Ubezpieczenie kredytu w handlu zagranicznym na przykładzie działalności KUKE S.A.

licenciate
dc.abstract.enEntrepreneurship is strongly connected with risk, which is an inevitable notion. This work considers risk in international trade especially when the exporter decides to give a trade credit to the importer. One of the possibilities used to lower the level of risk is to transfer it to insurance company. First chapter of the paper considers basic information about risk and its types. Provided information comes from academic publications, books and articles. Second chapter presents trade credit as such, moreover its importance to market and entrepreneurs. Such topics have been covered as terms and conditions of contract, insured risk and company’s liability for loss or damage. Further part refers to range of products offered by Export Credit Insurance Corporation JSC, abbreviated to ECIC JSC. ECIC JSC cooperates with Polish Government in order to support financially polish export trade. Last chapter depicts empirical analysis of ECIC activity within the sector of financial insurance. Collected and processed data come from official statistics and financial statements. The aim of the last chapter is to find out the relation between trade credit insurance and export.pl
dc.abstract.plRyzyko jest nieodłącznym elementem działalności przedsiębiorcy i nie może być całkowicie wyeliminowane. Przedmiotem mojej pracy są ryzyka w handlu zagranicznym towarzyszące eksporterowi w sytuacji udzielenia kredytu kupieckiego kontrahentowi-importerowi. Jedną z wielu dostępnych metod zmniejszenia narażenia na ryzyko jest jego transfer do zakładu ubezpieczeń. Pierwszy rozdział jest teoretyczną bazą, w której zawieram definicje ryzyka oraz jego klasyfikacje, opierając się na dostępnych publikacjach książkowych oraz artykułach. Przedmiotem drugiego rozdziału jest ubezpieczenie kredytu kupieckiego, jego znaczenie w handlu oraz zasady zawierania umów. W dalszej części omówiony zostanie zakres ryzyk oraz odpowiedzialność ubezpieczyciela na podstawie oferty Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA, w skrócie KUKE SA, której misją jest wspieranie eksportu przy pomocy Skarbu Państwa. Ostatni rozdział o charakterze empirycznym zawiera w sobie badanie udziału w rynku ubezpieczeń kredytu eksportowego oferowanych przez KUKE. Zebrane i przetworzone informacje odniosę do danych na temat eksportu w Polsce. Praca stanowi kompleksowe ujęcie ryzyka z punktu widzenia przedsiębiorcy oraz analizuje warunki dostępnego dla niego ubezpieczenia. Analiza empiryczna przyjmując ogólny charakter, prezentuje popularność tego typu ubezpieczeń oraz odnosi uzyskane dane do polskiego eksportu.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJarzębiński, Marek - 128485 pl
dc.contributor.authorZielińska, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJarzębiński, Marek - 128485 pl
dc.contributor.reviewerŁasak, Piotr - 174451 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T15:48:21Z
dc.date.available2020-07-26T15:48:21Z
dc.date.submitted2015-07-07pl
dc.fieldofstudyfinanse, bankowość, ubezpieczeniapl
dc.identifier.apddiploma-98821-165437pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206114
dc.languagepolpl
dc.subject.enexport credit, international trade, risk, insurancepl
dc.subject.plkredyt eksportowy, handel zagraniczny, ryzyko, ubezpieczeniapl
dc.titleUbezpieczenie kredytu w handlu zagranicznym na przykładzie działalności KUKE S.A.pl
dc.title.alternativeExport credit insurance based on activity of ECIC JSJpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Entrepreneurship is strongly connected with risk, which is an inevitable notion. This work considers risk in international trade especially when the exporter decides to give a trade credit to the importer. One of the possibilities used to lower the level of risk is to transfer it to insurance company. First chapter of the paper considers basic information about risk and its types. Provided information comes from academic publications, books and articles. Second chapter presents trade credit as such, moreover its importance to market and entrepreneurs. Such topics have been covered as terms and conditions of contract, insured risk and company’s liability for loss or damage. Further part refers to range of products offered by Export Credit Insurance Corporation JSC, abbreviated to ECIC JSC. ECIC JSC cooperates with Polish Government in order to support financially polish export trade. Last chapter depicts empirical analysis of ECIC activity within the sector of financial insurance. Collected and processed data come from official statistics and financial statements. The aim of the last chapter is to find out the relation between trade credit insurance and export.
dc.abstract.plpl
Ryzyko jest nieodłącznym elementem działalności przedsiębiorcy i nie może być całkowicie wyeliminowane. Przedmiotem mojej pracy są ryzyka w handlu zagranicznym towarzyszące eksporterowi w sytuacji udzielenia kredytu kupieckiego kontrahentowi-importerowi. Jedną z wielu dostępnych metod zmniejszenia narażenia na ryzyko jest jego transfer do zakładu ubezpieczeń. Pierwszy rozdział jest teoretyczną bazą, w której zawieram definicje ryzyka oraz jego klasyfikacje, opierając się na dostępnych publikacjach książkowych oraz artykułach. Przedmiotem drugiego rozdziału jest ubezpieczenie kredytu kupieckiego, jego znaczenie w handlu oraz zasady zawierania umów. W dalszej części omówiony zostanie zakres ryzyk oraz odpowiedzialność ubezpieczyciela na podstawie oferty Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA, w skrócie KUKE SA, której misją jest wspieranie eksportu przy pomocy Skarbu Państwa. Ostatni rozdział o charakterze empirycznym zawiera w sobie badanie udziału w rynku ubezpieczeń kredytu eksportowego oferowanych przez KUKE. Zebrane i przetworzone informacje odniosę do danych na temat eksportu w Polsce. Praca stanowi kompleksowe ujęcie ryzyka z punktu widzenia przedsiębiorcy oraz analizuje warunki dostępnego dla niego ubezpieczenia. Analiza empiryczna przyjmując ogólny charakter, prezentuje popularność tego typu ubezpieczeń oraz odnosi uzyskane dane do polskiego eksportu.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jarzębiński, Marek - 128485
dc.contributor.authorpl
Zielińska, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jarzębiński, Marek - 128485
dc.contributor.reviewerpl
Łasak, Piotr - 174451
dc.date.accessioned
2020-07-26T15:48:21Z
dc.date.available
2020-07-26T15:48:21Z
dc.date.submittedpl
2015-07-07
dc.fieldofstudypl
finanse, bankowość, ubezpieczenia
dc.identifier.apdpl
diploma-98821-165437
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206114
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
export credit, international trade, risk, insurance
dc.subject.plpl
kredyt eksportowy, handel zagraniczny, ryzyko, ubezpieczenia
dc.titlepl
Ubezpieczenie kredytu w handlu zagranicznym na przykładzie działalności KUKE S.A.
dc.title.alternativepl
Export credit insurance based on activity of ECIC JSJ
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
26
Views per month
Views per city
Torun
4
Warsaw
4
Wroclaw
3
Dublin
2
Gdansk
2
Krakow
2
Bydgoszcz
1
Jyväskylä
1
Krupski Mlyn
1
Lowicz
1

No access

No Thumbnail Available