CÓRKI BONY. PORTRET RODZINNY

master
dc.abstract.enThe work is a collection of biographies of past Jagiellonek: Isabella, Sophia, Anna and Catherine, set against the political history of the sixteenth century, including aspects of the daily life of princesses. The work is divided into five chapters. The first one was devoted to the childhood and youth of queens. To illustrate the process of Jagiellonek education, the brief characteristic of their parents has been outlined: The Queen Bona and King Sigismund I. Next, the mutual relationships of last Jagiellonian has been shown on the background of their everyday life. The second chapter is devoted to Isabella Jagiellonka in the light of her tragic fate in Hungary. The third chapter concerns Sophia Jagiellonka , who is the most intelligent from sisters. The fourth chapter presents Anna Jagiellon, the last of the family. Her long, sad life was interspersed with both the tragedy of the Polish nation during the three interregnums and her personal dramas. The last chapter has shown the lots of Catherine Jagiellon as the Finnish Princess and Queen of Sweden. Such a work system let on the creation of specific family portrait of Bona and Sigismund's offspring.pl
dc.abstract.plPraca stanowi zbiór biografii ostatnich Jagiellonek: Izabeli, Zofii, Anny i Katarzyny, przedstawionych na tle dziejów politycznych XVI wieku, z uwzględnieniem aspektów z życia codziennego królewien. Praca została podzielona na pięć rozdziałów. Pierwszy z nich poświęcony został dzieciństwu i młodości królewien. W celu przedstawienia przebiegu procesu wychowania Jagiellonek nakreślono krótką charakterystykę ich rodziców: królowej Bony i króla Zygmunta I. Następnie przedstawiono wzajemne relacje ostatnich Jagiellonów na tle codziennego życia. Drugi rozdział poświęcono Izabeli Jagiellonce w świetle jej tragicznych losów na Węgrzech. Trzeci rozdział dotyczy Zofii Jagiellonki, niewątpliwie najinteligentniejszej z sióstr. W czwartym rozdziale przedstawiono Annę Jagiellonkę, ostatnią z rodu. Jej długie, smutne życie, było poprzeplatane zarówno tragedią narodu polskiego podczas trzech bezkrólewi, jak i jej osobistymi dramatami. Ostatni rozdział ukazał losy Katarzyny Jagiellonki jako księżnej finlandzkiej i królowej Szwecji. Taki układ pracy pozwolił na stworzenie swoistego portretu rodzinnego potomstwa Bony i Zygmunta Starego.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorMarkiewicz, Mariusz - 130340 pl
dc.contributor.authorJaskółka, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerKrawczuk, Wojciech - 129433 pl
dc.contributor.reviewerMarkiewicz, Mariusz - 130340 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T21:03:31Z
dc.date.available2020-07-24T21:03:31Z
dc.date.submitted2013-10-08pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-82696-99420pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/192201
dc.languagepolpl
dc.subject.enBona, Anna Jagiellonka, Catherine Jagiellonka, Sophia Jagiellonka, Isabella Jagiellonka.pl
dc.subject.plBona, Jagiellonki, Anna Jagiellonka, Katarzyna Jagiellonka, Zofia Jagiellonka, Izabela Jagiellonka.pl
dc.titleCÓRKI BONY. PORTRET RODZINNYpl
dc.title.alternativeBona's daughters. The Family portrait.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work is a collection of biographies of past Jagiellonek: Isabella, Sophia, Anna and Catherine, set against the political history of the sixteenth century, including aspects of the daily life of princesses. The work is divided into five chapters. The first one was devoted to the childhood and youth of queens. To illustrate the process of Jagiellonek education, the brief characteristic of their parents has been outlined: The Queen Bona and King Sigismund I. Next, the mutual relationships of last Jagiellonian has been shown on the background of their everyday life. The second chapter is devoted to Isabella Jagiellonka in the light of her tragic fate in Hungary. The third chapter concerns Sophia Jagiellonka , who is the most intelligent from sisters. The fourth chapter presents Anna Jagiellon, the last of the family. Her long, sad life was interspersed with both the tragedy of the Polish nation during the three interregnums and her personal dramas. The last chapter has shown the lots of Catherine Jagiellon as the Finnish Princess and Queen of Sweden. Such a work system let on the creation of specific family portrait of Bona and Sigismund's offspring.
dc.abstract.plpl
Praca stanowi zbiór biografii ostatnich Jagiellonek: Izabeli, Zofii, Anny i Katarzyny, przedstawionych na tle dziejów politycznych XVI wieku, z uwzględnieniem aspektów z życia codziennego królewien. Praca została podzielona na pięć rozdziałów. Pierwszy z nich poświęcony został dzieciństwu i młodości królewien. W celu przedstawienia przebiegu procesu wychowania Jagiellonek nakreślono krótką charakterystykę ich rodziców: królowej Bony i króla Zygmunta I. Następnie przedstawiono wzajemne relacje ostatnich Jagiellonów na tle codziennego życia. Drugi rozdział poświęcono Izabeli Jagiellonce w świetle jej tragicznych losów na Węgrzech. Trzeci rozdział dotyczy Zofii Jagiellonki, niewątpliwie najinteligentniejszej z sióstr. W czwartym rozdziale przedstawiono Annę Jagiellonkę, ostatnią z rodu. Jej długie, smutne życie, było poprzeplatane zarówno tragedią narodu polskiego podczas trzech bezkrólewi, jak i jej osobistymi dramatami. Ostatni rozdział ukazał losy Katarzyny Jagiellonki jako księżnej finlandzkiej i królowej Szwecji. Taki układ pracy pozwolił na stworzenie swoistego portretu rodzinnego potomstwa Bony i Zygmunta Starego.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Markiewicz, Mariusz - 130340
dc.contributor.authorpl
Jaskółka, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Krawczuk, Wojciech - 129433
dc.contributor.reviewerpl
Markiewicz, Mariusz - 130340
dc.date.accessioned
2020-07-24T21:03:31Z
dc.date.available
2020-07-24T21:03:31Z
dc.date.submittedpl
2013-10-08
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-82696-99420
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/192201
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Bona, Anna Jagiellonka, Catherine Jagiellonka, Sophia Jagiellonka, Isabella Jagiellonka.
dc.subject.plpl
Bona, Jagiellonki, Anna Jagiellonka, Katarzyna Jagiellonka, Zofia Jagiellonka, Izabela Jagiellonka.
dc.titlepl
CÓRKI BONY. PORTRET RODZINNY
dc.title.alternativepl
Bona's daughters. The Family portrait.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
58
Views per month
Views per city
Krakow
7
Warsaw
6
Katowice
4
Wroclaw
3
Dublin
2
Lodz
2
Olsztyn
2
Pecna
2
Torun
2
Amman
1

No access

No Thumbnail Available