"Poziom zaufania do administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Miasta Zamość"

licenciate
dc.abstract.enThis paper describes the level of trust in local government administration on the example of the City of Zamosc. It presents the legal and ethical aspects concerning the activities of local government as well as the accountability and responsibilities of local government employees. The local administration is inherent in the functioning of local communities. The effectiveness of the work of officials and relationships formed on the line officer - supplicant have a ignificant impact on creating a level of trust in local government institutions. The analysis gives a full and clear picture of the perception of the functioning of local government administration in Poland.pl
dc.abstract.plW pracy opisano poziom zaufania do administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Miasta Zamość. Przedstawiono aspekty prawne oraz etyczne dotyczące działalności administracji samorządowej jak również odpowiedzialność i zakres obowiązków pracowników samorządowych. Nieodłącznym elementem funkcjonowania społeczności lokalnych jest administracja samorządowa. Efektywność pracy urzędników oraz stosunki tworzące się na linii urzędnik – petent mają znaczący wpływ na kreowanie poziomu zaufania do instytucji samorządowej. Dokonana analiza daje pełny i klarowny obraz postrzegania funkcjonowania administracji samorządowej w Polsce.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKurleto, Halszka - 127543 pl
dc.contributor.authorPałczyńska, Ewapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSzopa, Andrzej - 132249 pl
dc.contributor.reviewerKurleto, Halszka - 127543 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T21:08:18Z
dc.date.available2020-07-26T21:08:18Z
dc.date.submitted2016-06-28pl
dc.fieldofstudyzarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimipl
dc.identifier.apddiploma-104446-178768pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210867
dc.languagepolpl
dc.subject.enLOCAL GOVERNMENT- TRUST LEVEL- LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEEpl
dc.subject.plADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA- POZIOM ZAUFANIA- PRACOWNIK SAMORZĄDOWYpl
dc.title"Poziom zaufania do administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Miasta Zamość"pl
dc.title.alternative"The level of trust in local government administration on the example of the City of Zamosc"pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper describes the level of trust in local government administration on the example of the City of Zamosc. It presents the legal and ethical aspects concerning the activities of local government as well as the accountability and responsibilities of local government employees. The local administration is inherent in the functioning of local communities. The effectiveness of the work of officials and relationships formed on the line officer - supplicant have a ignificant impact on creating a level of trust in local government institutions. The analysis gives a full and clear picture of the perception of the functioning of local government administration in Poland.
dc.abstract.plpl
W pracy opisano poziom zaufania do administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Miasta Zamość. Przedstawiono aspekty prawne oraz etyczne dotyczące działalności administracji samorządowej jak również odpowiedzialność i zakres obowiązków pracowników samorządowych. Nieodłącznym elementem funkcjonowania społeczności lokalnych jest administracja samorządowa. Efektywność pracy urzędników oraz stosunki tworzące się na linii urzędnik – petent mają znaczący wpływ na kreowanie poziomu zaufania do instytucji samorządowej. Dokonana analiza daje pełny i klarowny obraz postrzegania funkcjonowania administracji samorządowej w Polsce.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kurleto, Halszka - 127543
dc.contributor.authorpl
Pałczyńska, Ewa
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Szopa, Andrzej - 132249
dc.contributor.reviewerpl
Kurleto, Halszka - 127543
dc.date.accessioned
2020-07-26T21:08:18Z
dc.date.available
2020-07-26T21:08:18Z
dc.date.submittedpl
2016-06-28
dc.fieldofstudypl
zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
dc.identifier.apdpl
diploma-104446-178768
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210867
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
LOCAL GOVERNMENT- TRUST LEVEL- LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEE
dc.subject.plpl
ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA- POZIOM ZAUFANIA- PRACOWNIK SAMORZĄDOWY
dc.titlepl
"Poziom zaufania do administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Miasta Zamość"
dc.title.alternativepl
"The level of trust in local government administration on the example of the City of Zamosc"
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Krakow
4
Wroclaw
2
Dublin
1
Rzeszów
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available