Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w sp. z o.o.

master
dc.abstract.enThis study is devoted to discussing how to convert a sole proprietor into a limited liability company. A sole proprietorship, as one of the simplest forms of doing business, works great at the beginning, but with growth, followed by higher revenues and liabilities, an increase in the number of people employed and the desire to expand, it ceases to be a sufficient form. Therefore, it is natural to look for a solution that would enable the entrepreneur to achieve his goals while limiting liability for liabilities. A form that provides greater opportunities to attract investors, facilitates succession in the event of the entrepreneur's death, and protects the entrepreneur's personal assets is a limited liability company. At the same time, it has an uncomplicated legal and organizational structure and does not require the involvement of many partners. The transformation of a sole proprietorship into a limited liability company is usually motivated by the desire to grow the business, or the desire to reduce personal liability for liabilities.In practice, three methods have evolved, which include the establishment of a new limited liability company and the liquidation of the existing sole proprietor, the contribution in kind of the sole proprietorship's business to the limited liability company, and the direct conversion of the sole proprietorship into a limited liability company regulated by the Commercial Companies Code. Each of these procedures involves the fulfillment of certain actions and produces effects in the broad legal sphere.The choice of the appropriate form of transformation depends on a number of factors, which include, among others, the amount of revenue generated, the types and size of liabilities, the number of employees, the industry in which the entrepreneur operates, or the value and type of assets held. All of the above aspects should be analyzed comprehensively in order to achieve the desired effect.pl
dc.abstract.plNiniejsze opracowanie poświęcone jest omówieniu sposobów przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą we własnym imieniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednoosobowa działalność gospodarcza jako jedna z najprostszych form prowadzenia działalności gospodarczej świetnie sprawdza się na początku, jednak wraz z rozwojem, za którym idą większe przychody, ale i zobowiązania, wzrostem ilości zatrudnionych osób oraz chęcią ekspansji, przestaje być formą wystarczającą. W związku z powyższym, naturalnym jest poszukiwanie rozwiązania, które umożliwiłoby przedsiębiorcy osiąganie zamierzonych celów przy jednoczesnym ograniczeniu odpowiedzialności za zobowiązania. Formą, która daje większe możliwości pozyskiwania inwestorów, ułatwia sukcesję w razie śmierci przedsiębiorcy, a także chroni majątek prywatny przedsiębiorcy jest spółka z o.o. Jednocześnie posiada ona mało skomplikowaną strukturę organizacyjnoprawną i nie wymaga zaangażowania wielu wspólników. Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. motywowane jest zwykle chęcią rozwoju przedsiębiorstwa, czy też chęcią ograniczenia osobistej odpowiedzialności za zobowiązania.W praktyce wykształciły się trzy metody, do których należą założenie nowej spółki z o.o. oraz likwidacja dotychczas działającego przedsiębiorcy jednoosobowego, wniesienie aportu przedsiębiorstwa jednoosobowej działalności gospodarczej do spółki z o.o. oraz przekształcenie bezpośrednie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. uregulowane w Kodeksie spółek handlowych. Każda z tych procedur wiąże się z dopełnieniem określonych czynności oraz wywołuje skutki w szeroko rozumianej sferze prawnej.Dobór odpowiedniej formy przekształcenia uzależniony jest od wielu czynników, na które składają się między innymi wysokość osiąganych przychodów, rodzaje i wielkość zobowiązań, ilość zatrudnionych pracowników, branża w której przedsiębiorca działa, czy też wartość i rodzaj posiadanego majątku. Aby osiągnąć oczekiwany efekt, wszystkie powyższe aspekty należy przeanalizować kompleksowo.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStec, Mirosław - 132085 pl
dc.contributor.authorMazurkiewicz, Mariapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerStec, Mirosław - 132085 pl
dc.contributor.reviewerSuliński, Grzegorz - 132160 pl
dc.date.accessioned2022-09-14T21:45:12Z
dc.date.available2022-09-14T21:45:12Z
dc.date.submitted2022-09-14pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-161459-196490pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/299407
dc.languagepolpl
dc.subject.ensole proprietorship, limited liability company, transformation, entrepreneur, liability, legal succession, continuation, effects of transformation, PIT, CIT, double taxationpl
dc.subject.pljednoosobowa działalność gospodarcza, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przekształcenie, przedsiębiorca, odpowiedzialność, sukcesja prawna, kontynuacja, skutki przekształcenia, PIT, CIT, podwójne opodatkowaniepl
dc.titlePrzekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w sp. z o.o.pl
dc.title.alternativeConversion of a sole proprietorship into a limited liability companypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This study is devoted to discussing how to convert a sole proprietor into a limited liability company. A sole proprietorship, as one of the simplest forms of doing business, works great at the beginning, but with growth, followed by higher revenues and liabilities, an increase in the number of people employed and the desire to expand, it ceases to be a sufficient form. Therefore, it is natural to look for a solution that would enable the entrepreneur to achieve his goals while limiting liability for liabilities. A form that provides greater opportunities to attract investors, facilitates succession in the event of the entrepreneur's death, and protects the entrepreneur's personal assets is a limited liability company. At the same time, it has an uncomplicated legal and organizational structure and does not require the involvement of many partners. The transformation of a sole proprietorship into a limited liability company is usually motivated by the desire to grow the business, or the desire to reduce personal liability for liabilities.In practice, three methods have evolved, which include the establishment of a new limited liability company and the liquidation of the existing sole proprietor, the contribution in kind of the sole proprietorship's business to the limited liability company, and the direct conversion of the sole proprietorship into a limited liability company regulated by the Commercial Companies Code. Each of these procedures involves the fulfillment of certain actions and produces effects in the broad legal sphere.The choice of the appropriate form of transformation depends on a number of factors, which include, among others, the amount of revenue generated, the types and size of liabilities, the number of employees, the industry in which the entrepreneur operates, or the value and type of assets held. All of the above aspects should be analyzed comprehensively in order to achieve the desired effect.
dc.abstract.plpl
Niniejsze opracowanie poświęcone jest omówieniu sposobów przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą we własnym imieniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednoosobowa działalność gospodarcza jako jedna z najprostszych form prowadzenia działalności gospodarczej świetnie sprawdza się na początku, jednak wraz z rozwojem, za którym idą większe przychody, ale i zobowiązania, wzrostem ilości zatrudnionych osób oraz chęcią ekspansji, przestaje być formą wystarczającą. W związku z powyższym, naturalnym jest poszukiwanie rozwiązania, które umożliwiłoby przedsiębiorcy osiąganie zamierzonych celów przy jednoczesnym ograniczeniu odpowiedzialności za zobowiązania. Formą, która daje większe możliwości pozyskiwania inwestorów, ułatwia sukcesję w razie śmierci przedsiębiorcy, a także chroni majątek prywatny przedsiębiorcy jest spółka z o.o. Jednocześnie posiada ona mało skomplikowaną strukturę organizacyjnoprawną i nie wymaga zaangażowania wielu wspólników. Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. motywowane jest zwykle chęcią rozwoju przedsiębiorstwa, czy też chęcią ograniczenia osobistej odpowiedzialności za zobowiązania.W praktyce wykształciły się trzy metody, do których należą założenie nowej spółki z o.o. oraz likwidacja dotychczas działającego przedsiębiorcy jednoosobowego, wniesienie aportu przedsiębiorstwa jednoosobowej działalności gospodarczej do spółki z o.o. oraz przekształcenie bezpośrednie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. uregulowane w Kodeksie spółek handlowych. Każda z tych procedur wiąże się z dopełnieniem określonych czynności oraz wywołuje skutki w szeroko rozumianej sferze prawnej.Dobór odpowiedniej formy przekształcenia uzależniony jest od wielu czynników, na które składają się między innymi wysokość osiąganych przychodów, rodzaje i wielkość zobowiązań, ilość zatrudnionych pracowników, branża w której przedsiębiorca działa, czy też wartość i rodzaj posiadanego majątku. Aby osiągnąć oczekiwany efekt, wszystkie powyższe aspekty należy przeanalizować kompleksowo.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stec, Mirosław - 132085
dc.contributor.authorpl
Mazurkiewicz, Maria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Stec, Mirosław - 132085
dc.contributor.reviewerpl
Suliński, Grzegorz - 132160
dc.date.accessioned
2022-09-14T21:45:12Z
dc.date.available
2022-09-14T21:45:12Z
dc.date.submittedpl
2022-09-14
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-161459-196490
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/299407
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
sole proprietorship, limited liability company, transformation, entrepreneur, liability, legal succession, continuation, effects of transformation, PIT, CIT, double taxation
dc.subject.plpl
jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przekształcenie, przedsiębiorca, odpowiedzialność, sukcesja prawna, kontynuacja, skutki przekształcenia, PIT, CIT, podwójne opodatkowanie
dc.titlepl
Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w sp. z o.o.
dc.title.alternativepl
Conversion of a sole proprietorship into a limited liability company
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Lublin
5
Warsaw
4
Gliwice
1
Krosno
1
Rzeszów
1
Torun
1

No access

No Thumbnail Available
Collections