Torino è casa mia di Giuseppe Culicchia. Traduzione e commento su alcuni problemi traduttivi.

master
dc.abstract.enThe purpose of the following thesis is to translate the book of Giuseppe Culicchia "Torino è casa mia", and to introduce Turin to the polish reader as a city far removed from prevailing cliché of an industrial metropolis. This thesis is composed of two parts preceded by a brief foreword. The first part contains the translation, whereas the second one consists of a review of some translational problems, in turn preceded by an introduction and followed by conclusions. The issues discussed were chosen according to the frequency with which they appear in the text, as well as the difficulties posed by them during the translational process. The review reflects the practical approach to translation – the translation techniques proposed by several scholars, including P. Newmark, K. Hejwowski, J. Brzozowski and L. Venuti, have been used depending on the context and linguistic function of a given fragment of the book.pl
dc.abstract.otherLo scopo della presente tesi di laurea è quello di tradurre il libro di Giuseppe Culicchia intitolato "Torino è casa mia", e quindi di presentare Torino al lettore polacco come una città lontana da un luogo comune di una metropoli industriale. La tesi è composta da due parti precedute da una breve premessa. La parte prima contiene la traduzione, mentre la parte seconda è costituita da un commento su alcuni problemi traduttivi, preceduto a sua volta da un’introduzione e seguito da conclusioni. Le questioni discusse sono state scelte in funzione alla frequenza con cui appaiono nel testo, nonché alle difficoltà poste da esse nel corso del processo traduttivo. Il commento rispecchia l’approccio pratico alla traduzione: le tecniche traduttive proposte da vari studiosi, tra cui P. Newmark, K. Hejwowski, J. Brzozowski e L. Venuti, sono state adoperate a seconda del contesto e della funzione linguistica di un dato frammento del libro.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest tłumaczenie książki autorstwa Giuseppe Culicchii, zatytułowanej "Torino è casa mia", i tym samym przybliżenie polskiemu czytelnikowi Turynu, jako miasta dalekiego od powszechnie panującego stereotypu przemysłowej metropolii. Praca składa się z dwóch części opatrzonych krótkim wprowadzeniem. Część pierwszą stanowi przekład, natomiast część druga zawiera komentarz na temat niektórych problemów tłumaczeniowych, poprzedzony wstępem i zakończony podsumowaniem. Kryterium zastosowane przy wyborze omówionych zagadnień to częstotliwość z jaką pojawiają się one w tekście, oraz stopień trudności jaki stanowią w procesie tłumaczenia. Komentarz odzwierciedla podejście praktyczne do sfery przekładu - techniki tłumaczeniowe proponowane przez różnych uczonych, m.in. P. Newmarka, K. Hejwowskiego, J. Brzozowskiego i L. Venutiego, zostały zastosowane w oparciu o kontekst i funkcję językową danego fragmentu książki.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.contributor.advisorSosnowski, Roman - 132005 pl
dc.contributor.authorBuksik, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerPaleta, Alicja - 145222 pl
dc.contributor.reviewerSosnowski, Roman - 132005 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T19:08:39Z
dc.date.available2020-07-24T19:08:39Z
dc.date.submitted2013-09-25pl
dc.fieldofstudyfilologia włoskapl
dc.identifier.apddiploma-77956-95746pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190413
dc.languageitapl
dc.subject.enCulicchia, polish translation of Torino è casa mia, translation techniques, foreign words in translation, proper names in translation, wordplays in translationpl
dc.subject.otherCulicchia, traduzione polacca di Torino è casa mia, tecniche traduttive, forestierismi nella traduzione, nomi propri nella traduzione, giochi di parole nella traduzionepl
dc.subject.plCulicchia, polski przekład Torino è casa mia, techniki tłumaczeniowe, zapożyczenia w tłumaczeniu, nazwy własne w tłumaczeniu, gry słowne w tłumaczeniupl
dc.titleTorino è casa mia di Giuseppe Culicchia. Traduzione e commento su alcuni problemi traduttivi.pl
dc.title.alternativeTorino è casa mia autorstwa Giuseppe Culicchii. Przekład i komentarz na temat niektórych problemów tłumaczeniowych.pl
dc.title.alternativeTorino è casa mia by Giuseppe Culicchia. Translation and review of some translational problems.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of the following thesis is to translate the book of Giuseppe Culicchia "Torino è casa mia", and to introduce Turin to the polish reader as a city far removed from prevailing cliché of an industrial metropolis. This thesis is composed of two parts preceded by a brief foreword. The first part contains the translation, whereas the second one consists of a review of some translational problems, in turn preceded by an introduction and followed by conclusions. The issues discussed were chosen according to the frequency with which they appear in the text, as well as the difficulties posed by them during the translational process. The review reflects the practical approach to translation – the translation techniques proposed by several scholars, including P. Newmark, K. Hejwowski, J. Brzozowski and L. Venuti, have been used depending on the context and linguistic function of a given fragment of the book.
dc.abstract.otherpl
Lo scopo della presente tesi di laurea è quello di tradurre il libro di Giuseppe Culicchia intitolato "Torino è casa mia", e quindi di presentare Torino al lettore polacco come una città lontana da un luogo comune di una metropoli industriale. La tesi è composta da due parti precedute da una breve premessa. La parte prima contiene la traduzione, mentre la parte seconda è costituita da un commento su alcuni problemi traduttivi, preceduto a sua volta da un’introduzione e seguito da conclusioni. Le questioni discusse sono state scelte in funzione alla frequenza con cui appaiono nel testo, nonché alle difficoltà poste da esse nel corso del processo traduttivo. Il commento rispecchia l’approccio pratico alla traduzione: le tecniche traduttive proposte da vari studiosi, tra cui P. Newmark, K. Hejwowski, J. Brzozowski e L. Venuti, sono state adoperate a seconda del contesto e della funzione linguistica di un dato frammento del libro.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest tłumaczenie książki autorstwa Giuseppe Culicchii, zatytułowanej "Torino è casa mia", i tym samym przybliżenie polskiemu czytelnikowi Turynu, jako miasta dalekiego od powszechnie panującego stereotypu przemysłowej metropolii. Praca składa się z dwóch części opatrzonych krótkim wprowadzeniem. Część pierwszą stanowi przekład, natomiast część druga zawiera komentarz na temat niektórych problemów tłumaczeniowych, poprzedzony wstępem i zakończony podsumowaniem. Kryterium zastosowane przy wyborze omówionych zagadnień to częstotliwość z jaką pojawiają się one w tekście, oraz stopień trudności jaki stanowią w procesie tłumaczenia. Komentarz odzwierciedla podejście praktyczne do sfery przekładu - techniki tłumaczeniowe proponowane przez różnych uczonych, m.in. P. Newmarka, K. Hejwowskiego, J. Brzozowskiego i L. Venutiego, zostały zastosowane w oparciu o kontekst i funkcję językową danego fragmentu książki.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.contributor.advisorpl
Sosnowski, Roman - 132005
dc.contributor.authorpl
Buksik, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Paleta, Alicja - 145222
dc.contributor.reviewerpl
Sosnowski, Roman - 132005
dc.date.accessioned
2020-07-24T19:08:39Z
dc.date.available
2020-07-24T19:08:39Z
dc.date.submittedpl
2013-09-25
dc.fieldofstudypl
filologia włoska
dc.identifier.apdpl
diploma-77956-95746
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190413
dc.languagepl
ita
dc.subject.enpl
Culicchia, polish translation of Torino è casa mia, translation techniques, foreign words in translation, proper names in translation, wordplays in translation
dc.subject.otherpl
Culicchia, traduzione polacca di Torino è casa mia, tecniche traduttive, forestierismi nella traduzione, nomi propri nella traduzione, giochi di parole nella traduzione
dc.subject.plpl
Culicchia, polski przekład Torino è casa mia, techniki tłumaczeniowe, zapożyczenia w tłumaczeniu, nazwy własne w tłumaczeniu, gry słowne w tłumaczeniu
dc.titlepl
Torino è casa mia di Giuseppe Culicchia. Traduzione e commento su alcuni problemi traduttivi.
dc.title.alternativepl
Torino è casa mia autorstwa Giuseppe Culicchii. Przekład i komentarz na temat niektórych problemów tłumaczeniowych.
dc.title.alternativepl
Torino è casa mia by Giuseppe Culicchia. Translation and review of some translational problems.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Helsinki
1
Krakow
1
Rome
1
Torre del Greco
1

No access

No Thumbnail Available