Sny o kobiecie. O topice erotycznej w poematach prozą Stanisława Przybyszewskiego

licenciate
dc.abstract.enThe author of the work is analysing prose poems of Stanisław Przybyszewski in search for distinctive features of cultural connotations of the eroticism in the 19th century. Six poems are subject to analysis, where are main elements: myth of sexual Urges, drive, neurotic entity. The author forms the term erotic onirism for the description of stylistic and semantic layer of poems, in the cultural prospect of the European modernism. Distinguished characteristic features of erotic onirism for the poetical prose of Stanisław Przybyszewski and their cultural connotations. The author is implementing comprehending emotion for describing the reaction psycho-somatic heroes of analysed works and consequences of such a take for the cultural importance of emotion in literary, cultural and psychological examinations. Analysis of poems is an admission for the discourse upon the European version of the eroticism and patriarchal point of view of male authors of the culture at soils women's. Through interpretation of poems, leaning on historician standpoint but taken hold from a perspective of modern cultural studies, the author is drawing the wide panorama of possible interpretations of erotic tracks at Stanisław Przybyszewski prose poems and possible cultural connotations, as well as determines erotology of Przybyszewski, leaning against examples originating in prose poems.pl
dc.abstract.plAutor pracy analizuje poematy prozą Stanisława Przybyszewskiego w poszukiwaniu cech charakterystycznych kulturowych konotacji erotyki w XIX wieku. Analizie podlega sześć poematów, gdzie głównymi elementami są: mit Chuci, popęd, podmiot neurotyczny. Autor tworzy termin oniryzmu erotycznego dla opisu stylistyczno-sematycznej warstwy znaczeniowej poematów, w perspektywie kulturowej modernizmu europejskiego. Wyróżnione zostają charakterystyczne cechy oniryzmu erotycznego dla prozy poetyckiej Stanisława Przybyszewskiego oraz ich konotacje kulturowe. Autor wprowadza pojęcie afektu dla opisania reakcji psycho-somatycznych bohaterów analizowanych utworów oraz konsekwencje takiego ujęcia dla kulturowego znaczenia afektu w badaniach literackich, kulturowych i psychologicznych. Analiza poematów jest wstępem dla dyskursu o europejskiej wersji erotyzmu i patriarchalnego spojrzenia męskich twórców kultury na role kobiecą. Poprzez interpretację poematów, oparta na historycyzmie lecz ujętą z perspektywy nowoczesnego kulturoznawstwa, autor kreśli szeroką panoramę możliwych interpretacji tropów erotycznych u Stanisława Przybyszewskiego oraz możliwych konotacji kulturowych, a także określa erotologię Przybyszewskiego, opartą o przykłady pochodzące z poematów prozą.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorDauksza, Agnieszkapl
dc.contributor.authorWronka, Jakubpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerDauksza, Agnieszkapl
dc.contributor.reviewerFiołek, Krzysztof - 173719 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T03:43:50Z
dc.date.available2020-07-28T03:43:50Z
dc.date.submitted2019-09-05pl
dc.fieldofstudyantropologiczno-kulturowapl
dc.identifier.apddiploma-136553-227742pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238458
dc.languagepolpl
dc.subject.enErotics, Stanisław Przybyszewski, prose poems, modernism, onirism, psychology, consciousness, unconsciousness, gender, culture and nature, femininity creations, masculinitypl
dc.subject.plErotyka, Stanisław Przybyszewski, poematy prozą, modernizm, oniryzm, psychologia, świadomość, nieświadomość, tożsamość płciowa, kultura i natura, kreacje kobiecości, męskość.pl
dc.titleSny o kobiecie. O topice erotycznej w poematach prozą Stanisława Przybyszewskiegopl
dc.title.alternativeDreams about the woman. About the erotic topic in prose poems of Stanisław Przybyszewskipl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The author of the work is analysing prose poems of Stanisław Przybyszewski in search for distinctive features of cultural connotations of the eroticism in the 19th century. Six poems are subject to analysis, where are main elements: myth of sexual Urges, drive, neurotic entity. The author forms the term erotic onirism for the description of stylistic and semantic layer of poems, in the cultural prospect of the European modernism. Distinguished characteristic features of erotic onirism for the poetical prose of Stanisław Przybyszewski and their cultural connotations. The author is implementing comprehending emotion for describing the reaction psycho-somatic heroes of analysed works and consequences of such a take for the cultural importance of emotion in literary, cultural and psychological examinations. Analysis of poems is an admission for the discourse upon the European version of the eroticism and patriarchal point of view of male authors of the culture at soils women's. Through interpretation of poems, leaning on historician standpoint but taken hold from a perspective of modern cultural studies, the author is drawing the wide panorama of possible interpretations of erotic tracks at Stanisław Przybyszewski prose poems and possible cultural connotations, as well as determines erotology of Przybyszewski, leaning against examples originating in prose poems.
dc.abstract.plpl
Autor pracy analizuje poematy prozą Stanisława Przybyszewskiego w poszukiwaniu cech charakterystycznych kulturowych konotacji erotyki w XIX wieku. Analizie podlega sześć poematów, gdzie głównymi elementami są: mit Chuci, popęd, podmiot neurotyczny. Autor tworzy termin oniryzmu erotycznego dla opisu stylistyczno-sematycznej warstwy znaczeniowej poematów, w perspektywie kulturowej modernizmu europejskiego. Wyróżnione zostają charakterystyczne cechy oniryzmu erotycznego dla prozy poetyckiej Stanisława Przybyszewskiego oraz ich konotacje kulturowe. Autor wprowadza pojęcie afektu dla opisania reakcji psycho-somatycznych bohaterów analizowanych utworów oraz konsekwencje takiego ujęcia dla kulturowego znaczenia afektu w badaniach literackich, kulturowych i psychologicznych. Analiza poematów jest wstępem dla dyskursu o europejskiej wersji erotyzmu i patriarchalnego spojrzenia męskich twórców kultury na role kobiecą. Poprzez interpretację poematów, oparta na historycyzmie lecz ujętą z perspektywy nowoczesnego kulturoznawstwa, autor kreśli szeroką panoramę możliwych interpretacji tropów erotycznych u Stanisława Przybyszewskiego oraz możliwych konotacji kulturowych, a także określa erotologię Przybyszewskiego, opartą o przykłady pochodzące z poematów prozą.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Dauksza, Agnieszka
dc.contributor.authorpl
Wronka, Jakub
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Dauksza, Agnieszka
dc.contributor.reviewerpl
Fiołek, Krzysztof - 173719
dc.date.accessioned
2020-07-28T03:43:50Z
dc.date.available
2020-07-28T03:43:50Z
dc.date.submittedpl
2019-09-05
dc.fieldofstudypl
antropologiczno-kulturowa
dc.identifier.apdpl
diploma-136553-227742
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238458
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Erotics, Stanisław Przybyszewski, prose poems, modernism, onirism, psychology, consciousness, unconsciousness, gender, culture and nature, femininity creations, masculinity
dc.subject.plpl
Erotyka, Stanisław Przybyszewski, poematy prozą, modernizm, oniryzm, psychologia, świadomość, nieświadomość, tożsamość płciowa, kultura i natura, kreacje kobiecości, męskość.
dc.titlepl
Sny o kobiecie. O topice erotycznej w poematach prozą Stanisława Przybyszewskiego
dc.title.alternativepl
Dreams about the woman. About the erotic topic in prose poems of Stanisław Przybyszewski
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
62
Views per month
Views per city
Krakow
11
Warsaw
5
Poznan
4
Wroclaw
4
Katowice
3
Sanok
3
Bydgoszcz
2
Dublin
2
Skrzeszew
2
Biała Podlaska
1

No access

No Thumbnail Available