Plan zarządzania miejsc światowego dziedzictwa jako szansa i wyzwanie dla strategii obiektów zlokalizowanych w Polsce na przykładzie Kopalni Soli „Wieliczka”.

master
dc.abstract.enThe purpose of this paper is presentation of management plan of sites inscribed on the UNESCO World Heritage List. Based on the provisions of the Convention on the Protection of the World Cultural Heritage and natural and Operational Guidelines, the criteria for entry, definitions of authenticity, integrity and outstanding universal values and principles of a management plan for the World Heritage have been described. At the same time its assessment in the context of strategic planning has been presented. A case study of the “Wieliczka” Salt Mine shows the effect of inscription of the List on for the activities on the market today. The thesis was based on Polish-, English- and German-language documentation and materials. The main source was the UNESCO Convention on the Protection of the World Cultural Heritage and natural and Operational Guidelines, as well as academic results of work of the Polish Committee of UNESCO World Heritage, the National Heritage Institute, conservators, and documentation developed by "Wieliczka" Salt Mine.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest prezentacja planu zarzadzania miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Scharakteryzowano kryteria wpisu, najważniejsze definicje autentyczności, integralności i wyjątkowej uniwersalnej wartości. Opisano zasady opracowania planu zarządzania dla obiektów Światowego Dziedzictwa w oparciu o zapisy Konwencji w sprawie ochrony Światowego Dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz Wytycznych operacyjnych. Równocześnie przedstawiono ocenę planu zarządzania w kontekście planowania strategicznego. Na przykładzie Kopalni Soli w Wieliczce przedstawiono wpływ wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa na działalność takiego miejsca na współczesnym rynku. W pracy wykorzystano anglo- i niemieckojęzyczne oraz polskie źródła i materiały. Zasadniczym źródłem była Konwencja UNESCO oraz wytyczne operacyjne oraz dorobek naukowy Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, konserwatorów zabytków oraz dokumentacja opracowana przez Kopalnię Soli „Wieliczka”.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMesjasz, Czesławpl
dc.contributor.authorChwast, Marzenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.contributor.reviewerMesjasz, Czesławpl
dc.date.accessioned2020-07-25T05:49:27Z
dc.date.available2020-07-25T05:49:27Z
dc.date.submitted2014-10-22pl
dc.fieldofstudyzarządzanie i doradztwo gospodarczepl
dc.identifier.apddiploma-92136-43124pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200306
dc.languagepolpl
dc.subject.enauthenticity - integrity - management plan - outstanding universal value - strategic planningpl
dc.subject.plautentyczność – integralność - planowanie strategiczne - plan zarządzania - wyjątkowa uniwersalna wartośćpl
dc.titlePlan zarządzania miejsc światowego dziedzictwa jako szansa i wyzwanie dla strategii obiektów zlokalizowanych w Polsce na przykładzie Kopalni Soli „Wieliczka”.pl
dc.title.alternativeManagement Plans for World Heritage Sites as the chance and challenging for the strategy of world heritage objects located in Poland on the example of thepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this paper is presentation of management plan of sites inscribed on the UNESCO World Heritage List. Based on the provisions of the Convention on the Protection of the World Cultural Heritage and natural and Operational Guidelines, the criteria for entry, definitions of authenticity, integrity and outstanding universal values and principles of a management plan for the World Heritage have been described. At the same time its assessment in the context of strategic planning has been presented. A case study of the “Wieliczka” Salt Mine shows the effect of inscription of the List on for the activities on the market today. The thesis was based on Polish-, English- and German-language documentation and materials. The main source was the UNESCO Convention on the Protection of the World Cultural Heritage and natural and Operational Guidelines, as well as academic results of work of the Polish Committee of UNESCO World Heritage, the National Heritage Institute, conservators, and documentation developed by "Wieliczka" Salt Mine.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest prezentacja planu zarzadzania miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Scharakteryzowano kryteria wpisu, najważniejsze definicje autentyczności, integralności i wyjątkowej uniwersalnej wartości. Opisano zasady opracowania planu zarządzania dla obiektów Światowego Dziedzictwa w oparciu o zapisy Konwencji w sprawie ochrony Światowego Dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz Wytycznych operacyjnych. Równocześnie przedstawiono ocenę planu zarządzania w kontekście planowania strategicznego. Na przykładzie Kopalni Soli w Wieliczce przedstawiono wpływ wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa na działalność takiego miejsca na współczesnym rynku. W pracy wykorzystano anglo- i niemieckojęzyczne oraz polskie źródła i materiały. Zasadniczym źródłem była Konwencja UNESCO oraz wytyczne operacyjne oraz dorobek naukowy Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, konserwatorów zabytków oraz dokumentacja opracowana przez Kopalnię Soli „Wieliczka”.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Mesjasz, Czesław
dc.contributor.authorpl
Chwast, Marzena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.contributor.reviewerpl
Mesjasz, Czesław
dc.date.accessioned
2020-07-25T05:49:27Z
dc.date.available
2020-07-25T05:49:27Z
dc.date.submittedpl
2014-10-22
dc.fieldofstudypl
zarządzanie i doradztwo gospodarcze
dc.identifier.apdpl
diploma-92136-43124
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200306
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
authenticity - integrity - management plan - outstanding universal value - strategic planning
dc.subject.plpl
autentyczność – integralność - planowanie strategiczne - plan zarządzania - wyjątkowa uniwersalna wartość
dc.titlepl
Plan zarządzania miejsc światowego dziedzictwa jako szansa i wyzwanie dla strategii obiektów zlokalizowanych w Polsce na przykładzie Kopalni Soli „Wieliczka”.
dc.title.alternativepl
Management Plans for World Heritage Sites as the chance and challenging for the strategy of world heritage objects located in Poland on the example of the
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Bialystok
1
Des Moines
1
Dublin
1
Krakow
1
Lipno
1
Lodz
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available