Obraz normalizacji w prozie Pavla Rankova.

licenciate
dc.abstract.enThis work is an analysis of Pavol Rankov's novel The Legend of the Tongue. The text is about the situation in the communist Czechoslovak state in the early seventies. The first chapter presents the historical facts, the course and causes of the Prague Spring. The second chapter presents the reality in which citizens found themselves during normalization in the Pavol Rankov’s novel. The activities of the Security Service, the problems of the Church as well as the influence and interest of young people in western rock and roll music and the hippie movement were described. The third chapter presents the extremely different attitudes of two lecturers from Charles University towards the Communist Party of Czechoslovakia, their students and the university. The behavior and attitude of Charles University students to their Alma Mater, to the communist authorities and lecturers were also compared. The fourth chapter presents the influence of the then regime on the decisions, actions and lives of citizens.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca jest analizą powieści Pavla Rankova Legenda o języku. Tekst dotyczy sytuacji panującej w komunistycznym państwie czechosłowackim z początku lat siedemdziesiątych. W pierwszym rozdziale przedstawiono fakty historyczne oraz przebieg Praskiej Wiosny wraz z przyczynami. W rozdziale drugim przedstawiono rzeczywistość, w jakiej znaleźli się obywatele podczas normalizacji w powieści Pavla Rankova. Opisano działania Służby Bezpieczeństwa, problemy Kościoła oraz wpływ i zainteresowanie młodzieży zachodnią muzyką rockandrollową oraz ruchem hipisowskim. W rozdziale trzecim przedstawiono skrajnie różne postawy, dwóch wykładowców Uniwersytetu Karola, względem Komunistycznej Partii Czechosłowacji oraz ich uczniów i uniwersytetu. Porównano także zachowania i stosunek studentów Uniwersytetu Karola do ich Alma Mater, do komunistycznej władzy oraz wykładowców. Rozdział czwarty zajmuje się przedstawieniem wpływu ówczesnego reżimu na decyzje, działania i życie obywateli.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBielec, Dorota - 127316 pl
dc.contributor.authorMalarz, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerMajerek, Rafał - 130213 pl
dc.contributor.reviewerBielec, Dorota - 127316 pl
dc.date.accessioned2022-06-14T21:33:20Z
dc.date.available2022-06-14T21:33:20Z
dc.date.submitted2022-06-13pl
dc.fieldofstudyfilologia słowiańskapl
dc.identifier.apddiploma-158524-267314pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/293049
dc.languagepolpl
dc.subject.enCzecholovakia, Prague, The Legend of the Tongue, normalizationpl
dc.subject.plCzechosłowacja, Praga, Legenda o języku, normalizacjapl
dc.titleObraz normalizacji w prozie Pavla Rankova.pl
dc.title.alternativeThe image of normalization in the prose of Pavol Rankovpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work is an analysis of Pavol Rankov's novel The Legend of the Tongue. The text is about the situation in the communist Czechoslovak state in the early seventies. The first chapter presents the historical facts, the course and causes of the Prague Spring. The second chapter presents the reality in which citizens found themselves during normalization in the Pavol Rankov’s novel. The activities of the Security Service, the problems of the Church as well as the influence and interest of young people in western rock and roll music and the hippie movement were described. The third chapter presents the extremely different attitudes of two lecturers from Charles University towards the Communist Party of Czechoslovakia, their students and the university. The behavior and attitude of Charles University students to their Alma Mater, to the communist authorities and lecturers were also compared. The fourth chapter presents the influence of the then regime on the decisions, actions and lives of citizens.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca jest analizą powieści Pavla Rankova Legenda o języku. Tekst dotyczy sytuacji panującej w komunistycznym państwie czechosłowackim z początku lat siedemdziesiątych. W pierwszym rozdziale przedstawiono fakty historyczne oraz przebieg Praskiej Wiosny wraz z przyczynami. W rozdziale drugim przedstawiono rzeczywistość, w jakiej znaleźli się obywatele podczas normalizacji w powieści Pavla Rankova. Opisano działania Służby Bezpieczeństwa, problemy Kościoła oraz wpływ i zainteresowanie młodzieży zachodnią muzyką rockandrollową oraz ruchem hipisowskim. W rozdziale trzecim przedstawiono skrajnie różne postawy, dwóch wykładowców Uniwersytetu Karola, względem Komunistycznej Partii Czechosłowacji oraz ich uczniów i uniwersytetu. Porównano także zachowania i stosunek studentów Uniwersytetu Karola do ich Alma Mater, do komunistycznej władzy oraz wykładowców. Rozdział czwarty zajmuje się przedstawieniem wpływu ówczesnego reżimu na decyzje, działania i życie obywateli.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Bielec, Dorota - 127316
dc.contributor.authorpl
Malarz, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Majerek, Rafał - 130213
dc.contributor.reviewerpl
Bielec, Dorota - 127316
dc.date.accessioned
2022-06-14T21:33:20Z
dc.date.available
2022-06-14T21:33:20Z
dc.date.submittedpl
2022-06-13
dc.fieldofstudypl
filologia słowiańska
dc.identifier.apdpl
diploma-158524-267314
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/293049
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Czecholovakia, Prague, The Legend of the Tongue, normalization
dc.subject.plpl
Czechosłowacja, Praga, Legenda o języku, normalizacja
dc.titlepl
Obraz normalizacji w prozie Pavla Rankova.
dc.title.alternativepl
The image of normalization in the prose of Pavol Rankov
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available