Poziom odczuwanego stresu, bezsenność oraz chroniczne zmęczenie pielęgniarek pracujących w oddziałach szpitalnych

master
dc.abstract.enIntroduction: The nursing profession, with all its complexity, can take both positive and negative consequences. Medical staff are significantly exposed to stressors that include great responsibility and the need to constantly protect human life. Nurses working in hospital wards, due to the nature of their work, are prone to the occurrence of insomnia and chronic fatigue. Long-term exposure to the influence of the aforementioned risk factors can lead to numerous ailments or occupational diseases.Aim: The purpose of the study was to determine the levels of perceived stress, insomnia and chronic fatigue of nurses working in hospital wards.Material and methods: The survey included 105 nurses working in hospital wards. The study was conducted via an online questionnaire. Data were collected using a proprietary survey questionnaire and standardized tools: PSS-10 Perceived Stress Scale, Athens Insomnia Scale AIS and FAS Chronic Fatigue Scale. The collected data were analyzed using SPSS Statistics 28.0. The significance level was set at α = 0.05.Results: In the surveyed group of nurses working in hospital wards, high levels of perceived stress were found in 59.00%, medium in 24.80%, and low in 16.20%. Insomnia was found in 77.14% of the surveyed personnel. The prevalence of high levels of chronic fatigue was shown in 16.19% of nurses. Medium levels of fatigue were reported in 65.71%, while low levels of chronic fatigue were reported in 18.10%.Conclusions: It was shown that those who were simultaneously working and studying had higher levels of perceived stress and insomnia. Staff who assessed their health status less favorably showed higher levels of perceived stress, insomnia and chronic fatigue. Nurses who graduated from high school/medical school were characterized by a lower incidence of insomnia compared to those who completed a bachelor's degree.pl
dc.abstract.plWstęp: Zawód pielęgniarki, przy całej swojej złożoności niesie ze sobą zarówno pozytywne jak i negatywne następstwa. Personel medyczny w znacznym stopniu narażony jest na działanie czynników stresogennych jakimi jest m.in. wielka odpowiedzialność i konieczność ciągłej ochrony ludzkiego życia. Pielęgniarki pracujące w oddziałach szpitalnych, ze względu na charakter ich pracy, podatne są na występowanie bezsenności oraz chronicznego zmęczenia. Długotrwałe narażenie na wpływ wymienionych czynników ryzyka może doprowadzić do wystąpienia licznych dolegliwości czy chorób zawodowych.Cel: Celem pracy było określenie poziomu odczuwanego stresu, bezsenności oraz chronicznego zmęczenia pielęgniarek pracujących w oddziałach szpitalnych.Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 105 pielęgniarek pracujących w oddziałach szpitalnych. Badanie zostało przeprowadzone za pośrednictwem internetowego kwestionariusza. Dane zbierano za pomocą autorskiego kwestionariusza ankiety oraz standaryzowanych narzędzi: Skali Odczuwanego Stresu PSS-10, Ateńskiej Skali Bezsenności AIS oraz Skali Chronicznego Zmęczenia FAS. Zebrane dane poddano analizie w programie SPSS Statistics 28.0. Istotność statystyczną wyników przyjęto na poziomie α = 0,05.Wyniki: W badanej grupie pielęgniarek pracujących w oddziałach szpitalnych u 59,00% stwierdzono wysoki poziom odczuwanego stresu, średni u 24,80%, natomiast niski u 16,20%. Bezsenność stwierdzono u 77,14% badanego personelu. Wykazano występowanie wysokiego poziomu chronicznego zmęczenia u 16,19% pielęgniarek. U 65,71% odnotowano średnie wartości zmęczenia, natomiast u 18,10% niski poziom chronicznego zmęczenia.Wnioski: Wykazano, że osoby jednocześnie pracujące i studiujące odczuwały wyższy poziom stresu i bezsenności. Personel oceniający gorzej swój stan zdrowia wykazywał wyższy poziom odczuwanego stresu, bezsenności i chronicznego zmęczenia. Pielęgniarki po liceum/studium medycznym charakteryzowały się rzadszym występowaniem bezsenności w porównaniu do tych, które ukończyły studia I stopnia.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKamińska, Alicjapl
dc.contributor.authorLeśko, Weronikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerKamińska, Alicjapl
dc.contributor.reviewerMalinowska-Lipień, Iwona - 130829 pl
dc.date.accessioned2023-09-27T21:37:42Z
dc.date.available2023-09-27T21:37:42Z
dc.date.submitted2023-09-27pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-167180-261313pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/319939
dc.languagepolpl
dc.subject.enStress, insomnia, fatigue assessment, nurse, medical staffpl
dc.subject.plStres, bezsenność, chroniczne zmęczenie, pielęgniarka, personel medycznypl
dc.titlePoziom odczuwanego stresu, bezsenność oraz chroniczne zmęczenie pielęgniarek pracujących w oddziałach szpitalnychpl
dc.title.alternativePerceived stress levels, insomnia and chronic fatigue of nurses working in hospital wardspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: The nursing profession, with all its complexity, can take both positive and negative consequences. Medical staff are significantly exposed to stressors that include great responsibility and the need to constantly protect human life. Nurses working in hospital wards, due to the nature of their work, are prone to the occurrence of insomnia and chronic fatigue. Long-term exposure to the influence of the aforementioned risk factors can lead to numerous ailments or occupational diseases.Aim: The purpose of the study was to determine the levels of perceived stress, insomnia and chronic fatigue of nurses working in hospital wards.Material and methods: The survey included 105 nurses working in hospital wards. The study was conducted via an online questionnaire. Data were collected using a proprietary survey questionnaire and standardized tools: PSS-10 Perceived Stress Scale, Athens Insomnia Scale AIS and FAS Chronic Fatigue Scale. The collected data were analyzed using SPSS Statistics 28.0. The significance level was set at α = 0.05.Results: In the surveyed group of nurses working in hospital wards, high levels of perceived stress were found in 59.00%, medium in 24.80%, and low in 16.20%. Insomnia was found in 77.14% of the surveyed personnel. The prevalence of high levels of chronic fatigue was shown in 16.19% of nurses. Medium levels of fatigue were reported in 65.71%, while low levels of chronic fatigue were reported in 18.10%.Conclusions: It was shown that those who were simultaneously working and studying had higher levels of perceived stress and insomnia. Staff who assessed their health status less favorably showed higher levels of perceived stress, insomnia and chronic fatigue. Nurses who graduated from high school/medical school were characterized by a lower incidence of insomnia compared to those who completed a bachelor's degree.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Zawód pielęgniarki, przy całej swojej złożoności niesie ze sobą zarówno pozytywne jak i negatywne następstwa. Personel medyczny w znacznym stopniu narażony jest na działanie czynników stresogennych jakimi jest m.in. wielka odpowiedzialność i konieczność ciągłej ochrony ludzkiego życia. Pielęgniarki pracujące w oddziałach szpitalnych, ze względu na charakter ich pracy, podatne są na występowanie bezsenności oraz chronicznego zmęczenia. Długotrwałe narażenie na wpływ wymienionych czynników ryzyka może doprowadzić do wystąpienia licznych dolegliwości czy chorób zawodowych.Cel: Celem pracy było określenie poziomu odczuwanego stresu, bezsenności oraz chronicznego zmęczenia pielęgniarek pracujących w oddziałach szpitalnych.Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 105 pielęgniarek pracujących w oddziałach szpitalnych. Badanie zostało przeprowadzone za pośrednictwem internetowego kwestionariusza. Dane zbierano za pomocą autorskiego kwestionariusza ankiety oraz standaryzowanych narzędzi: Skali Odczuwanego Stresu PSS-10, Ateńskiej Skali Bezsenności AIS oraz Skali Chronicznego Zmęczenia FAS. Zebrane dane poddano analizie w programie SPSS Statistics 28.0. Istotność statystyczną wyników przyjęto na poziomie α = 0,05.Wyniki: W badanej grupie pielęgniarek pracujących w oddziałach szpitalnych u 59,00% stwierdzono wysoki poziom odczuwanego stresu, średni u 24,80%, natomiast niski u 16,20%. Bezsenność stwierdzono u 77,14% badanego personelu. Wykazano występowanie wysokiego poziomu chronicznego zmęczenia u 16,19% pielęgniarek. U 65,71% odnotowano średnie wartości zmęczenia, natomiast u 18,10% niski poziom chronicznego zmęczenia.Wnioski: Wykazano, że osoby jednocześnie pracujące i studiujące odczuwały wyższy poziom stresu i bezsenności. Personel oceniający gorzej swój stan zdrowia wykazywał wyższy poziom odczuwanego stresu, bezsenności i chronicznego zmęczenia. Pielęgniarki po liceum/studium medycznym charakteryzowały się rzadszym występowaniem bezsenności w porównaniu do tych, które ukończyły studia I stopnia.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Kamińska, Alicja
dc.contributor.authorpl
Leśko, Weronika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Kamińska, Alicja
dc.contributor.reviewerpl
Malinowska-Lipień, Iwona - 130829
dc.date.accessioned
2023-09-27T21:37:42Z
dc.date.available
2023-09-27T21:37:42Z
dc.date.submittedpl
2023-09-27
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-167180-261313
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/319939
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Stress, insomnia, fatigue assessment, nurse, medical staff
dc.subject.plpl
Stres, bezsenność, chroniczne zmęczenie, pielęgniarka, personel medyczny
dc.titlepl
Poziom odczuwanego stresu, bezsenność oraz chroniczne zmęczenie pielęgniarek pracujących w oddziałach szpitalnych
dc.title.alternativepl
Perceived stress levels, insomnia and chronic fatigue of nurses working in hospital wards
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
50
Views per month
Views per city
Warsaw
14
Wroclaw
5
Nowy Sącz
4
Krakow
3
Krapkowice
2
Poznan
2
Bialystok
1
Bolesławiec
1
Bydgoszcz
1
Frankfurt am Main
1

No access

No Thumbnail Available
Collections