Struktura prewitelogenicznych oocytów jesiotra (Acipenseriformes).

master
dc.abstract.enThe Acipenserinae is one of the oldest group of fish that has reached the evolutionary success. It is a very interesting group in which the process of oogenesis has not been thoroughly studied so far. In this study the morphology and ultrastructure of previtellogenic oocytes in sturgeon, that lived in the artificial pond in Tenczyn, has been examined by means of the light and the electron microscope techniques. Histological staining was also done.The studies have revealed that oocytes change their size and morphology during their previtellogenic growth. They can be divided into three groups: oocytes in the early, mid and late previtellogenesis. The investigation of the ovary has showed the existance of the oocyte in the transition phase (between early and mid previtellogenesis).In the central part of the oocytes there is a large, spherical nucleus with numerous peripheral nucleoli. These nucleoli are composed of extra copies of rDNA, resulting in a extrachromosomal amplification of ribosomal genes. The cytoplasm of the oocytes is differentiated into two distinct zones: homogeneous (poor in organelles) and granular (rich in organelles). Generally, the heterogeneity of the mitochondria is not observed in the cytoplasm of the oocytes. In the oocytes of investigated specimen of sturgeon there are three types of nuage: 1. combined with mitochondria complexes, 2. granular that are dispersed in the oocyte cytoplasm and 3. granular containing peripheral electron-dense point.During the transition phase in the nucleus of the oocyte the irregular granular aggregates of DNA and proteins are observed. Their presence indicates that the process of repeated amplification of ribosomal genes took place in a previtellogenesis.pl
dc.abstract.plJesiotry to jedna z najstarszych grup ryb, która osiągnęła sukces ewolucyjny. Jest to zarazem grupa bardzo interesująca ze względów gospodarczych jak i naukowych. Proces oogenezy u ewolucyjnie starych ryb jak jesiotry nie został jeszcze dokładnie przebadany. Dlatego przeanalizowano morfologię oraz ultrastrukturę oocytów prewitelogenicznych jesiotra, który żył w oczku wodnym w Tenczynie. Wykonano także barwienia histologiczne. Badania wykazały, że oocyty w fazie wzrostu prewitelogenicznego, ze względu na zmiany w ich wielkości i morfologii w trakcie tego stadium, można podzielić na trzy grupy: oocyty we wczesnej, średnio zaawansowanej i późnej prewitelogenezie. W analizowanym fragmencie jajnika, poza oocytami będącymi we wcześniej opisywanych stadiach, wykazano także obecność oocytu w fazie przejściowej pomiędzy wczesną a średnio zaawansowaną prewitelogenezą.Centrum oocytów zajmuje duże, kuliste jądro komórkowe, wzrastające w liczbę peryferycznie ułożonych jąderek wielokrotnych. Jąderka te zostały utworzone z dodatkowych kopii rDNA, powstałych w procesie pozachromosomowej amplifikacji genów rybosomalnych. Cytoplazma oocytów dzieli się na dwie- różniące się zawartością organelli- strefy: homogenną (ubogą w organella) i granularną (bogatą w organella). W cytoplazmie granularnej nie obserwuje się heterogeniczności mitochondriów, inaczej niż w oocytach wcześniej opisywanego okazu jesiotra, występują natomiast trzy rodzaje nuage: 1. połączone w kompleksy z mitochondriami, 2. granularne, rozproszone w ooplazmie oraz 3. granularne, posiadające peryferycznie położony, gęsty elektronowo punkt.W jądrze komórkowym oocytu, będącego w fazie przejściowej zaobserwowano nieregularnego kształtu granularne skupiska DNA i białek, których obecność świadczy, że w prewitelogenezie może zachodzić proces powtórnej amplifikacji genów rybosomalnych.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorŻelazowska, Monika - 132965 pl
dc.contributor.authorBanaś-Pomietło, Agatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerSzklarzewicz, Teresa - 132238 pl
dc.contributor.reviewerŻelazowska, Monika - 132965 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T22:14:06Z
dc.date.available2020-07-23T22:14:06Z
dc.date.submitted2012-06-27pl
dc.fieldofstudygenetyka i biologia rozrodupl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-63951-84985pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177546
dc.languagepolpl
dc.subject.enacipenser, previtellogenesis, oocytes, amplificationpl
dc.subject.pljesiotr, prewitelogeneza, oocyty, amplifikacjapl
dc.titleStruktura prewitelogenicznych oocytów jesiotra (Acipenseriformes).pl
dc.title.alternativeThe structure of the previtellogenic oocytes of sturgeon (Acipenseriformes)pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The Acipenserinae is one of the oldest group of fish that has reached the evolutionary success. It is a very interesting group in which the process of oogenesis has not been thoroughly studied so far. In this study the morphology and ultrastructure of previtellogenic oocytes in sturgeon, that lived in the artificial pond in Tenczyn, has been examined by means of the light and the electron microscope techniques. Histological staining was also done.The studies have revealed that oocytes change their size and morphology during their previtellogenic growth. They can be divided into three groups: oocytes in the early, mid and late previtellogenesis. The investigation of the ovary has showed the existance of the oocyte in the transition phase (between early and mid previtellogenesis).In the central part of the oocytes there is a large, spherical nucleus with numerous peripheral nucleoli. These nucleoli are composed of extra copies of rDNA, resulting in a extrachromosomal amplification of ribosomal genes. The cytoplasm of the oocytes is differentiated into two distinct zones: homogeneous (poor in organelles) and granular (rich in organelles). Generally, the heterogeneity of the mitochondria is not observed in the cytoplasm of the oocytes. In the oocytes of investigated specimen of sturgeon there are three types of nuage: 1. combined with mitochondria complexes, 2. granular that are dispersed in the oocyte cytoplasm and 3. granular containing peripheral electron-dense point.During the transition phase in the nucleus of the oocyte the irregular granular aggregates of DNA and proteins are observed. Their presence indicates that the process of repeated amplification of ribosomal genes took place in a previtellogenesis.
dc.abstract.plpl
Jesiotry to jedna z najstarszych grup ryb, która osiągnęła sukces ewolucyjny. Jest to zarazem grupa bardzo interesująca ze względów gospodarczych jak i naukowych. Proces oogenezy u ewolucyjnie starych ryb jak jesiotry nie został jeszcze dokładnie przebadany. Dlatego przeanalizowano morfologię oraz ultrastrukturę oocytów prewitelogenicznych jesiotra, który żył w oczku wodnym w Tenczynie. Wykonano także barwienia histologiczne. Badania wykazały, że oocyty w fazie wzrostu prewitelogenicznego, ze względu na zmiany w ich wielkości i morfologii w trakcie tego stadium, można podzielić na trzy grupy: oocyty we wczesnej, średnio zaawansowanej i późnej prewitelogenezie. W analizowanym fragmencie jajnika, poza oocytami będącymi we wcześniej opisywanych stadiach, wykazano także obecność oocytu w fazie przejściowej pomiędzy wczesną a średnio zaawansowaną prewitelogenezą.Centrum oocytów zajmuje duże, kuliste jądro komórkowe, wzrastające w liczbę peryferycznie ułożonych jąderek wielokrotnych. Jąderka te zostały utworzone z dodatkowych kopii rDNA, powstałych w procesie pozachromosomowej amplifikacji genów rybosomalnych. Cytoplazma oocytów dzieli się na dwie- różniące się zawartością organelli- strefy: homogenną (ubogą w organella) i granularną (bogatą w organella). W cytoplazmie granularnej nie obserwuje się heterogeniczności mitochondriów, inaczej niż w oocytach wcześniej opisywanego okazu jesiotra, występują natomiast trzy rodzaje nuage: 1. połączone w kompleksy z mitochondriami, 2. granularne, rozproszone w ooplazmie oraz 3. granularne, posiadające peryferycznie położony, gęsty elektronowo punkt.W jądrze komórkowym oocytu, będącego w fazie przejściowej zaobserwowano nieregularnego kształtu granularne skupiska DNA i białek, których obecność świadczy, że w prewitelogenezie może zachodzić proces powtórnej amplifikacji genów rybosomalnych.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Żelazowska, Monika - 132965
dc.contributor.authorpl
Banaś-Pomietło, Agata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Szklarzewicz, Teresa - 132238
dc.contributor.reviewerpl
Żelazowska, Monika - 132965
dc.date.accessioned
2020-07-23T22:14:06Z
dc.date.available
2020-07-23T22:14:06Z
dc.date.submittedpl
2012-06-27
dc.fieldofstudypl
genetyka i biologia rozrodu
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-63951-84985
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177546
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
acipenser, previtellogenesis, oocytes, amplification
dc.subject.plpl
jesiotr, prewitelogeneza, oocyty, amplifikacja
dc.titlepl
Struktura prewitelogenicznych oocytów jesiotra (Acipenseriformes).
dc.title.alternativepl
The structure of the previtellogenic oocytes of sturgeon (Acipenseriformes)
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available