial crisis.The aim of the thesis was to present the role of central bank during the financial crisis and to evaluate the role of the Federal Reserve System, USA, in response to the crisis in 2007-2009. Fed’s response to the crisis can be considered as the one of the most relevant example of changing a paradigm of central bank’s functioning. Assumption which have been proved said that without active role of the central banks results of the financial crisis could be more grievous and time needed for return of the American economy to the growth path would be longer.The study was conducted basing on overview of the literature dedicated to this subject and case study as well as an analyze of various statistical data describing Federal Reserve response to the crisis. Research results proved positive impact of operations undertaken by Fed.pl
dc.abstract.plKryzys finansowy z roku 2007 wywarł ogromny wpływ na funkcjonowanie podmiotów systemu finansowego doprowadzając do zredefiniowania ich roli. Znamiennym przykładem tego typu zmian jest sposób funkcjonowania banku centralnego, jako jednego z najważniejszych elementów systemu finansowego.Celem niniejszej pracy było przedstawienie istoty i roli banku centralnego w sytuacji kryzysu finansowego oraz ocena działań Systemu Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych w odpowiedzi na kryzys w latach 2007-2009. Metoda badawcza, która została zastosowana w tej pracy to głównie metoda monograficzna połączona ze studium przypadku kryzysowych działań Fed. W oparciu o przegląd dostępnej literatury na temat działań Amerykańskiego Systemu Rezerwy Federalnej oraz źródła statystyczne dokonano pozytywnej weryfikacji hipotezy, o kluczowym wpływie działań Rezerwy Federalnej na gospodarkę amerykańską w reakcji na kryzys finansowy z roku 2007.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGancarczyk, Martapl
dc.contributor.authorRąpała, Przemysławpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerGancarczyk, Martapl
dc.contributor.reviewerKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T17:39:00Z
dc.date.available2020-07-27T17:39:00Z
dc.date.submitted2018-07-11pl
dc.fieldofstudyekonomia międzynarodowapl
dc.identifier.apddiploma-125021-127440pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229271
dc.languagepolpl
dc.subject.eneconomic cycle - Federal Reserve - financial crisis - quantitative easingpl
dc.subject.plAmerykański System Rezerwy Federalnej - cykl koniunkturalny - kryzys finansowy - luzowanie ilościowepl
dc.titleOcena działań banku centralnego w reakcji na kryzys finansowy z roku 2007 na przykładzie Systemu Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonychpl
dc.title.alternativeThe evaluation of the central bank activities in response to the financial crisis of 2007 on the example of the Federal Reserve System USApl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Financial crisis in 2007 had a significant influence on functioning of the world financial system institutions, that led to the redefinition of their roles in this system. One of the most characteristic example of this changes is a way how the central banks, as a one of the most important actors in financial world, reacted on financial crisis.The aim of the thesis was to present the role of central bank during the financial crisis and to evaluate the role of the Federal Reserve System, USA, in response to the crisis in 2007-2009. Fed’s response to the crisis can be considered as the one of the most relevant example of changing a paradigm of central bank’s functioning. Assumption which have been proved said that without active role of the central banks results of the financial crisis could be more grievous and time needed for return of the American economy to the growth path would be longer.The study was conducted basing on overview of the literature dedicated to this subject and case study as well as an analyze of various statistical data describing Federal Reserve response to the crisis. Research results proved positive impact of operations undertaken by Fed.
dc.abstract.plpl
Kryzys finansowy z roku 2007 wywarł ogromny wpływ na funkcjonowanie podmiotów systemu finansowego doprowadzając do zredefiniowania ich roli. Znamiennym przykładem tego typu zmian jest sposób funkcjonowania banku centralnego, jako jednego z najważniejszych elementów systemu finansowego.Celem niniejszej pracy było przedstawienie istoty i roli banku centralnego w sytuacji kryzysu finansowego oraz ocena działań Systemu Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych w odpowiedzi na kryzys w latach 2007-2009. Metoda badawcza, która została zastosowana w tej pracy to głównie metoda monograficzna połączona ze studium przypadku kryzysowych działań Fed. W oparciu o przegląd dostępnej literatury na temat działań Amerykańskiego Systemu Rezerwy Federalnej oraz źródła statystyczne dokonano pozytywnej weryfikacji hipotezy, o kluczowym wpływie działań Rezerwy Federalnej na gospodarkę amerykańską w reakcji na kryzys finansowy z roku 2007.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Gancarczyk, Marta
dc.contributor.authorpl
Rąpała, Przemysław
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Gancarczyk, Marta
dc.contributor.reviewerpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.date.accessioned
2020-07-27T17:39:00Z
dc.date.available
2020-07-27T17:39:00Z
dc.date.submittedpl
2018-07-11
dc.fieldofstudypl
ekonomia międzynarodowa
dc.identifier.apdpl
diploma-125021-127440
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229271
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
economic cycle - Federal Reserve - financial crisis - quantitative easing
dc.subject.plpl
Amerykański System Rezerwy Federalnej - cykl koniunkturalny - kryzys finansowy - luzowanie ilościowe
dc.titlepl
Ocena działań banku centralnego w reakcji na kryzys finansowy z roku 2007 na przykładzie Systemu Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych
dc.title.alternativepl
The evaluation of the central bank activities in response to the financial crisis of 2007 on the example of the Federal Reserve System USA
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Lublin
1

No access

No Thumbnail Available