Grand Prix Formuły 1 w kontekście widowiska teatralnego z elementami performansu

licenciate
dc.abstract.enThe following work is an attempt to find similarities between the Formula 1 Grand Prix and a theatrical spectacle with elements of performance. By examining the scenario, which is a set of official rules of the Formula 1 World Championship, and analyzing the roles of individual people involved in creating the spectacle, the author of the work tries to find an analogy to the theater. The first chapter introduces the rules and basic information about Formula 1, in order to familiarize the reader with the subject and help him better understand specific moments of the show. In the second chapter the author analyzes a complicated scenario, presents the role of the actor-driver and his inseparability from the car. It is also explained how a single Formula 1 team works and draws parallels with a theater group. Then the role of the spectator, whose presence influences the performativity of the race, is analyzed. The work also addresses the issue of the gender of people participating in Formula 1 races. The author points out that there should be changes at the emancipatory level of this sport. The conclusion suggests that the topic Formula 1 will never be exhausted due to the speed of evolution of the field and the changes that happen from day to day. The work proves that the structure of the spectacle and the organization of the Formula 1 Grand Prix coincide with the essence of performance and theater.pl
dc.abstract.plPoniższa praca jest próbą znalezienia podobieństw pomiędzy Grand Prix Formuły 1 a widowiskiem teatralnym z elementami performansu. Poprzez badanie scenariusza, którym jest zbiór oficjalnych zasad Mistrzostw Świata w Formule 1 oraz analizę ról poszczególnych osób biorących udział w tworzeniu widowiska, autorka pracy stara się znaleźć analogię do teatru. W pierwszym rozdziale zostają przybliżone zasady i podstawowe informacje dotyczące Formuły 1, w celu zaznajomienia czytelnika z tematem oraz lepszego zrozumienia opisywanych konkretnych momentów widowiska. W drugim rozdziale autorka dokonuje analizy skomplikowanego scenariusza, przedstawia rolę kierowcy-aktora oraz jego nierozerwalności z samochodem. Wyjaśnia jak działa pojedynczy zespół Formuły 1 i ukazuje podobieństwa z zespołem teatralnym. Następnie analizowana jest rola widza, którego obecność wpływa na performatywność wyścigu. W pracy poruszony zostaje również temat płci osób występujących w wyścigach Formuły 1. Autorka zaznacza, że powinny zajść zmiany na poziomie emancypacyjnym tego sportu.Zakończenie sugeruje, że praca na temat Formuły 1 nigdy nie będzie wyczerpująca, ze względu na szybkość ewoluowania tej dziedziny i zmian, które dzieją się z dnia na dzień. Praca dowodzi, że konstrukcja widowiska oraz organizacji Grand Prix Formuły 1 pokrywa się z istotą performansu i teatru.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorŚmiechowicz, Olgapl
dc.contributor.authorTokarczyk, Juliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerŚmiechowicz, Olgapl
dc.contributor.reviewerKosiński, Dariusz - 129188 pl
dc.date.accessioned2023-09-08T21:40:36Z
dc.date.available2023-09-08T21:40:36Z
dc.date.submitted2023-09-07pl
dc.fieldofstudywiedza o teatrzepl
dc.identifier.apddiploma-169780-290344pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/318556
dc.languagepolpl
dc.subject.enFormula 1, Formula One World Championship, theatre, scenario, performance, actor, driver, spectator, spectacle, outdoor show, team, theater company, constructor, liveness, Peter Brook, Jerzy Grotowski.pl
dc.subject.plFormuła 1, Mistrzostwa Świata w Formule Jeden, teatr, scenariusz, performans, aktor, kierowca, widz, spektakl, widowisko, widowisko plenerowe, zespół, zespół teatralny, konstruktor, nażywość, Peter Brook, Jerzy Grotowski.pl
dc.titleGrand Prix Formuły 1 w kontekście widowiska teatralnego z elementami performansupl
dc.title.alternativeGrand Prix of Formula 1 in the context of a theatrical spectacle with elements of performancepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The following work is an attempt to find similarities between the Formula 1 Grand Prix and a theatrical spectacle with elements of performance. By examining the scenario, which is a set of official rules of the Formula 1 World Championship, and analyzing the roles of individual people involved in creating the spectacle, the author of the work tries to find an analogy to the theater. The first chapter introduces the rules and basic information about Formula 1, in order to familiarize the reader with the subject and help him better understand specific moments of the show. In the second chapter the author analyzes a complicated scenario, presents the role of the actor-driver and his inseparability from the car. It is also explained how a single Formula 1 team works and draws parallels with a theater group. Then the role of the spectator, whose presence influences the performativity of the race, is analyzed. The work also addresses the issue of the gender of people participating in Formula 1 races. The author points out that there should be changes at the emancipatory level of this sport. The conclusion suggests that the topic Formula 1 will never be exhausted due to the speed of evolution of the field and the changes that happen from day to day. The work proves that the structure of the spectacle and the organization of the Formula 1 Grand Prix coincide with the essence of performance and theater.
dc.abstract.plpl
Poniższa praca jest próbą znalezienia podobieństw pomiędzy Grand Prix Formuły 1 a widowiskiem teatralnym z elementami performansu. Poprzez badanie scenariusza, którym jest zbiór oficjalnych zasad Mistrzostw Świata w Formule 1 oraz analizę ról poszczególnych osób biorących udział w tworzeniu widowiska, autorka pracy stara się znaleźć analogię do teatru. W pierwszym rozdziale zostają przybliżone zasady i podstawowe informacje dotyczące Formuły 1, w celu zaznajomienia czytelnika z tematem oraz lepszego zrozumienia opisywanych konkretnych momentów widowiska. W drugim rozdziale autorka dokonuje analizy skomplikowanego scenariusza, przedstawia rolę kierowcy-aktora oraz jego nierozerwalności z samochodem. Wyjaśnia jak działa pojedynczy zespół Formuły 1 i ukazuje podobieństwa z zespołem teatralnym. Następnie analizowana jest rola widza, którego obecność wpływa na performatywność wyścigu. W pracy poruszony zostaje również temat płci osób występujących w wyścigach Formuły 1. Autorka zaznacza, że powinny zajść zmiany na poziomie emancypacyjnym tego sportu.Zakończenie sugeruje, że praca na temat Formuły 1 nigdy nie będzie wyczerpująca, ze względu na szybkość ewoluowania tej dziedziny i zmian, które dzieją się z dnia na dzień. Praca dowodzi, że konstrukcja widowiska oraz organizacji Grand Prix Formuły 1 pokrywa się z istotą performansu i teatru.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Śmiechowicz, Olga
dc.contributor.authorpl
Tokarczyk, Julia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Śmiechowicz, Olga
dc.contributor.reviewerpl
Kosiński, Dariusz - 129188
dc.date.accessioned
2023-09-08T21:40:36Z
dc.date.available
2023-09-08T21:40:36Z
dc.date.submittedpl
2023-09-07
dc.fieldofstudypl
wiedza o teatrze
dc.identifier.apdpl
diploma-169780-290344
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/318556
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Formula 1, Formula One World Championship, theatre, scenario, performance, actor, driver, spectator, spectacle, outdoor show, team, theater company, constructor, liveness, Peter Brook, Jerzy Grotowski.
dc.subject.plpl
Formuła 1, Mistrzostwa Świata w Formule Jeden, teatr, scenariusz, performans, aktor, kierowca, widz, spektakl, widowisko, widowisko plenerowe, zespół, zespół teatralny, konstruktor, nażywość, Peter Brook, Jerzy Grotowski.
dc.titlepl
Grand Prix Formuły 1 w kontekście widowiska teatralnego z elementami performansu
dc.title.alternativepl
Grand Prix of Formula 1 in the context of a theatrical spectacle with elements of performance
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Krakow
2
Bydgoszcz
1
Skawina
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available