Polskie i ukraińskie organizacje turystyczne w polskiej części Karpat Wschodnich w latach 1918 - 1939

master
dc.abstract.enThe main objective of the thesis titled " "Polish and Ukrainian tourist organizations in the Polish part of the Eastern Carpathians from 1918 to 1939" was a show of Polish and Ukrainian tourist organizations in the Polish part of the Eastern Carpathians in the interwar period. The period described was not accidental, because during the partitions it was impossible to fully exploit the tourist potential of Poland, and Polish tourist organizations were not able to fully develop their activities. Ukrainian tourist organizations, on the other hand, modeled themselves on Polish organizations, with the fact that during their occupation and later in the interwar period their activity was severely limited due to the political situation and that the monopoly in the Eastern Carpathians was structural and organizational in the Eastern Carpathians, above all to the Polish Tatra Society. However, at the end of the Second Polish Republic, it is noticeable that both Polish and Ukrainian organizations developed with increasing dynamism, preserving friendly relations all the time. Apart from the main objective, attempts were made to find the following research problems: how was the tourist and spa movement and what was the tourist infrastructure in the Eastern Carpathians, which ethnic groups inhabited the area, who dealt with the subject of the Eastern Carpathians from the second half of the nineteenth century, the problems were accompanied by the Eastern Carpathians and what were the concepts of the boundaries and division of the Eastern Carpathians. Both Polish and Ukrainian organizations tried to make best use of the tourism potential of the Eastern Carpathians by developing different types of tourism and popularizing this area in their communities.pl
dc.abstract.plGłównym celem pracy magisterskiej pt. "Polskie i ukraińskie organizacje turystyczne w polskiej części Karpat Wschodnich w latach 1918 - 1939" było pokazanie działalności polskich oraz ukraińskich organizacji turystycznych na obszarze polskiej części Wschodnich Karpat w okresie międzywojennym. Opisywany okres został wybrany nieprzypadkowo, gdyż w czasie zaborów nie można było w pełni wykorzystać potencjału turystycznego Polski, również polskie organizacje turystyczne nie mogły całkowicie rozwinąć swojej działalności. Z kolei turystyczne organizacje ukraińskie wzorowały się na organizacjach polskich z tym, że i w czasie zaborów i później w okresie międzywojennym ich działalność była mocno ograniczona ze względu na sytuację polityczną oraz, że monopol w Karpatach Wschodnich pod względem strukturalnym i organizacyjnym należał do organizacji polskich, a przede wszystkim do Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Jednak u schyłku II Rzeczypospolitej można zauważyć, że zarówno organizacje polskie jak i ukraińskie rozwijały się z coraz większą dynamiką zachowując przez cały czas względem siebie przyjacielskie stosunki. Oprócz celu głównego podjęto próbę znalezienia odpowiedzi na następujące problemy badawcze: jak kształtował się ruch turystyczny i uzdrowiskowy oraz jak wyglądała infrastruktura turystyczna w Karpatach Wschodnich, jakie grupy etniczne zamieszkiwały ten obszar, kto zajmował się tematyką Karpat Wschodnich począwszy od drugiej połowy XIX w., jakie problemy towarzyszyły nazewnictwu Karpat Wschodnich oraz jakie były koncepcje granic i podziału Karpat Wschodnich. Zarówno organizacje polskie jak i ukraińskie starały się jak najlepiej wykorzystywać potencjał turystyczny Karpat Wschodnich rozwijając różne rodzaje turystyki i popularyzując ten obszar w swoich społecznościach.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorMoklak, Jarosław - 130706 pl
dc.contributor.authorWłodarczyk, Arkadiuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerGłębocki, Henryk - 128071 pl
dc.contributor.reviewerMoklak, Jarosław - 130706 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T07:31:36Z
dc.date.available2020-07-27T07:31:36Z
dc.date.submitted2017-07-05pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-115064-215408pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220425
dc.languagepolpl
dc.subject.enEastern Carpathians, Bieszczady Mountains, Gorgany Mountains, Czarnohora Mountains, history of tourism 19/20th centurypl
dc.subject.plKarpaty Wschodnie, Bieszczady, Gorgany, Czarnohora, historia turystyki XIX/XX wiekpl
dc.titlePolskie i ukraińskie organizacje turystyczne w polskiej części Karpat Wschodnich w latach 1918 - 1939pl
dc.title.alternativePolish and Ukrainian tourist organizations in the Polish part of the Eastern Carpathians from 1918 to 1939pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main objective of the thesis titled " "Polish and Ukrainian tourist organizations in the Polish part of the Eastern Carpathians from 1918 to 1939" was a show of Polish and Ukrainian tourist organizations in the Polish part of the Eastern Carpathians in the interwar period. The period described was not accidental, because during the partitions it was impossible to fully exploit the tourist potential of Poland, and Polish tourist organizations were not able to fully develop their activities. Ukrainian tourist organizations, on the other hand, modeled themselves on Polish organizations, with the fact that during their occupation and later in the interwar period their activity was severely limited due to the political situation and that the monopoly in the Eastern Carpathians was structural and organizational in the Eastern Carpathians, above all to the Polish Tatra Society. However, at the end of the Second Polish Republic, it is noticeable that both Polish and Ukrainian organizations developed with increasing dynamism, preserving friendly relations all the time. Apart from the main objective, attempts were made to find the following research problems: how was the tourist and spa movement and what was the tourist infrastructure in the Eastern Carpathians, which ethnic groups inhabited the area, who dealt with the subject of the Eastern Carpathians from the second half of the nineteenth century, the problems were accompanied by the Eastern Carpathians and what were the concepts of the boundaries and division of the Eastern Carpathians. Both Polish and Ukrainian organizations tried to make best use of the tourism potential of the Eastern Carpathians by developing different types of tourism and popularizing this area in their communities.
dc.abstract.plpl
Głównym celem pracy magisterskiej pt. "Polskie i ukraińskie organizacje turystyczne w polskiej części Karpat Wschodnich w latach 1918 - 1939" było pokazanie działalności polskich oraz ukraińskich organizacji turystycznych na obszarze polskiej części Wschodnich Karpat w okresie międzywojennym. Opisywany okres został wybrany nieprzypadkowo, gdyż w czasie zaborów nie można było w pełni wykorzystać potencjału turystycznego Polski, również polskie organizacje turystyczne nie mogły całkowicie rozwinąć swojej działalności. Z kolei turystyczne organizacje ukraińskie wzorowały się na organizacjach polskich z tym, że i w czasie zaborów i później w okresie międzywojennym ich działalność była mocno ograniczona ze względu na sytuację polityczną oraz, że monopol w Karpatach Wschodnich pod względem strukturalnym i organizacyjnym należał do organizacji polskich, a przede wszystkim do Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Jednak u schyłku II Rzeczypospolitej można zauważyć, że zarówno organizacje polskie jak i ukraińskie rozwijały się z coraz większą dynamiką zachowując przez cały czas względem siebie przyjacielskie stosunki. Oprócz celu głównego podjęto próbę znalezienia odpowiedzi na następujące problemy badawcze: jak kształtował się ruch turystyczny i uzdrowiskowy oraz jak wyglądała infrastruktura turystyczna w Karpatach Wschodnich, jakie grupy etniczne zamieszkiwały ten obszar, kto zajmował się tematyką Karpat Wschodnich począwszy od drugiej połowy XIX w., jakie problemy towarzyszyły nazewnictwu Karpat Wschodnich oraz jakie były koncepcje granic i podziału Karpat Wschodnich. Zarówno organizacje polskie jak i ukraińskie starały się jak najlepiej wykorzystywać potencjał turystyczny Karpat Wschodnich rozwijając różne rodzaje turystyki i popularyzując ten obszar w swoich społecznościach.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Moklak, Jarosław - 130706
dc.contributor.authorpl
Włodarczyk, Arkadiusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Głębocki, Henryk - 128071
dc.contributor.reviewerpl
Moklak, Jarosław - 130706
dc.date.accessioned
2020-07-27T07:31:36Z
dc.date.available
2020-07-27T07:31:36Z
dc.date.submittedpl
2017-07-05
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-115064-215408
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220425
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Eastern Carpathians, Bieszczady Mountains, Gorgany Mountains, Czarnohora Mountains, history of tourism 19/20th century
dc.subject.plpl
Karpaty Wschodnie, Bieszczady, Gorgany, Czarnohora, historia turystyki XIX/XX wiek
dc.titlepl
Polskie i ukraińskie organizacje turystyczne w polskiej części Karpat Wschodnich w latach 1918 - 1939
dc.title.alternativepl
Polish and Ukrainian tourist organizations in the Polish part of the Eastern Carpathians from 1918 to 1939
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Dublin
3
Wroclaw
2
Krakow
1
Lublin
1
Wołomin
1

No access

No Thumbnail Available