Moda mieszczańska w świetle Kodeksu Baltazara Behema.

master
dc.abstract.enThe subject of this thesis is bourgeois fashion, mainly during the decadent Middle Ages. The miniatures from Baltazar Behem’s Codex were treated as a point of reference. They are compared not not only with the temple reliefs located on the Altar of Wit Stwosz (Veit Stoss) in St. Mary’s Church in Cracow, but also with painting, sculpture and iconography of the sacred images from the National Museum in Cravow situated in The Bishop Erazm Ciołek Palace. The research work was also based on the extensive bibliography found in Jagiellonian Library and different libraries in Gdansk. The thesis covers information gathered in Rynek Underground Museum in Cracow. The miniatures from Baltazar Behem’s Codex were examined from that period ideologic-cultural point of view. The thesis includes Baltazar Behem’s autobiography and codicology of his miniatures. Not only were the medieval scales and measures worth to mention, but also fabrics. The types, names, such as silk or cloth, colors and finally, the way of producing them. The subject of anti-luxury act is brought up. The issue of guild clothing in late Middle Ages is also taken into consideration. The executioners’ outfit is regarded as a part of townsman’s image. There is a confrontation of a Cracovian and Danzinger fashion and an explanation how did the hanseatic trade influence medieval fashion. The main aim of the thesis is to present bourgeois fashion, its diversity and nomenclature. In order to explain an evolution of guild fashion, both outfits presented in the Crafts Book and Baltazar Behem’s miniatures were analyzed. It was investigated whether a Cracovian townsman was following the fashion. The thesis includes reproductions of works of art which illustrate medieval European fashion. There are also maps of hanseatic trade tracks. I hope this thesis will be helpful in understanding Middle Ages fashion phenomenon.pl
dc.abstract.otherPraca ta dotyczy mody mieszczańskiej głównie w schyłkowym okresie średniowiecza. Jako punkt odniesienia wzięłam miniatury z Kodeksu Baltazara Behema. Porównałam je pod kątem strojów z płaskorzeźbami z Ołtarza NMP W. Stwosza w Krakowie, z malarstwem, rzeźbą i ikonografią wizerunków sakralnych z Muzeum Narodowego w Krakowie w Pałacu biskupa Erazma Ciołka. Do celów badawczych oparłam się również na bogatej bibliografii głównie z Biblioteki Jagiellońskiej i z bibliotek Gdańska. Wykorzystałam również dane z wystawy Podziemia Sukiennic w Krakowie. Opisałam miniatury kodeksu Baltazara Behema pod kątem ideologiczno-kulturowym tamtej epoki. Zawarłam w tej pracy krótki życiorys Baltazara Behema oraz kodykologię miniatur kodeksu. Jest tam również ukazany sposób wykonania niektórych materii jak jedwab czy sukno, rodzaje materii, jej nazwy i kolorystyka. Ciekawym zagadnieniem są miary i wagi średniowieczne. Ujęta jest również odzież cechowa w późnym średniowieczu i problem ustaw przeciw zbytkowych. Porównałam również modę krakowską z modą gdańską oraz wpływ na modę handlu hanzeatyckiego. Strój kata ukazany jest jako uzupełnienie wizerunku mieszczanina w średniowiecznym mieście. Głównym celem niniejszej pracy jest pokazanie mody mieszczańskiej, jej różnorodność oraz nazewnictwo. Porównując stroje cechowe z Księgi Rzemiosł z miniaturami z Kodeksu Baltazara Behema chciałam ukazać ewolucję mody cechowej w wiekach średnich. Opierając się na sztuce europejskiej zastanowić się nad zagadnieniem czy mieszczanin krakowski w późnym okresie gotyku był modny czy nie. Praca ta jest uzupełniona o całe ilustracje i fragmenty średniowiecznych dzieł sztuki czy malarstwa obrazujące ówczesną odzież Europy. Uzupełniłam te obrazy również o mapy dróg handlu hanzeatyckiego. Mam nadzieję że ta praca pomoże w zrozumieniu zjawiska mody w średniowieczu.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorSroka, Stanisław - 132031 pl
dc.contributor.authorJanicka, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerKrawczuk, Wojciech - 129433 pl
dc.contributor.reviewerSroka, Stanisław - 132031 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T19:37:49Z
dc.date.available2020-07-20T19:37:49Z
dc.date.submitted2011-10-07pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-60907-60966pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174488
dc.subject.enCodex, Behem, fashion, fabrics, trade.pl
dc.subject.otherKodeks, Behem, moda, materie, handel.pl
dc.titleModa mieszczańska w świetle Kodeksu Baltazara Behema.pl
dc.title.alternativeBourgeois fashion in the light of Baltazar Behem's Codex.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this thesis is bourgeois fashion, mainly during the decadent Middle Ages. The miniatures from Baltazar Behem’s Codex were treated as a point of reference. They are compared not not only with the temple reliefs located on the Altar of Wit Stwosz (Veit Stoss) in St. Mary’s Church in Cracow, but also with painting, sculpture and iconography of the sacred images from the National Museum in Cravow situated in The Bishop Erazm Ciołek Palace. The research work was also based on the extensive bibliography found in Jagiellonian Library and different libraries in Gdansk. The thesis covers information gathered in Rynek Underground Museum in Cracow. The miniatures from Baltazar Behem’s Codex were examined from that period ideologic-cultural point of view. The thesis includes Baltazar Behem’s autobiography and codicology of his miniatures. Not only were the medieval scales and measures worth to mention, but also fabrics. The types, names, such as silk or cloth, colors and finally, the way of producing them. The subject of anti-luxury act is brought up. The issue of guild clothing in late Middle Ages is also taken into consideration. The executioners’ outfit is regarded as a part of townsman’s image. There is a confrontation of a Cracovian and Danzinger fashion and an explanation how did the hanseatic trade influence medieval fashion. The main aim of the thesis is to present bourgeois fashion, its diversity and nomenclature. In order to explain an evolution of guild fashion, both outfits presented in the Crafts Book and Baltazar Behem’s miniatures were analyzed. It was investigated whether a Cracovian townsman was following the fashion. The thesis includes reproductions of works of art which illustrate medieval European fashion. There are also maps of hanseatic trade tracks. I hope this thesis will be helpful in understanding Middle Ages fashion phenomenon.
dc.abstract.otherpl
Praca ta dotyczy mody mieszczańskiej głównie w schyłkowym okresie średniowiecza. Jako punkt odniesienia wzięłam miniatury z Kodeksu Baltazara Behema. Porównałam je pod kątem strojów z płaskorzeźbami z Ołtarza NMP W. Stwosza w Krakowie, z malarstwem, rzeźbą i ikonografią wizerunków sakralnych z Muzeum Narodowego w Krakowie w Pałacu biskupa Erazma Ciołka. Do celów badawczych oparłam się również na bogatej bibliografii głównie z Biblioteki Jagiellońskiej i z bibliotek Gdańska. Wykorzystałam również dane z wystawy Podziemia Sukiennic w Krakowie. Opisałam miniatury kodeksu Baltazara Behema pod kątem ideologiczno-kulturowym tamtej epoki. Zawarłam w tej pracy krótki życiorys Baltazara Behema oraz kodykologię miniatur kodeksu. Jest tam również ukazany sposób wykonania niektórych materii jak jedwab czy sukno, rodzaje materii, jej nazwy i kolorystyka. Ciekawym zagadnieniem są miary i wagi średniowieczne. Ujęta jest również odzież cechowa w późnym średniowieczu i problem ustaw przeciw zbytkowych. Porównałam również modę krakowską z modą gdańską oraz wpływ na modę handlu hanzeatyckiego. Strój kata ukazany jest jako uzupełnienie wizerunku mieszczanina w średniowiecznym mieście. Głównym celem niniejszej pracy jest pokazanie mody mieszczańskiej, jej różnorodność oraz nazewnictwo. Porównując stroje cechowe z Księgi Rzemiosł z miniaturami z Kodeksu Baltazara Behema chciałam ukazać ewolucję mody cechowej w wiekach średnich. Opierając się na sztuce europejskiej zastanowić się nad zagadnieniem czy mieszczanin krakowski w późnym okresie gotyku był modny czy nie. Praca ta jest uzupełniona o całe ilustracje i fragmenty średniowiecznych dzieł sztuki czy malarstwa obrazujące ówczesną odzież Europy. Uzupełniłam te obrazy również o mapy dróg handlu hanzeatyckiego. Mam nadzieję że ta praca pomoże w zrozumieniu zjawiska mody w średniowieczu.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Sroka, Stanisław - 132031
dc.contributor.authorpl
Janicka, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Krawczuk, Wojciech - 129433
dc.contributor.reviewerpl
Sroka, Stanisław - 132031
dc.date.accessioned
2020-07-20T19:37:49Z
dc.date.available
2020-07-20T19:37:49Z
dc.date.submittedpl
2011-10-07
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-60907-60966
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174488
dc.subject.enpl
Codex, Behem, fashion, fabrics, trade.
dc.subject.otherpl
Kodeks, Behem, moda, materie, handel.
dc.titlepl
Moda mieszczańska w świetle Kodeksu Baltazara Behema.
dc.title.alternativepl
Bourgeois fashion in the light of Baltazar Behem's Codex.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Krakow
3
Wroclaw
2
Dublin
1
Lagos
1
Radzymin
1
Sroda Wielkopolska
1
St Petersburg
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available