Sytuacja prawna kobiet i dzieci w świetle Kodeksu Napoleona. Wybrane zagadnienia

licenciate
dc.abstract.enThe topic of women's and children's rights in the light of The Napoleonic Code is raised due to the significant influence of this codification on current legislation and the approach to the concept of equality of citizens. The aim of this work is to decide whether the legislator treated its citizens, and above all women and children, unequally, and to identify examples of how these norms have been amended to bring them into line with the current legal and cultural trend. The Napoleonic Code and the literature on the subject are the primary sources for this work. The subject of the text is the rights of women, children and their changes over the centuries. The evolution of rights is shown in the work for a better understanding of the importance of the subject and how it affects modern law and administration. This work consists of two chapters and four subchapters. The first chapter deals with women's rights, and its initial subchapter recalls the articles of The Napoleonic Code, most important for the substance of the work, presenting the legal situation of women as wives, mothers and French citizens. The second subchapter of the first chapter describes the French evolution of women's rights from the time before The Code and influencing it until the present day. The second chapter, on the rights of children, is divided into two subchapters: the first deals with the rights of married children and the general regulation of children under The Napoleonic Code, and the second with the legal situation of illegitimate children and the evolution of the law covering children over the centuries.Women and children were a group with strongly limited opportunities for development; they usually had to submit to the will of the husband, or the father. By comparing the dates on which: universal suffrage was proclaimed; women were freed from numerous restrictions resulting from paternal authority; children became equal and acquired the right to find their fathers; it can be concluded that the legal and social system introduced by The Napoleonic Code did not treat people equally. Contrary to the high technical and law-making quality of The Code, its introduction had the effect of creating many barriers among citizens previously absent to such an extent, which delayed the process of adapting this law to modern standards.pl
dc.abstract.plTemat praw kobiet i dzieci w świetle Kodeksu Napoleona został poruszony w pracy ze względu na istotny wpływ tej kodyfikacji na aktualne ustawodawstwo i podejście do pojęcia równości obywateli. Celem pracy jest rozstrzygnięcie, czy ustawodawca nierówno traktował swoich obywateli, a przede wszystkim kobiet i dzieci, oraz wskazanie przykładowych zmian tych norm w celu dostosowania ich do aktualnej tendencji prawnej i kulturowej. Kodeks Napoleona oraz literatura przedmiotu są podstawowymi źródłami tej pracy. Przedmiotem tekstu są prawa kobiet, dzieci oraz ich zmiany na przestrzeni wieków. Ewolucja praw została ukazana w pracy dla lepszego zrozumienia wagi tematu i jego wpływu na współczesne prawo i administrację. Praca ta składa się z dwóch rozdziałów oraz czterech podrozdziałów. Pierwszy rozdział dotyczy praw kobiet, a w jego początkowym podrozdziale przywołane są najważniejsze dla meritum pracy artykuły Kodeksu Napoleona, przedstawiające sytuację prawną kobiety jako żony, matki, obywatelki Francji. W drugim podrozdziale rozdziału pierwszego opisana jest francuska ewolucja praw kobiet od czasów poprzedzających funkcjonowanie Kodeksu, a wywierających na niego wpływ aż do czasów współczesnych. Drugi rozdział dotyczy praw dzieci, jest on przedmiotowo podzielony na dwa podrozdziały: pierwszy dotyczy praw dzieci ślubnych oraz ogólnych regulacji dotyczących dzieci według ustawy Kodeks Napoleona, a drugi sytuacji prawnej dzieci nieślubnych oraz zmian prawa obejmującego dzieci na przestrzeni wieków.Kobiety oraz dzieci były grupami o zdecydowanie ograniczonych możliwościach rozwoju, musieli się najczęściej podporządkować woli męża, ojca. Porównując daty w których: ogłoszono powszechne prawa wyborcze, z kobiety zostały zwolnione z licznych ograniczeń wynikających z władzy ojcowskiej, dzieci stały się wobec siebie równe i nabyły prawa do odszukania ojców; można stwierdzić że system prawny jak i społeczny wprowadzony przez Kodeks Napoleona nie traktował równo ludzi. Wbrew wysokiej jakości technicznej i prawotwórczej Kodeksu, wprowadzenie go skutkowało stworzeniem wielu nieobecnych wcześniej w takim stopniu barier wśród obywateli, które opóźniły proces przystosowywania tego prawa do standardów współczesnych.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorCichoń, Paweł - 127572 pl
dc.contributor.authorSzromek, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerCichoń, Paweł - 127572 pl
dc.contributor.reviewerStus, Marekpl
dc.date.accessioned2022-07-12T22:27:06Z
dc.date.available2022-07-12T22:27:06Z
dc.date.submitted2022-07-12pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-160660-282211pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/296567
dc.languagepolpl
dc.subject.enThe Napoleonic Code, women's rights, children's rights, family law, 19th century;pl
dc.subject.plKodeks Napoleona, prawa kobiet, prawa dzieci, prawo rodzinne, XIX wiek;pl
dc.titleSytuacja prawna kobiet i dzieci w świetle Kodeksu Napoleona. Wybrane zagadnieniapl
dc.title.alternativeLegal situation of women and children in the light of the Napoleonic Code. Selected Issues.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The topic of women's and children's rights in the light of The Napoleonic Code is raised due to the significant influence of this codification on current legislation and the approach to the concept of equality of citizens. The aim of this work is to decide whether the legislator treated its citizens, and above all women and children, unequally, and to identify examples of how these norms have been amended to bring them into line with the current legal and cultural trend. The Napoleonic Code and the literature on the subject are the primary sources for this work. The subject of the text is the rights of women, children and their changes over the centuries. The evolution of rights is shown in the work for a better understanding of the importance of the subject and how it affects modern law and administration. This work consists of two chapters and four subchapters. The first chapter deals with women's rights, and its initial subchapter recalls the articles of The Napoleonic Code, most important for the substance of the work, presenting the legal situation of women as wives, mothers and French citizens. The second subchapter of the first chapter describes the French evolution of women's rights from the time before The Code and influencing it until the present day. The second chapter, on the rights of children, is divided into two subchapters: the first deals with the rights of married children and the general regulation of children under The Napoleonic Code, and the second with the legal situation of illegitimate children and the evolution of the law covering children over the centuries.Women and children were a group with strongly limited opportunities for development; they usually had to submit to the will of the husband, or the father. By comparing the dates on which: universal suffrage was proclaimed; women were freed from numerous restrictions resulting from paternal authority; children became equal and acquired the right to find their fathers; it can be concluded that the legal and social system introduced by The Napoleonic Code did not treat people equally. Contrary to the high technical and law-making quality of The Code, its introduction had the effect of creating many barriers among citizens previously absent to such an extent, which delayed the process of adapting this law to modern standards.
dc.abstract.plpl
Temat praw kobiet i dzieci w świetle Kodeksu Napoleona został poruszony w pracy ze względu na istotny wpływ tej kodyfikacji na aktualne ustawodawstwo i podejście do pojęcia równości obywateli. Celem pracy jest rozstrzygnięcie, czy ustawodawca nierówno traktował swoich obywateli, a przede wszystkim kobiet i dzieci, oraz wskazanie przykładowych zmian tych norm w celu dostosowania ich do aktualnej tendencji prawnej i kulturowej. Kodeks Napoleona oraz literatura przedmiotu są podstawowymi źródłami tej pracy. Przedmiotem tekstu są prawa kobiet, dzieci oraz ich zmiany na przestrzeni wieków. Ewolucja praw została ukazana w pracy dla lepszego zrozumienia wagi tematu i jego wpływu na współczesne prawo i administrację. Praca ta składa się z dwóch rozdziałów oraz czterech podrozdziałów. Pierwszy rozdział dotyczy praw kobiet, a w jego początkowym podrozdziale przywołane są najważniejsze dla meritum pracy artykuły Kodeksu Napoleona, przedstawiające sytuację prawną kobiety jako żony, matki, obywatelki Francji. W drugim podrozdziale rozdziału pierwszego opisana jest francuska ewolucja praw kobiet od czasów poprzedzających funkcjonowanie Kodeksu, a wywierających na niego wpływ aż do czasów współczesnych. Drugi rozdział dotyczy praw dzieci, jest on przedmiotowo podzielony na dwa podrozdziały: pierwszy dotyczy praw dzieci ślubnych oraz ogólnych regulacji dotyczących dzieci według ustawy Kodeks Napoleona, a drugi sytuacji prawnej dzieci nieślubnych oraz zmian prawa obejmującego dzieci na przestrzeni wieków.Kobiety oraz dzieci były grupami o zdecydowanie ograniczonych możliwościach rozwoju, musieli się najczęściej podporządkować woli męża, ojca. Porównując daty w których: ogłoszono powszechne prawa wyborcze, z kobiety zostały zwolnione z licznych ograniczeń wynikających z władzy ojcowskiej, dzieci stały się wobec siebie równe i nabyły prawa do odszukania ojców; można stwierdzić że system prawny jak i społeczny wprowadzony przez Kodeks Napoleona nie traktował równo ludzi. Wbrew wysokiej jakości technicznej i prawotwórczej Kodeksu, wprowadzenie go skutkowało stworzeniem wielu nieobecnych wcześniej w takim stopniu barier wśród obywateli, które opóźniły proces przystosowywania tego prawa do standardów współczesnych.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Cichoń, Paweł - 127572
dc.contributor.authorpl
Szromek, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Cichoń, Paweł - 127572
dc.contributor.reviewerpl
Stus, Marek
dc.date.accessioned
2022-07-12T22:27:06Z
dc.date.available
2022-07-12T22:27:06Z
dc.date.submittedpl
2022-07-12
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-160660-282211
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/296567
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
The Napoleonic Code, women's rights, children's rights, family law, 19th century;
dc.subject.plpl
Kodeks Napoleona, prawa kobiet, prawa dzieci, prawo rodzinne, XIX wiek;
dc.titlepl
Sytuacja prawna kobiet i dzieci w świetle Kodeksu Napoleona. Wybrane zagadnienia
dc.title.alternativepl
Legal situation of women and children in the light of the Napoleonic Code. Selected Issues.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
24
Views per month
Views per city
Warsaw
8
Krakow
3
Gdansk
1
Jasło
1
Katowice
1
Lodz
1
Lublin
1
Zabrze
1
Łomża
1

No access

No Thumbnail Available