Rola mediów społecznościowych w branży gastronomicznej

master
dc.abstract.enWith the constantly growing popularity of social media and the number of their users, it has become clear that now they have a big impact on the gastronomy industry, because, in order to reach potential and loyal clients, restaurants must exist on the Internet.The purpose of this thesis is to present social media as an effective tool for promoting restaurants and assessing what impact they have on clients. On the other hand, the aim of the research is to understand what is a real impact of social media on the restaurant choice by clients. The research was carried out using a survey questionnaire that was published on Facebook. The results of the research have shown that social media of restaurants influence the decisions made by clients and are an effective tool used to acquire new clients. During the research, the author has also determined which factors have the greatest impact on the choice of restaurants by clients, i.e. reviews, overall rating and user generated content (photos, video, etc.). Such results of the research can be useful for entrepreneurs and can be used in the future for planning the strategy of social media marketing in the gastronomy industry.pl
dc.abstract.plWraz ze stale rosnącą popularnością i liczbą użytkowników mediów społecznościowych stało się jasne, że mają one teraz duży wpływ na branżę gastronomiczną, ponieważ aby dotrzeć do potencjalnych i lojalnych klientów, lokale gastronomiczne muszą zaistnieć w Internecie.Celem niniejszej pracy jest przedstawienie mediów społecznościowych jako skutecznego narzędzia służącego do promocji lokalów gastronomicznych i ocenienie jaki wpływ mają one na klientów. Celem badania jest natomiast zrozumienie, jak dokładnie media społecznościowe wpływają na wybór lokalu gastronomicznego przez klientów.Badanie zostało wykonane za pomocą kwestionariusza ankietowego, który został opublikowany w serwisie społecznościowym Facebook. Wyniki badania dowiodły, iż media społecznościowe lokali gastronomicznych mają wpływ na decyzje podejmowane przez klientów oraz są skutecznym narzędziem używanym do pozyskiwania nowych klientów. Podczas badania ustalono również jakie czynniki w największym stopniu wpływają na wybór lokalu gastronomicznego przez klientów, tj. recenzji, ogólna ocena i treści wytworzone przez klientów (zdjęcia, wideo itd.). Takie wyniki badań mogą być przydatne dla przedsiębiorców i wykorzystane w przyszłości do planowania strategii social media marketingu w branży gastronomicznej.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKurleto, Małgorzata - 160656 pl
dc.contributor.authorZabolotna, Yuliiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKurleto, Małgorzata - 160656 pl
dc.contributor.reviewerZawartka, Marekpl
dc.date.accessioned2020-07-27T22:48:11Z
dc.date.available2020-07-27T22:48:11Z
dc.date.submitted2019-10-21pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudymedia społecznościowe w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-131180-251374pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234013
dc.languagepolpl
dc.subject.enSocial media – social media marketing – gastronomy industrypl
dc.subject.plMedia społecznościowe – marketing społecznościowy – branża gastronomicznapl
dc.titleRola mediów społecznościowych w branży gastronomicznejpl
dc.title.alternativeThe role of social media in gastronomy industrypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
With the constantly growing popularity of social media and the number of their users, it has become clear that now they have a big impact on the gastronomy industry, because, in order to reach potential and loyal clients, restaurants must exist on the Internet.The purpose of this thesis is to present social media as an effective tool for promoting restaurants and assessing what impact they have on clients. On the other hand, the aim of the research is to understand what is a real impact of social media on the restaurant choice by clients. The research was carried out using a survey questionnaire that was published on Facebook. The results of the research have shown that social media of restaurants influence the decisions made by clients and are an effective tool used to acquire new clients. During the research, the author has also determined which factors have the greatest impact on the choice of restaurants by clients, i.e. reviews, overall rating and user generated content (photos, video, etc.). Such results of the research can be useful for entrepreneurs and can be used in the future for planning the strategy of social media marketing in the gastronomy industry.
dc.abstract.plpl
Wraz ze stale rosnącą popularnością i liczbą użytkowników mediów społecznościowych stało się jasne, że mają one teraz duży wpływ na branżę gastronomiczną, ponieważ aby dotrzeć do potencjalnych i lojalnych klientów, lokale gastronomiczne muszą zaistnieć w Internecie.Celem niniejszej pracy jest przedstawienie mediów społecznościowych jako skutecznego narzędzia służącego do promocji lokalów gastronomicznych i ocenienie jaki wpływ mają one na klientów. Celem badania jest natomiast zrozumienie, jak dokładnie media społecznościowe wpływają na wybór lokalu gastronomicznego przez klientów.Badanie zostało wykonane za pomocą kwestionariusza ankietowego, który został opublikowany w serwisie społecznościowym Facebook. Wyniki badania dowiodły, iż media społecznościowe lokali gastronomicznych mają wpływ na decyzje podejmowane przez klientów oraz są skutecznym narzędziem używanym do pozyskiwania nowych klientów. Podczas badania ustalono również jakie czynniki w największym stopniu wpływają na wybór lokalu gastronomicznego przez klientów, tj. recenzji, ogólna ocena i treści wytworzone przez klientów (zdjęcia, wideo itd.). Takie wyniki badań mogą być przydatne dla przedsiębiorców i wykorzystane w przyszłości do planowania strategii social media marketingu w branży gastronomicznej.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kurleto, Małgorzata - 160656
dc.contributor.authorpl
Zabolotna, Yuliia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kurleto, Małgorzata - 160656
dc.contributor.reviewerpl
Zawartka, Marek
dc.date.accessioned
2020-07-27T22:48:11Z
dc.date.available
2020-07-27T22:48:11Z
dc.date.submittedpl
2019-10-21
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
media społecznościowe w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-131180-251374
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234013
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Social media – social media marketing – gastronomy industry
dc.subject.plpl
Media społecznościowe – marketing społecznościowy – branża gastronomiczna
dc.titlepl
Rola mediów społecznościowych w branży gastronomicznej
dc.title.alternativepl
The role of social media in gastronomy industry
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
177
Views per month
Views per city
Krakow
43
Warsaw
24
Wroclaw
19
Gdansk
14
Rzeszów
10
Lodz
6
Ruda Śląska
6
Bydgoszcz
3
Dublin
3
Gliwice
3

No access

No Thumbnail Available