Ocena właściwości glinokrzemianów w technologii stałych postaci leku

master
dc.abstract.enNeusilin® US2 is a member of group called aluminosilicate, that are excipients used in drug form technology. It is used for solubility enhancement of poorly soluble in water substances. The aim of this study was to improve solubility of substances belonging to II class of Biopharmaceutics Classification System: ibuprofen and itraconazole. Compared the influence of amount of Neusilin® US2 and time of milling on observed effect. In this study it has been shown the improvement of dissolution rate of both substances, after milling them with magnesium aluminosilicate. Solubility of itraconazole was also improved during milling without any additive of Neusilin® US2. The time of milling had no effect on the results of the study. In another study it has been tested the use of magnesium aluminosilicate in preparation of liquisolid. It has been shown, that Neusilin® US2 has the ability to absorb the liquids, but prepared systems with N-bromotaurine have limited stability. It has been also tested the drug release from prolonged release tablets containing bromamine T or chlorhexidine. Tablets contained also Neusilin® US2. The optimization includes formulation’s modification. In the case of bromamine T, it has been obtained 2 formulation with acceptable parameters of drug release. Modification of formulation containing chlorhexidine has not led to obtain tablets with acceptable parameters.pl
dc.abstract.plNeusilin® US2 należy do grupy glinokrzemianów, substancji stosowanych w technologii postaci leku. Znajduje on zastosowanie m.in. w poprawie rozpuszczalności substancji trudno rozpuszczalnych w wodzie. Prowadzone badania miały na celu poprawę rozpuszczalności substancji leczniczych należących do klasy II wg Systemu Klasyfikacji Biofarmaceutycznej: ibuprofenu oraz itrakonazolu. Porównywano wpływ zawartości Neusilinu® US2 oraz czasu trwania procesu mielenia na obserwowany efekt. Wykazano w badaniu poprawę szybkości rozpuszczania obu substancji po przeprowadzeniu procesu mielenia substancji z dodatkiem glinokrzemianu magnezu. Rozpuszczalność itrakonazolu została także poprawiona podczas mielenia bez dodatku Neusilinu® US2. Czas prowadzenia procesu mielenia, nie wpływał na wyniki uzyskane w badaniu. W kolejnym badaniu sprawdzano wykorzystanie glinokrzemianu magnezu w sporządzaniu formulacji z frakcją płynną. Wykazano, że Neusilin® US2 posiada zdolność do adsorbowania cieczy, ale sporządzone formulacje, charakteryzują się ograniczoną stabilnością w przypadku N-bromotauryny. Przeprowadzono również badanie dostępności farmaceutycznej dla tabletek o przedłużonym uwalnianiu z bromaminą T lub chlorheksydyną. Tabletki zawierały w składzie Neusilin® US2. Optymalizacja obejmowała modyfikację składu formulacji. Dla bromaminy T uzyskano 2 formulacje o akceptowalnych parametrach dostępności farmaceutycznej. Modyfikacja układów z chlorheksydyną nie doprowadziła do otrzymania tabletek o pożądanych parametrach.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorJachowicz, Renata - 129780 pl
dc.contributor.advisorJamróz, Witold - 129799 pl
dc.contributor.authorZaborowski, Mateuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerNiwiński, Krzysztof - 132986 pl
dc.contributor.reviewerJachowicz, Renata - 129780 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T13:39:27Z
dc.date.available2020-07-26T13:39:27Z
dc.date.submitted2015-06-24pl
dc.fieldofstudyfarmacjapl
dc.identifier.apddiploma-96643-135271pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204105
dc.languagepolpl
dc.subject.enmagnesium aluminosilicate, Neusilin® US2, solubility, drug release enhancement, liquisolid, prolonged release tabletspl
dc.subject.plglinokrzemian magnezu, Neusilin® US2, rozpuszczalność, poprawa dostępności farmaceutycznej, formulacja z frakcją płynną, tabletki o przedłużonym uwalnianiupl
dc.titleOcena właściwości glinokrzemianów w technologii stałych postaci lekupl
dc.title.alternativeEvaluation of properties of aluminosilicates in the technology of solid dosage formspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Neusilin® US2 is a member of group called aluminosilicate, that are excipients used in drug form technology. It is used for solubility enhancement of poorly soluble in water substances. The aim of this study was to improve solubility of substances belonging to II class of Biopharmaceutics Classification System: ibuprofen and itraconazole. Compared the influence of amount of Neusilin® US2 and time of milling on observed effect. In this study it has been shown the improvement of dissolution rate of both substances, after milling them with magnesium aluminosilicate. Solubility of itraconazole was also improved during milling without any additive of Neusilin® US2. The time of milling had no effect on the results of the study. In another study it has been tested the use of magnesium aluminosilicate in preparation of liquisolid. It has been shown, that Neusilin® US2 has the ability to absorb the liquids, but prepared systems with N-bromotaurine have limited stability. It has been also tested the drug release from prolonged release tablets containing bromamine T or chlorhexidine. Tablets contained also Neusilin® US2. The optimization includes formulation’s modification. In the case of bromamine T, it has been obtained 2 formulation with acceptable parameters of drug release. Modification of formulation containing chlorhexidine has not led to obtain tablets with acceptable parameters.
dc.abstract.plpl
Neusilin® US2 należy do grupy glinokrzemianów, substancji stosowanych w technologii postaci leku. Znajduje on zastosowanie m.in. w poprawie rozpuszczalności substancji trudno rozpuszczalnych w wodzie. Prowadzone badania miały na celu poprawę rozpuszczalności substancji leczniczych należących do klasy II wg Systemu Klasyfikacji Biofarmaceutycznej: ibuprofenu oraz itrakonazolu. Porównywano wpływ zawartości Neusilinu® US2 oraz czasu trwania procesu mielenia na obserwowany efekt. Wykazano w badaniu poprawę szybkości rozpuszczania obu substancji po przeprowadzeniu procesu mielenia substancji z dodatkiem glinokrzemianu magnezu. Rozpuszczalność itrakonazolu została także poprawiona podczas mielenia bez dodatku Neusilinu® US2. Czas prowadzenia procesu mielenia, nie wpływał na wyniki uzyskane w badaniu. W kolejnym badaniu sprawdzano wykorzystanie glinokrzemianu magnezu w sporządzaniu formulacji z frakcją płynną. Wykazano, że Neusilin® US2 posiada zdolność do adsorbowania cieczy, ale sporządzone formulacje, charakteryzują się ograniczoną stabilnością w przypadku N-bromotauryny. Przeprowadzono również badanie dostępności farmaceutycznej dla tabletek o przedłużonym uwalnianiu z bromaminą T lub chlorheksydyną. Tabletki zawierały w składzie Neusilin® US2. Optymalizacja obejmowała modyfikację składu formulacji. Dla bromaminy T uzyskano 2 formulacje o akceptowalnych parametrach dostępności farmaceutycznej. Modyfikacja układów z chlorheksydyną nie doprowadziła do otrzymania tabletek o pożądanych parametrach.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Jachowicz, Renata - 129780
dc.contributor.advisorpl
Jamróz, Witold - 129799
dc.contributor.authorpl
Zaborowski, Mateusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Niwiński, Krzysztof - 132986
dc.contributor.reviewerpl
Jachowicz, Renata - 129780
dc.date.accessioned
2020-07-26T13:39:27Z
dc.date.available
2020-07-26T13:39:27Z
dc.date.submittedpl
2015-06-24
dc.fieldofstudypl
farmacja
dc.identifier.apdpl
diploma-96643-135271
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204105
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
magnesium aluminosilicate, Neusilin® US2, solubility, drug release enhancement, liquisolid, prolonged release tablets
dc.subject.plpl
glinokrzemian magnezu, Neusilin® US2, rozpuszczalność, poprawa dostępności farmaceutycznej, formulacja z frakcją płynną, tabletki o przedłużonym uwalnianiu
dc.titlepl
Ocena właściwości glinokrzemianów w technologii stałych postaci leku
dc.title.alternativepl
Evaluation of properties of aluminosilicates in the technology of solid dosage forms
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
98
Views per month
Views per city
Warsaw
12
Wroclaw
7
Poznan
5
Katowice
3
Krakow
3
Lodz
3
Sanok
3
Aarhus
1
Brzesko
1
Brzezno
1

No access

No Thumbnail Available