Oddziaływanie świadomości ekologicznej na zielone zachowania zakupowe młodych Polaków

master
dc.abstract.enThe aim of the thesis was to systematize knowledge about green consumer behavior and its determinants. The empirical research was conducted with the aim to determine the impact of environmental consciousness on green consumer behavior among the representatives of generation Z. A quantitative approach was used by conducting a survey among 150 respondents. The research sample consisted of people born in the years 1995 – 2009 from the Małopolskie voivodship. The data showed that the surveyed representatives of generation Z moderately often display green purchase behaviours and that their ecological consciousness lever is high. The results did not confirm the relationship between the level of environmental awareness and the frequency of green purchase behavior of the research sample.pl
dc.abstract.plCelem pracy było usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zielonych zachowań konsumenckich i ich uwarunkowań. Zrealizowane badania empiryczne miały na celu określenie oddziaływania świadomości ekologicznej na zielone zachowania konsumenckie wśród przedstawicieli pokolenia Z. Zastosowano podejście ilościowe przeprowadzając badania ankietowe wśród 150 respondentów. Próbę badawczą stanowiły osoby urodzone w latach 1995 – 2009 z województwa małopolskiego. Z danych wynika, że badani przedstawiciele pokolenia Z charakteryzują się wysokim stopniem świadomości ekologicznej oraz umiarkowanie często przejawiają zielone zachowania. Rezultaty nie potwierdziły związku pomiędzy poziomem świadomości ekologicznej a częstotliwością praktykowania zielonych zachowań zakupowych reprezentantów pokolenia Z w Polsce.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBudzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223 pl
dc.contributor.authorDobosz, Jolantapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerBudzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223 pl
dc.contributor.reviewerBugaj, Justyna - 161421 pl
dc.date.accessioned2022-07-15T21:52:28Z
dc.date.available2022-07-15T21:52:28Z
dc.date.submitted2022-07-14pl
dc.fieldofstudymarketing i logistykapl
dc.identifier.apddiploma-156943-290119pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297304
dc.languagepolpl
dc.subject.enecological consciousness – green consumption – green purchase behaviours – generation Zpl
dc.subject.plświadomość ekologiczna – zielona konsumpcja – zielone zachowania zakupowe – pokolenie Zpl
dc.titleOddziaływanie świadomości ekologicznej na zielone zachowania zakupowe młodych Polakówpl
dc.title.alternativeThe influence of ecological consciousness on green buying behaviours of young Polespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the thesis was to systematize knowledge about green consumer behavior and its determinants. The empirical research was conducted with the aim to determine the impact of environmental consciousness on green consumer behavior among the representatives of generation Z. A quantitative approach was used by conducting a survey among 150 respondents. The research sample consisted of people born in the years 1995 – 2009 from the Małopolskie voivodship. The data showed that the surveyed representatives of generation Z moderately often display green purchase behaviours and that their ecological consciousness lever is high. The results did not confirm the relationship between the level of environmental awareness and the frequency of green purchase behavior of the research sample.
dc.abstract.plpl
Celem pracy było usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zielonych zachowań konsumenckich i ich uwarunkowań. Zrealizowane badania empiryczne miały na celu określenie oddziaływania świadomości ekologicznej na zielone zachowania konsumenckie wśród przedstawicieli pokolenia Z. Zastosowano podejście ilościowe przeprowadzając badania ankietowe wśród 150 respondentów. Próbę badawczą stanowiły osoby urodzone w latach 1995 – 2009 z województwa małopolskiego. Z danych wynika, że badani przedstawiciele pokolenia Z charakteryzują się wysokim stopniem świadomości ekologicznej oraz umiarkowanie często przejawiają zielone zachowania. Rezultaty nie potwierdziły związku pomiędzy poziomem świadomości ekologicznej a częstotliwością praktykowania zielonych zachowań zakupowych reprezentantów pokolenia Z w Polsce.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223
dc.contributor.authorpl
Dobosz, Jolanta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223
dc.contributor.reviewerpl
Bugaj, Justyna - 161421
dc.date.accessioned
2022-07-15T21:52:28Z
dc.date.available
2022-07-15T21:52:28Z
dc.date.submittedpl
2022-07-14
dc.fieldofstudypl
marketing i logistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-156943-290119
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297304
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ecological consciousness – green consumption – green purchase behaviours – generation Z
dc.subject.plpl
świadomość ekologiczna – zielona konsumpcja – zielone zachowania zakupowe – pokolenie Z
dc.titlepl
Oddziaływanie świadomości ekologicznej na zielone zachowania zakupowe młodych Polaków
dc.title.alternativepl
The influence of ecological consciousness on green buying behaviours of young Poles
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Wroclaw
4
Bydgoszcz
1
Krosno
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available
Collections