Kulturalna i gospodarcza działalność rodu Pawlikowskich w miejscowości Medyka w pierwszej połowie XIX wieku.

master
dc.abstract.enThis paper presents the history of the town Medyka, in particular, the history of the most influential family - the Pawlikowscy and their bonds with the town. It describes their material possessions, status and important events from the family life from the first half of the nineteenth century. The work consists of three chapters, the introduction, conclusion and the appendix. In the appendix there have been placed the images from a list of plants which have been made in Medyka.The first chapter is devoted to a brief history of Medyka from prehistoric times until its purchase by Benedykt Gwalbert Pawlikowski. There have been also included the information about Polish kings and many other important personalities who have visited Medyka. Moreover, this chapter presents the natural and geographical conditions of the area.The second chapter presents the genealogy of the family. This part of the thesis shows Józef Benedykt and his son Józef Gwalbert`s cultural activities. These are the times in which the family resided in Medyka, creating there a place of high culture in Poland during the Partitions of Poland.The third chapter presents the economic activity of the family. It describes the well-known family`s gardens and the first school of gardening in historical Galicia. In this chapter, there has been also included the brief information about the descendants of the family.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca przedstawia dzieje miejscowości Medyka, a w szczególności historię rodu Pawlikowskich i ich zażyłość z tą wioską. Opisuje dobytek materialny, stan rodziny i ważne wydarzenia z dworu z okresu pierwszej połowy XIX wieku. Praca składa się z trzech rozdziałów, wstępu, zakończenia i aneksu, do którego dołączone są ilustracje z katalogu spisu roślin Zakładu Medyckiego. Rozdział pierwszy poświecony jest krótkim dziejom Medyki od czasów prehistorycznych aż do kupna jej przez Benedykta Gwalberta Pawlikowskiego. Zamieszczone są również informacje dotyczące pobytu królów polskich i innych ważnych osobistości. Ujęte są także tutaj warunki przyrodnicze i geograficzne. Rozdział drugi przedstawia genealogię rodu Pawlikowskich. Ta część pracy ukazuje kulturalną działalność Józefa Benedykta i jego syna Gwalberta Józefa. Są to czasy, w których Pawlikowscy rezydowali w Medyce, tworząc tam miejsce wysokiej kultury i zalążek polskości w czasach rozbiorów. Rozdział trzeci prezentuje działalność gospodarczą Pawlikowskich. Opisuje przede wszystkim słynące w całej Galicji ogrody i pierwszą szkołę ogrodniczą. W rozdziale tym zawarte są również krótkie informacje o dalszych pokoleniach rodu.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorCetnarowicz, Antoni - 127520 pl
dc.contributor.authorCzuba, Małgorzatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerDaszyk, Krzysztof - 127690 pl
dc.contributor.reviewerCetnarowicz, Antoni - 127520 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T23:15:59Z
dc.date.available2020-07-23T23:15:59Z
dc.date.submitted2012-06-20pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-64991-136042pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178518
dc.languagepolpl
dc.subject.enMedyka, Pawlikowski, gardens, culturalpl
dc.subject.plPawlikowski, Medyka, Zakład Medycki, szkoła ogrodniczapl
dc.titleKulturalna i gospodarcza działalność rodu Pawlikowskich w miejscowości Medyka w pierwszej połowie XIX wieku.pl
dc.title.alternativeThe cultural and economic activity of the Pawlikowski family in Medyka in the first half of the nineteenth century.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper presents the history of the town Medyka, in particular, the history of the most influential family - the Pawlikowscy and their bonds with the town. It describes their material possessions, status and important events from the family life from the first half of the nineteenth century. The work consists of three chapters, the introduction, conclusion and the appendix. In the appendix there have been placed the images from a list of plants which have been made in Medyka.The first chapter is devoted to a brief history of Medyka from prehistoric times until its purchase by Benedykt Gwalbert Pawlikowski. There have been also included the information about Polish kings and many other important personalities who have visited Medyka. Moreover, this chapter presents the natural and geographical conditions of the area.The second chapter presents the genealogy of the family. This part of the thesis shows Józef Benedykt and his son Józef Gwalbert`s cultural activities. These are the times in which the family resided in Medyka, creating there a place of high culture in Poland during the Partitions of Poland.The third chapter presents the economic activity of the family. It describes the well-known family`s gardens and the first school of gardening in historical Galicia. In this chapter, there has been also included the brief information about the descendants of the family.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca przedstawia dzieje miejscowości Medyka, a w szczególności historię rodu Pawlikowskich i ich zażyłość z tą wioską. Opisuje dobytek materialny, stan rodziny i ważne wydarzenia z dworu z okresu pierwszej połowy XIX wieku. Praca składa się z trzech rozdziałów, wstępu, zakończenia i aneksu, do którego dołączone są ilustracje z katalogu spisu roślin Zakładu Medyckiego. Rozdział pierwszy poświecony jest krótkim dziejom Medyki od czasów prehistorycznych aż do kupna jej przez Benedykta Gwalberta Pawlikowskiego. Zamieszczone są również informacje dotyczące pobytu królów polskich i innych ważnych osobistości. Ujęte są także tutaj warunki przyrodnicze i geograficzne. Rozdział drugi przedstawia genealogię rodu Pawlikowskich. Ta część pracy ukazuje kulturalną działalność Józefa Benedykta i jego syna Gwalberta Józefa. Są to czasy, w których Pawlikowscy rezydowali w Medyce, tworząc tam miejsce wysokiej kultury i zalążek polskości w czasach rozbiorów. Rozdział trzeci prezentuje działalność gospodarczą Pawlikowskich. Opisuje przede wszystkim słynące w całej Galicji ogrody i pierwszą szkołę ogrodniczą. W rozdziale tym zawarte są również krótkie informacje o dalszych pokoleniach rodu.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Cetnarowicz, Antoni - 127520
dc.contributor.authorpl
Czuba, Małgorzata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Daszyk, Krzysztof - 127690
dc.contributor.reviewerpl
Cetnarowicz, Antoni - 127520
dc.date.accessioned
2020-07-23T23:15:59Z
dc.date.available
2020-07-23T23:15:59Z
dc.date.submittedpl
2012-06-20
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-64991-136042
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178518
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Medyka, Pawlikowski, gardens, cultural
dc.subject.plpl
Pawlikowski, Medyka, Zakład Medycki, szkoła ogrodnicza
dc.titlepl
Kulturalna i gospodarcza działalność rodu Pawlikowskich w miejscowości Medyka w pierwszej połowie XIX wieku.
dc.title.alternativepl
The cultural and economic activity of the Pawlikowski family in Medyka in the first half of the nineteenth century.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Warsaw
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available