Language affects climate

2024
journal article
article
dc.abstract.enLanguage not only reflects and cocreates social universes but can also be and is performative regarding the planetary common good, e.g., through international treaties and agreements. This paper investigates the rationale and feasibility of altering the language used by Glasgow Climate Pact to a posthuman mode that addresses the issue of more-than-human inequality by becoming inclusive toward nonhuman actors, and presents a selection of edited excerpts. The main findings state that (1) the language of the Glasgow Climate Pact is inadequate concerning its expected agency, (2) the reasons for this include its anthropocentrism, capitalocentrism and technocentrism, and (3) it is possible to rephrase the Glasgow Climate Pact and similar documents to address the diagnosed problems in a radically inclusive way. This paper represents a starting point for a discussion on the interrelations between climate and language and on the importance of language used by policy documents in the optics of climate action.
dc.abstract.plJęzyk nie tylko odzwierciedla i współtworzy światy społeczne, ale może być i jest performatywny w odniesieniu do wspólnego dobra planetarnego, np. za pośrednictwem traktatów i porozumień międzynarodowych. W artykule zbadano uzasadnienie i wykonalność zmiany języka używanego w Glasgow Climate Pact (efekt COP 26) na posthumanistyczny, uwzględniający kwestię nierówności więcej-niż-ludzkich, włączający podmioty niebędące ludźmi, a także przedstawiono wybór zredagowanych fragmentów. Z głównych ustaleń wynika, że ​​(1) język Glasgow Climate Pact jest nieodpowiedni w odniesieniu do jego oczekiwanej sprawczości, (2) przyczyny tego obejmują jego antropocentryzm, kapitałocentryzm i technocentryzm oraz (3) możliwe jest przeformułowanie Glasgow Climate Pact i podobnych dokumenty mających na celu rozwiązanie zdiagnozowanych problemów w sposób radykalnie inkluzywny. Artykuł ten stanowi punkt wyjścia do dyskusji na temat wzajemnych powiązań między klimatem a językiem oraz na temat znaczenia języka używanego w dokumentach strategicznych w optyce działań na rzecz klimatu.
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Kultury
dc.affiliationSzkoła Doktorska Nauk Społecznych
dc.contributor.authorPałasz, Michał - 105973
dc.contributor.authorPieniążek, Maria
dc.contributor.authorWydra, Jakub - 403535
dc.date.accession2024-05-23
dc.date.accessioned2024-05-28T15:19:05Z
dc.date.available2024-05-28T15:19:05Z
dc.date.issued2024
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalOnline First 2024-05-21. This publication was supported by a grant from the Faculty of Management and Social Communication under the Strategic Programme Excellence Initiative at Jagiellonian University.
dc.description.physical[1-15]
dc.description.sponsorshipidubidub_yes
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doi10.1007/s10699-024-09952-1
dc.identifier.issn1233-1821
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/handle/item/343352
dc.identifier.weblinkhttps://link.springer.com/article/10.1007/s10699-024-09952-1
dc.languageeng
dc.language.containereng
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licenceCC-BY
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl
dc.share.typeinne
dc.subject.enclimate
dc.subject.enclimate policy
dc.subject.enclimate change
dc.subject.enclimate action
dc.subject.enGlasgow Climate Pact
dc.subject.enposthumanism
dc.subject.enactor-network theory
dc.subject.enclimate crisis
dc.subject.ensustainability
dc.subject.enlanguage
dc.subject.ensustainable developlment
dc.subject.enCOP
dc.subject.enConference of the Parties
dc.subject.plklimat
dc.subject.plpolityka klimatyczna
dc.subject.plpolityki klimatyczne
dc.subject.plstrategia klimatyczna
dc.subject.plstrategie klimatyczne
dc.subject.plzmiana klimatu
dc.subject.plzmiany klimatu
dc.subject.plGlasgow Climate Pact
dc.subject.plposthumanizm
dc.subject.plteoria aktora-sieci
dc.subject.plkryzys klimatyczny
dc.subject.plkryzys klimatyczno-ekologiczny
dc.subject.plzrównoważoność
dc.subject.plzrównoważony rozwój
dc.subject.pljęzyk
dc.subject.plCOP
dc.subject.plkonferencje stron
dc.subject.plkonferencja stron
dc.subtypeArticle
dc.titleLanguage affects climate
dc.title.alternativeJęzyk wpływa na klimat
dc.title.journalFoundations of Science
dc.typeJournalArticle
dspace.entity.typePublicationen
dc.abstract.en
Language not only reflects and cocreates social universes but can also be and is performative regarding the planetary common good, e.g., through international treaties and agreements. This paper investigates the rationale and feasibility of altering the language used by Glasgow Climate Pact to a posthuman mode that addresses the issue of more-than-human inequality by becoming inclusive toward nonhuman actors, and presents a selection of edited excerpts. The main findings state that (1) the language of the Glasgow Climate Pact is inadequate concerning its expected agency, (2) the reasons for this include its anthropocentrism, capitalocentrism and technocentrism, and (3) it is possible to rephrase the Glasgow Climate Pact and similar documents to address the diagnosed problems in a radically inclusive way. This paper represents a starting point for a discussion on the interrelations between climate and language and on the importance of language used by policy documents in the optics of climate action.
dc.abstract.pl
Język nie tylko odzwierciedla i współtworzy światy społeczne, ale może być i jest performatywny w odniesieniu do wspólnego dobra planetarnego, np. za pośrednictwem traktatów i porozumień międzynarodowych. W artykule zbadano uzasadnienie i wykonalność zmiany języka używanego w Glasgow Climate Pact (efekt COP 26) na posthumanistyczny, uwzględniający kwestię nierówności więcej-niż-ludzkich, włączający podmioty niebędące ludźmi, a także przedstawiono wybór zredagowanych fragmentów. Z głównych ustaleń wynika, że ​​(1) język Glasgow Climate Pact jest nieodpowiedni w odniesieniu do jego oczekiwanej sprawczości, (2) przyczyny tego obejmują jego antropocentryzm, kapitałocentryzm i technocentryzm oraz (3) możliwe jest przeformułowanie Glasgow Climate Pact i podobnych dokumenty mających na celu rozwiązanie zdiagnozowanych problemów w sposób radykalnie inkluzywny. Artykuł ten stanowi punkt wyjścia do dyskusji na temat wzajemnych powiązań między klimatem a językiem oraz na temat znaczenia języka używanego w dokumentach strategicznych w optyce działań na rzecz klimatu.
dc.affiliation
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Kultury
dc.affiliation
Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
dc.contributor.author
Pałasz, Michał - 105973
dc.contributor.author
Pieniążek, Maria
dc.contributor.author
Wydra, Jakub - 403535
dc.date.accession
2024-05-23
dc.date.accessioned
2024-05-28T15:19:05Z
dc.date.available
2024-05-28T15:19:05Z
dc.date.issued
2024
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additional
Online First 2024-05-21. This publication was supported by a grant from the Faculty of Management and Social Communication under the Strategic Programme Excellence Initiative at Jagiellonian University.
dc.description.physical
[1-15]
dc.description.sponsorshipidub
idub_yes
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doi
10.1007/s10699-024-09952-1
dc.identifier.issn
1233-1821
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/handle/item/343352
dc.identifier.weblink
https://link.springer.com/article/10.1007/s10699-024-09952-1
dc.language
eng
dc.language.container
eng
dc.rights
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY
dc.rights.uri
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
inne
dc.subject.en
climate
dc.subject.en
climate policy
dc.subject.en
climate change
dc.subject.en
climate action
dc.subject.en
Glasgow Climate Pact
dc.subject.en
posthumanism
dc.subject.en
actor-network theory
dc.subject.en
climate crisis
dc.subject.en
sustainability
dc.subject.en
language
dc.subject.en
sustainable developlment
dc.subject.en
COP
dc.subject.en
Conference of the Parties
dc.subject.pl
klimat
dc.subject.pl
polityka klimatyczna
dc.subject.pl
polityki klimatyczne
dc.subject.pl
strategia klimatyczna
dc.subject.pl
strategie klimatyczne
dc.subject.pl
zmiana klimatu
dc.subject.pl
zmiany klimatu
dc.subject.pl
Glasgow Climate Pact
dc.subject.pl
posthumanizm
dc.subject.pl
teoria aktora-sieci
dc.subject.pl
kryzys klimatyczny
dc.subject.pl
kryzys klimatyczno-ekologiczny
dc.subject.pl
zrównoważoność
dc.subject.pl
zrównoważony rozwój
dc.subject.pl
język
dc.subject.pl
COP
dc.subject.pl
konferencje stron
dc.subject.pl
konferencja stron
dc.subtype
Article
dc.title
Language affects climate
dc.title.alternative
Język wpływa na klimat
dc.title.journal
Foundations of Science
dc.type
JournalArticle
dspace.entity.typeen
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Krakow
8
Cieszyn
1
Kostrzyn
1
Downloads
palasz_pieniazek_wydra_language_affects_climate_2024.pdf
2
Pałasz Language Affects Climate.pdf
1