Obraz Wielkiej Wojny Północnej w świetle korespondencji regimentarza Jakuba Zygmunta Rybińskiego w latach 1706 - 1709

licenciate
dc.abstract.enThe thesis consists of two chapters. The first chapter is dedicated the history of ascendancy of August II the Strong from 1697 until 1706. This chapter is divided into two subchapters. The first one reflects the internal policy of the king, the second one discusses the reasons for triggering off the Great Northern War and its course until 1706. The second chapter presents the struggle of the Confederation of Sandomierz with the faction of Stanisław Leszczyński and the warfare of the Swedish army in the years 1706 – 1709.pl
dc.abstract.plPraca składa się z dwóch rozdziałów. Pierwszy z nich poświęcony jest historii panowania króla Augusta II Mocnego od 1697 do 1706 roku. Rozdział ten podzielony jest na dwie części. Część pierwsza odwołuje się do polityki wewnętrznej króla, druga omawia przyczyny wywołania Wielkiej Wojny Północnej oraz jej przebieg do 1706 roku. W drugim rozdziale natomiast zostały przedstawione zmagania konfederacji sandomierskiej ze stronnictwem Stanisława Leszczyńskiego i działania armii szwedzkiej w latach 1706 – 1709.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPerłakowski, Adam - 131336 pl
dc.contributor.authorMajewska, Kajapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerPerłakowski, Adam - 131336 pl
dc.contributor.reviewerLink-Lenczowski, Andrzej - 129973 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T01:40:34Z
dc.date.available2020-07-27T01:40:34Z
dc.date.submitted2016-09-12pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-108988-177675pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215086
dc.languagepolpl
dc.subject.enThe Great Northern War, August II the Strong, Charles XII of Sweden, Confederation of Sandomierz, Warsaw Confederation, Stanisław Leszczyński, Altranstädt 1706, Poltava 1709pl
dc.subject.plWielka Wojna Północna, August II Mocny, Karol XII WIttelsbach, konfederacja sandomierska, konfederacja warszawska, Stanisław Leszczyński, Altranstädt 1706, Połtawa 1709pl
dc.titleObraz Wielkiej Wojny Północnej w świetle korespondencji regimentarza Jakuba Zygmunta Rybińskiego w latach 1706 - 1709pl
dc.title.alternativeExposure of the Great Northern War in the correspondence of the military commander Jakub Zygmunt Rybinski in the years 1706-1709pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis consists of two chapters. The first chapter is dedicated the history of ascendancy of August II the Strong from 1697 until 1706. This chapter is divided into two subchapters. The first one reflects the internal policy of the king, the second one discusses the reasons for triggering off the Great Northern War and its course until 1706. The second chapter presents the struggle of the Confederation of Sandomierz with the faction of Stanisław Leszczyński and the warfare of the Swedish army in the years 1706 – 1709.
dc.abstract.plpl
Praca składa się z dwóch rozdziałów. Pierwszy z nich poświęcony jest historii panowania króla Augusta II Mocnego od 1697 do 1706 roku. Rozdział ten podzielony jest na dwie części. Część pierwsza odwołuje się do polityki wewnętrznej króla, druga omawia przyczyny wywołania Wielkiej Wojny Północnej oraz jej przebieg do 1706 roku. W drugim rozdziale natomiast zostały przedstawione zmagania konfederacji sandomierskiej ze stronnictwem Stanisława Leszczyńskiego i działania armii szwedzkiej w latach 1706 – 1709.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Perłakowski, Adam - 131336
dc.contributor.authorpl
Majewska, Kaja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Perłakowski, Adam - 131336
dc.contributor.reviewerpl
Link-Lenczowski, Andrzej - 129973
dc.date.accessioned
2020-07-27T01:40:34Z
dc.date.available
2020-07-27T01:40:34Z
dc.date.submittedpl
2016-09-12
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-108988-177675
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215086
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
The Great Northern War, August II the Strong, Charles XII of Sweden, Confederation of Sandomierz, Warsaw Confederation, Stanisław Leszczyński, Altranstädt 1706, Poltava 1709
dc.subject.plpl
Wielka Wojna Północna, August II Mocny, Karol XII WIttelsbach, konfederacja sandomierska, konfederacja warszawska, Stanisław Leszczyński, Altranstädt 1706, Połtawa 1709
dc.titlepl
Obraz Wielkiej Wojny Północnej w świetle korespondencji regimentarza Jakuba Zygmunta Rybińskiego w latach 1706 - 1709
dc.title.alternativepl
Exposure of the Great Northern War in the correspondence of the military commander Jakub Zygmunt Rybinski in the years 1706-1709
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Dublin
3
Wroclaw
2
Krakow
1
Skierniewice
1

No access

No Thumbnail Available