Podobieństwa pomiędzy prawem rzymskim i angielskim na przykładzie reguł dotyczących postępowania i zobowiązań

2012
journal article
article
dc.abstract.enThe paper starts with the presentation of factors that propably stand behind the analogies be-tween Roman Civil Law and English Common Law (1). These factors concern the framework of sources of law – the dominance of case-law, the dogma of unalterable good-old law (2). Then the text presents the phenomenon of domination of procedural rules over the substantive ones. Even English legal historians, although reluctant to concede that Romanisation also took place in Albion, admit that to a certain degree “their” original writs and forms of action in common law functioned similarly to the formulary system of Roman law (3). A number of parallels was detectable in the sphere of substantive law as well. There the paper focuses on the obligation law, especially the contract law (4) and restitution law (5). Due to the procedur-al reasons (“ubi remedium, ibi ius” - rule), the separate branches of obligation law were found-ed on the closed systems of nominate contracts, torts (6) and unjust factors leading to restitu-tion respectively. It is emphasized, however, that these analogies should not be deemed to be the examples of the reception of the Roman law by the English courts (7).pl
dc.abstract.plArtykuł rozpoczyna się od przedstawienia czynników, które prawdopodobnie stoją za analogiami między rzymskim ius civile a angielskim common law (1). Czynniki te dotyczą charakteru źródeł prawa - dominacji orzecznictwa, dogmatu niezmiennego dobrego starego prawa (2). Następnie przedstawia zjawisko dominacji reguł proceduralnych nad materialnoprawnymi. Nawet angielscy historycy prawa, choć niechętnie przyznają, że romanizacja miała również miejsce w Albionie, przyznają, że do pewnego stopnia „ich” oryginalne writs i forms of action działały podobnie do systemu formularnego w prawie rzymskim(3). Wiele podobieństw można dostrzec również w sferze prawa materialnego. Następnie artykuł koncentruje się na prawie zobowiązań, w szczególności prawie umów (4) i bezpodstawnym wzbogaceniu (5). Ze względów proceduralnych (zasada „ubi remedium, ibi ius”) odrębne części prawa zobowiązań powstały w oparciu o zamknięty katalog umów nazwanych, czynów niedozwolonych (6) i konkretnych tzw. unjust factors, tj. czynników prowadzących do restytucji. Co istotne, analogii tych nie należy uważać za przykłady recepcji prawa rzymskiego przez sądy angielskie (7).pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracji : Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawapl
dc.contributor.authorHalberda, Jan - 162111 pl
dc.date.accession2019-10-04pl
dc.date.accessioned2019-10-04T13:28:13Z
dc.date.available2019-10-04T13:28:13Z
dc.date.issued2012pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. w przypisach.pl
dc.description.number1 (9)pl
dc.description.physical48-58pl
dc.description.publication0,7pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issn2081-688Xpl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/84095
dc.identifier.weblinkhttp://forumprawnicze.eu/attachments/article/88/9-2012%20Halberd.pdfpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.participationHalberda, Jan: 100%;pl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enEnglish lawpl
dc.subject.enRoman lawpl
dc.subject.enlegal historypl
dc.subject.enlaw of obligationspl
dc.subject.enlitigationpl
dc.subject.encivil proceedingspl
dc.subject.encomparative lawpl
dc.subject.plprawo angielskiepl
dc.subject.plprawo rzymskiepl
dc.subject.plhistoria prawapl
dc.subject.plprawo zobowiązańpl
dc.subject.plprocespl
dc.subject.plproces cywilnypl
dc.subject.plprawo porównawczepl
dc.subtypeArticlepl
dc.titlePodobieństwa pomiędzy prawem rzymskim i angielskim na przykładzie reguł dotyczących postępowania i zobowiązańpl
dc.title.alternativeParallels between Roman civil law and English common law as exemplified by the rules that govern litigation and obligationspl
dc.title.journalForum Prawniczepl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The paper starts with the presentation of factors that propably stand behind the analogies be-tween Roman Civil Law and English Common Law (1). These factors concern the framework of sources of law – the dominance of case-law, the dogma of unalterable good-old law (2). Then the text presents the phenomenon of domination of procedural rules over the substantive ones. Even English legal historians, although reluctant to concede that Romanisation also took place in Albion, admit that to a certain degree “their” original writs and forms of action in common law functioned similarly to the formulary system of Roman law (3). A number of parallels was detectable in the sphere of substantive law as well. There the paper focuses on the obligation law, especially the contract law (4) and restitution law (5). Due to the procedur-al reasons (“ubi remedium, ibi ius” - rule), the separate branches of obligation law were found-ed on the closed systems of nominate contracts, torts (6) and unjust factors leading to restitu-tion respectively. It is emphasized, however, that these analogies should not be deemed to be the examples of the reception of the Roman law by the English courts (7).
dc.abstract.plpl
Artykuł rozpoczyna się od przedstawienia czynników, które prawdopodobnie stoją za analogiami między rzymskim ius civile a angielskim common law (1). Czynniki te dotyczą charakteru źródeł prawa - dominacji orzecznictwa, dogmatu niezmiennego dobrego starego prawa (2). Następnie przedstawia zjawisko dominacji reguł proceduralnych nad materialnoprawnymi. Nawet angielscy historycy prawa, choć niechętnie przyznają, że romanizacja miała również miejsce w Albionie, przyznają, że do pewnego stopnia „ich” oryginalne writs i forms of action działały podobnie do systemu formularnego w prawie rzymskim(3). Wiele podobieństw można dostrzec również w sferze prawa materialnego. Następnie artykuł koncentruje się na prawie zobowiązań, w szczególności prawie umów (4) i bezpodstawnym wzbogaceniu (5). Ze względów proceduralnych (zasada „ubi remedium, ibi ius”) odrębne części prawa zobowiązań powstały w oparciu o zamknięty katalog umów nazwanych, czynów niedozwolonych (6) i konkretnych tzw. unjust factors, tj. czynników prowadzących do restytucji. Co istotne, analogii tych nie należy uważać za przykłady recepcji prawa rzymskiego przez sądy angielskie (7).
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji : Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa
dc.contributor.authorpl
Halberda, Jan - 162111
dc.date.accessionpl
2019-10-04
dc.date.accessioned
2019-10-04T13:28:13Z
dc.date.available
2019-10-04T13:28:13Z
dc.date.issuedpl
2012
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. w przypisach.
dc.description.numberpl
1 (9)
dc.description.physicalpl
48-58
dc.description.publicationpl
0,7
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issnpl
2081-688X
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/84095
dc.identifier.weblinkpl
http://forumprawnicze.eu/attachments/article/88/9-2012%20Halberd.pdf
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.participationpl
Halberda, Jan: 100%;
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
English law
dc.subject.enpl
Roman law
dc.subject.enpl
legal history
dc.subject.enpl
law of obligations
dc.subject.enpl
litigation
dc.subject.enpl
civil proceedings
dc.subject.enpl
comparative law
dc.subject.plpl
prawo angielskie
dc.subject.plpl
prawo rzymskie
dc.subject.plpl
historia prawa
dc.subject.plpl
prawo zobowiązań
dc.subject.plpl
proces
dc.subject.plpl
proces cywilny
dc.subject.plpl
prawo porównawcze
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Podobieństwa pomiędzy prawem rzymskim i angielskim na przykładzie reguł dotyczących postępowania i zobowiązań
dc.title.alternativepl
Parallels between Roman civil law and English common law as exemplified by the rules that govern litigation and obligations
dc.title.journalpl
Forum Prawnicze
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
51
Views per month
Views per city
Warsaw
10
Koszalin
4
Krakow
3
Chandler
2
Dublin
2
Szczecin
2
Wroclaw
2
Ashburn
1
Bradford
1
Częstochowa
1
Downloads
halberda_podobienstwa_miedzy_prawem_rzymskim_i_angielskim_na_przykladzie_regul_dotyczacych_postepowania_i_zobowiazan_2012.pdf
3