Analiza pasm IR w obrazach chemicznych tkanek miękkich

licenciate
dc.abstract.enIn this study, the analysis of FT-IR spectra bands in chemical images of soft tissues was undertaken. These tissues were derived from the 4T1 mouse model of breast cancer metastasis - characterized by the formation of secondary tumors in the lungs. The test material was collected from animals during the development of the disease from 1 to 5 weeks, as well as from healthy mice - constituting the control sample. The measurement method used was infrared imaging. The spectra obtained were subjected to unsupervised hierarchical cluster analysis (UHCA). This allowed for the identification of classes representing the main morphological elements of the lungs (muscular tissue, pulmonary parenchyma and bronchioles). Moreover, the obtained results were compared with the histological staining performed with hematoxylin and eosin of the tested preparations, thanks to which it was possible to assign a specific class of spectra to a component of the lung tissue and to observe spectral changes occurring as a result of the progressing neoplastic disease.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy podjęto się analizy pasm widm FT-IR w obrazach chemicznych tkanek miękkich. Tkanki te pochodziły z mysiego modelu przerzutowania raka piersi 4T1 – charakteryzującego się powstawaniem wtórnych guzów w płucach. Badany materiał został pobrany od zwierząt w trakcie rozwoju choroby od 1 do 5 tygodnia, a także od zdrowych mysz – stanowiących próbę kontrolną. Wykorzystaną metodą pomiarową stanowiło obrazowanie w podczerwieni. Uzyskane widma poddano nienadzorowanej hierarchicznej analizie skupień (ang. unsupervised hierarchical cluster analysis, UHCA). Pozwoliło to na wyodrębnianie klas reprezentujących główne elementy morfologiczne płuc (mięśniówka, miąższ płucny oraz oskrzeliki). Ponadto otrzymane wyniki porównano z barwieniami histologicznymi wykonanymi za pomocą hematoksyliny i eozyny badanych preparatów, dzięki czemu możliwe było przypisanie konkretnej klasy widm do elementu składowego tkanki płucnej oraz obserwacje zmian spektralnych zachodzących pod wpływem postępującej choroby nowotworowej.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorMałek, Kamilla - 130284 pl
dc.contributor.authorTomala, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerMałek, Kamilla - 130284 pl
dc.contributor.reviewerMiśkowiec, Paweł - 142045 pl
dc.date.accessioned2021-10-21T21:33:03Z
dc.date.available2021-10-21T21:33:03Z
dc.date.submitted2021-09-23pl
dc.fieldofstudychemia medycznapl
dc.identifier.apddiploma-139328-248510pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281266
dc.languagepolpl
dc.subject.enFT-IR spectroscopy; Soft tissues; Histological staining; Neoplastic metastasis; Lungspl
dc.subject.plSpektroskopia FT-IR; Tkanki miękkie; Barwienie histologiczne; Przerzutowość nowotworowa; Płucapl
dc.titleAnaliza pasm IR w obrazach chemicznych tkanek miękkichpl
dc.title.alternativeAnalysis of IR bands in chemical images of soft tissuespl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this study, the analysis of FT-IR spectra bands in chemical images of soft tissues was undertaken. These tissues were derived from the 4T1 mouse model of breast cancer metastasis - characterized by the formation of secondary tumors in the lungs. The test material was collected from animals during the development of the disease from 1 to 5 weeks, as well as from healthy mice - constituting the control sample. The measurement method used was infrared imaging. The spectra obtained were subjected to unsupervised hierarchical cluster analysis (UHCA). This allowed for the identification of classes representing the main morphological elements of the lungs (muscular tissue, pulmonary parenchyma and bronchioles). Moreover, the obtained results were compared with the histological staining performed with hematoxylin and eosin of the tested preparations, thanks to which it was possible to assign a specific class of spectra to a component of the lung tissue and to observe spectral changes occurring as a result of the progressing neoplastic disease.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy podjęto się analizy pasm widm FT-IR w obrazach chemicznych tkanek miękkich. Tkanki te pochodziły z mysiego modelu przerzutowania raka piersi 4T1 – charakteryzującego się powstawaniem wtórnych guzów w płucach. Badany materiał został pobrany od zwierząt w trakcie rozwoju choroby od 1 do 5 tygodnia, a także od zdrowych mysz – stanowiących próbę kontrolną. Wykorzystaną metodą pomiarową stanowiło obrazowanie w podczerwieni. Uzyskane widma poddano nienadzorowanej hierarchicznej analizie skupień (ang. unsupervised hierarchical cluster analysis, UHCA). Pozwoliło to na wyodrębnianie klas reprezentujących główne elementy morfologiczne płuc (mięśniówka, miąższ płucny oraz oskrzeliki). Ponadto otrzymane wyniki porównano z barwieniami histologicznymi wykonanymi za pomocą hematoksyliny i eozyny badanych preparatów, dzięki czemu możliwe było przypisanie konkretnej klasy widm do elementu składowego tkanki płucnej oraz obserwacje zmian spektralnych zachodzących pod wpływem postępującej choroby nowotworowej.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Małek, Kamilla - 130284
dc.contributor.authorpl
Tomala, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Małek, Kamilla - 130284
dc.contributor.reviewerpl
Miśkowiec, Paweł - 142045
dc.date.accessioned
2021-10-21T21:33:03Z
dc.date.available
2021-10-21T21:33:03Z
dc.date.submittedpl
2021-09-23
dc.fieldofstudypl
chemia medyczna
dc.identifier.apdpl
diploma-139328-248510
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281266
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
FT-IR spectroscopy; Soft tissues; Histological staining; Neoplastic metastasis; Lungs
dc.subject.plpl
Spektroskopia FT-IR; Tkanki miękkie; Barwienie histologiczne; Przerzutowość nowotworowa; Płuca
dc.titlepl
Analiza pasm IR w obrazach chemicznych tkanek miękkich
dc.title.alternativepl
Analysis of IR bands in chemical images of soft tissues
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Dublin
2
Krakow
2
Wroclaw
2
Rzeszów
1

No access

No Thumbnail Available