Osobliwości polskiej serii przekładowej "Heart of Darkness” Josepha Conrada

master
dc.abstract.enThe main aim of this dissertation is to recognize the status of the three “peculiarities” of Polish retranslations of Joseph Conrad’s Heart of Darkness. "Jądro Ciemności – powieść graficzna" written by Joseph Conrad, Catherine Anyango, David Zane Mairowitz in the translation of Magda Heydel in collaboration with Wanda Heydel; Yedda Morisson, Mikołaj Spodaryk’s "Ciemności", and "Serce Ciemności" written by Joseph Conrad and Jacek Dukaj are analysed and navigated in critical-literary, translation studies and cultural-artistic discourses.The paper has been divided into six parts; the first one of them being an Introduction which provides an outline of the subject matter against the background of modern cultural-literary translation studies. In Chapter I the author introduces theory of the phenomenon of retranslation and provides critical reception of Polish translations of the Heart of Darkness. The next three parts of the dissertation – Chapter II, III and IV constitute a careful examination and an interpretation of the aforementioned “peculiarities”, as well as a theoretical contemplation of their nature and status as opposed to the previous translations of Conrad’s novel. In the last part of this thesis, the author provides overall conclusions.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy dyplomowej jest rozpoznanie statusu, analiza oraz osadzenie w dyskursie literaturoznawczym, przekładoznawczym i kulturowo-artystycznym trzech „osobliwości” należących do polskiej serii przekładowej Heart of Darkness Josepha Conrada: "Jądra Ciemności – powieści graficznej" Josepha Conrada, Catherine Anyango i Davida Zane’a Mairowitza w przekładzie Magdy Heydel przy współpracy Wandy Heydel, "Ciemności" Yeddy Morrison/ Mikołaja Spodaryka oraz "Serca ciemności" Josepha Conrada i Jacka Dukaja. Praca została podzielona na sześć części. Pierwszą z nich jest Wstęp, który zarysowuje problematykę badań na tle współczesnego przekładoznawstwa literacko-kulturowego. W Rozdziale I przedstawiono zarys teoretyczny zjawiska serii przekładowej oraz zilustrowano dotychczasową recepcję krytyczną przekładów Heart of Darkness w Polsce. Kolejne części pracy – Rozdział II, III i IV – stanowią dogłębną analizę i interpretację wymienionych wyżej „osobliwości” w rozmaitych kontekstach teoretycznych i kulturowo-artystycznych. Ostatnia, szósta części pracy zawiera podsumowanie refleksji analityczno-interpretacyjnej.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBrzostowska-Tereszkiewicz, Tamarapl
dc.contributor.authorKarcz, Marcelinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerMarecki, Piotr - 160138 pl
dc.contributor.reviewerBrzostowska-Tereszkiewicz, Tamarapl
dc.date.accessioned2020-10-20T20:05:12Z
dc.date.available2020-10-20T20:05:12Z
dc.date.submitted2020-09-24pl
dc.fieldofstudyprzekładoznawstwo literacko-kulturowepl
dc.identifier.apddiploma-144106-264377pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249535
dc.languagepolpl
dc.subject.en“cultural turn”, “creative turn”, “post-translation”, intersemiotic translation, “eco-translation”, conceptual translation, metonymic translation, “re-writing”, meta-translation, retranslation, graphic novel.pl
dc.subject.pl„zwrot kulturowy”, „zwrot twórczy”, „post-przekład”, przekład intersemiotyczny, „eko-przekład”, przekład konceptualny, przekład metonimiczny, „prze-pisanie”, metaprzekład, seria przekładowa, powieść graficznapl
dc.titleOsobliwości polskiej serii przekładowej "Heart of Darkness” Josepha Conradapl
dc.title.alternativePeculiarities of Polish retranslations of Joseph Conrad’s Heart of Darknesspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main aim of this dissertation is to recognize the status of the three “peculiarities” of Polish retranslations of Joseph Conrad’s Heart of Darkness. "Jądro Ciemności – powieść graficzna" written by Joseph Conrad, Catherine Anyango, David Zane Mairowitz in the translation of Magda Heydel in collaboration with Wanda Heydel; Yedda Morisson, Mikołaj Spodaryk’s "Ciemności", and "Serce Ciemności" written by Joseph Conrad and Jacek Dukaj are analysed and navigated in critical-literary, translation studies and cultural-artistic discourses.The paper has been divided into six parts; the first one of them being an Introduction which provides an outline of the subject matter against the background of modern cultural-literary translation studies. In Chapter I the author introduces theory of the phenomenon of retranslation and provides critical reception of Polish translations of the Heart of Darkness. The next three parts of the dissertation – Chapter II, III and IV constitute a careful examination and an interpretation of the aforementioned “peculiarities”, as well as a theoretical contemplation of their nature and status as opposed to the previous translations of Conrad’s novel. In the last part of this thesis, the author provides overall conclusions.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy dyplomowej jest rozpoznanie statusu, analiza oraz osadzenie w dyskursie literaturoznawczym, przekładoznawczym i kulturowo-artystycznym trzech „osobliwości” należących do polskiej serii przekładowej Heart of Darkness Josepha Conrada: "Jądra Ciemności – powieści graficznej" Josepha Conrada, Catherine Anyango i Davida Zane’a Mairowitza w przekładzie Magdy Heydel przy współpracy Wandy Heydel, "Ciemności" Yeddy Morrison/ Mikołaja Spodaryka oraz "Serca ciemności" Josepha Conrada i Jacka Dukaja. Praca została podzielona na sześć części. Pierwszą z nich jest Wstęp, który zarysowuje problematykę badań na tle współczesnego przekładoznawstwa literacko-kulturowego. W Rozdziale I przedstawiono zarys teoretyczny zjawiska serii przekładowej oraz zilustrowano dotychczasową recepcję krytyczną przekładów Heart of Darkness w Polsce. Kolejne części pracy – Rozdział II, III i IV – stanowią dogłębną analizę i interpretację wymienionych wyżej „osobliwości” w rozmaitych kontekstach teoretycznych i kulturowo-artystycznych. Ostatnia, szósta części pracy zawiera podsumowanie refleksji analityczno-interpretacyjnej.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Brzostowska-Tereszkiewicz, Tamara
dc.contributor.authorpl
Karcz, Marcelina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Marecki, Piotr - 160138
dc.contributor.reviewerpl
Brzostowska-Tereszkiewicz, Tamara
dc.date.accessioned
2020-10-20T20:05:12Z
dc.date.available
2020-10-20T20:05:12Z
dc.date.submittedpl
2020-09-24
dc.fieldofstudypl
przekładoznawstwo literacko-kulturowe
dc.identifier.apdpl
diploma-144106-264377
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249535
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
“cultural turn”, “creative turn”, “post-translation”, intersemiotic translation, “eco-translation”, conceptual translation, metonymic translation, “re-writing”, meta-translation, retranslation, graphic novel.
dc.subject.plpl
„zwrot kulturowy”, „zwrot twórczy”, „post-przekład”, przekład intersemiotyczny, „eko-przekład”, przekład konceptualny, przekład metonimiczny, „prze-pisanie”, metaprzekład, seria przekładowa, powieść graficzna
dc.titlepl
Osobliwości polskiej serii przekładowej "Heart of Darkness” Josepha Conrada
dc.title.alternativepl
Peculiarities of Polish retranslations of Joseph Conrad’s Heart of Darkness
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
60
Views per month
Views per city
Krakow
15
Warsaw
12
Lublin
4
Wroclaw
4
Clonee
3
Iwiny
3
Niepolomice
3
Żory
3
Ashburn
2
Dublin
2

No access

No Thumbnail Available