Szkarłatny błazen czyli o mimikrze i strategiach de/maskowania totalitaryzmu

2016
journal article
article
dc.abstract.enAuthors of the modernism and the avant-garde willingly used the figure of the clown assessing a situation of the artist, balancing between the life and the death, the fall and the ascent, the sky and the hell, between the good and evil. The mask of the clown as the sign of the membership of authors and the art in other order, she protected from consequences of overstepping the taboo, but also became a symbolic exemplification of tragic existence (solitudes) of the artist and the decline in the culture in modern world (Jung, Starobinsky, Bachtin). The novel Skerletna luda (Scarlet clown) from 1991 of the Serbian writer Boba Blagojević taking discussion about the human condition, the power and the homeland and entangling the art and the ideology will become a point of departure for reflecion on methods of masking and unmasking the subject of the titoist repression used by Yugoslav intellectals to the end of the eighties of the 20th century.pl
dc.abstract.plFigurą błazna chętnie posługiwali się twórcy modernizmu i awangardy, diagnozując sytuację artysty balansującego pomiędzy życiem i śmiercią, upadkiem i wzlotem, niebem i piekłem, pomiędzy dobrem i złem. Maska błazna jako znak przynależności twórców i sztuki do innego porządku chroniła przed konsekwencjami przekraczania tabu, ale także stawała się symboliczną egzemplifikacją tragicznej egzystencji (samotności) artysty i upadku kultury w nowoczesnym świecie (Jung, Starobinsky, Bachtin). Powieść serbskiej pisarki Boby Blagojević Skerletna luda (Szkarłatny błazen) z 1991 roku podejmująca rozważania na temat kondycji człowieka, władzy i ojczyzny oraz uwikłań sztuki i ideologii stanie się impulsem do refleksji nad stosowanymi przez jugosłowiańskich intelektualistów strategiami maskowania i demaskowania tematyki titoistycznych represji do końca lat osiemdziesiątych XX wieku.pl
dc.affiliationWydział Filologiczny : Instytut Filologii Słowiańskiejpl
dc.contributor.authorNowak-Bajcar, Sylwia - 131042 pl
dc.date.accession2017-03-29pl
dc.date.accessioned2017-03-29T09:05:00Z
dc.date.available2017-03-29T09:05:00Z
dc.date.issued2016pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 127-129pl
dc.description.number19pl
dc.description.physical114-129pl
dc.description.publication1pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issn1733-165Xpl
dc.identifier.projectROD UJ / Ppl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/39256
dc.identifier.weblinkhttp://www.porownania.amu.edu.pl/attachments/article/441/09%20-%20Sylwia%20Nowak-Bajcar.pdfpl
dc.identifier.weblinkhttps://pressto.amu.edu.pl/index.php/p/article/view/10299pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.participationNowak-Bajcar, Sylwia: 100%;pl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enclownpl
dc.subject.enmimicrypl
dc.subject.entotalitarianismpl
dc.subject.entitoismpl
dc.subject.enprose in the Socialist Federal Republic of Yugoslaviapl
dc.subject.enBare Islandpl
dc.subject.plbłazenpl
dc.subject.plmimikrapl
dc.subject.pltotalitaryzmpl
dc.subject.pltitoizmpl
dc.subject.plproza w Socjalistycznej Federacyjnej Republice Jugosławiipl
dc.subject.plNaga Wyspapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleSzkarłatny błazen czyli o mimikrze i strategiach de/maskowania totalitaryzmupl
dc.title.alternativeThe Scarlet Clown or about mimicry and strategies of un/covering totalitarianismpl
dc.title.journalPorównaniapl
dc.title.volumeKomparatystyka, imagologia. Studia bałkańskie. Studia nad "Alicją w krainie czarów"pl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Authors of the modernism and the avant-garde willingly used the figure of the clown assessing a situation of the artist, balancing between the life and the death, the fall and the ascent, the sky and the hell, between the good and evil. The mask of the clown as the sign of the membership of authors and the art in other order, she protected from consequences of overstepping the taboo, but also became a symbolic exemplification of tragic existence (solitudes) of the artist and the decline in the culture in modern world (Jung, Starobinsky, Bachtin). The novel Skerletna luda (Scarlet clown) from 1991 of the Serbian writer Boba Blagojević taking discussion about the human condition, the power and the homeland and entangling the art and the ideology will become a point of departure for reflecion on methods of masking and unmasking the subject of the titoist repression used by Yugoslav intellectals to the end of the eighties of the 20th century.
dc.abstract.plpl
Figurą błazna chętnie posługiwali się twórcy modernizmu i awangardy, diagnozując sytuację artysty balansującego pomiędzy życiem i śmiercią, upadkiem i wzlotem, niebem i piekłem, pomiędzy dobrem i złem. Maska błazna jako znak przynależności twórców i sztuki do innego porządku chroniła przed konsekwencjami przekraczania tabu, ale także stawała się symboliczną egzemplifikacją tragicznej egzystencji (samotności) artysty i upadku kultury w nowoczesnym świecie (Jung, Starobinsky, Bachtin). Powieść serbskiej pisarki Boby Blagojević Skerletna luda (Szkarłatny błazen) z 1991 roku podejmująca rozważania na temat kondycji człowieka, władzy i ojczyzny oraz uwikłań sztuki i ideologii stanie się impulsem do refleksji nad stosowanymi przez jugosłowiańskich intelektualistów strategiami maskowania i demaskowania tematyki titoistycznych represji do końca lat osiemdziesiątych XX wieku.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Słowiańskiej
dc.contributor.authorpl
Nowak-Bajcar, Sylwia - 131042
dc.date.accessionpl
2017-03-29
dc.date.accessioned
2017-03-29T09:05:00Z
dc.date.available
2017-03-29T09:05:00Z
dc.date.issuedpl
2016
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 127-129
dc.description.numberpl
19
dc.description.physicalpl
114-129
dc.description.publicationpl
1
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issnpl
1733-165X
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / P
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/39256
dc.identifier.weblinkpl
http://www.porownania.amu.edu.pl/attachments/article/441/09%20-%20Sylwia%20Nowak-Bajcar.pdf
dc.identifier.weblinkpl
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/p/article/view/10299
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.participationpl
Nowak-Bajcar, Sylwia: 100%;
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
clown
dc.subject.enpl
mimicry
dc.subject.enpl
totalitarianism
dc.subject.enpl
titoism
dc.subject.enpl
prose in the Socialist Federal Republic of Yugoslavia
dc.subject.enpl
Bare Island
dc.subject.plpl
błazen
dc.subject.plpl
mimikra
dc.subject.plpl
totalitaryzm
dc.subject.plpl
titoizm
dc.subject.plpl
proza w Socjalistycznej Federacyjnej Republice Jugosławii
dc.subject.plpl
Naga Wyspa
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Szkarłatny błazen czyli o mimikrze i strategiach de/maskowania totalitaryzmu
dc.title.alternativepl
The Scarlet Clown or about mimicry and strategies of un/covering totalitarianism
dc.title.journalpl
Porównania
dc.title.volumepl
Komparatystyka, imagologia. Studia bałkańskie. Studia nad "Alicją w krainie czarów"
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Wejherowo
1
Downloads
nowak-bajcar_szkarlatny_blazen_czyli_o_mimikrze_i_strategiach_demaskowania_totalitaryzmu_2016.pdf
6
nowak-bajcar_szkarlatny_blazen_czyli_o_mimikrze_i_strategiach_demaskowania_totalitaryzmu_2016.odt
2