Neuromarketing- narzędzie wpływu czy manipulacji

master
dc.abstract.enThe subject of my master’s thesis is neuromarketing. More specifically, an analysis of the impact that can be exerted on potential clients by using neuromarketing techniques. I focused on the analysis of store space, the use of neuromarketing techniques in sales and in-store marketing. The shopping experience and its elements have become a key issue. The first two chapters are entirely theoretical. Built on the basis of the literature in the field of marketing communication, marketing, neuromarketing and communication in general with a particular focus on persuasion and manipulation. The last two chapters describes my research. First one, in the form of observations carried out in a hypermarket. The second one, in the form of an electronic survey, addressed to hypermarket’s customers. Both theoretical considerations and analysis of research results did not lead me to an specific answer to the question posed in the subject of the thesis. However, it helped me to reach several specific conclusions regarding the use of neuromarketing.pl
dc.abstract.plTematem mojej pracy jest neuromarketing. Dokładniej, analiza wpływu jaki za pomocą techniki neuromarketingowych może zostać wywierany na potencjalnych klientach. Skupiłam się na analizie przestrzeni sklepowej, stosowaniu technik neuromarketingu w sprzedaży oraz marketingu wewnątrzsklepowym. Kluczową kwestią stało się dla mnie doświadczenie zakupów i jego elementy. Pierwsze dwa rozdziały są w całości teoretyczne. Zbudowane na podstawie literatury przedmiotu, z zakresu komunikacji marketingowej, marketingu, neuromarketingu oraz komunikacji ogółem ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień perswazji i manipulacji. Dwa ostatnie rozdziały to opis przeprowadzonych przeze mnie badań. Pierwszych, w formie obserwacji przeprowadzonej w sklepie wielkopowierzchniowym. Drugich, w formie ankiety elektronicznej, skierowanej do klientów sklepów wielkopowierzchniowych. Zarówno rozważania teoretyczne, jak i analiza wyników badań nie doprowadziła mnie do jednoznacznej odpowiedzi na pytanie postawione w temacie pracy. Pozwoliły mi jednak dotrzeć do kilku konkretnych wniosków, dotyczących zastosowania technik neuromarketingowych w przestrzeni sklepowej.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKlima, Janina - 128843 pl
dc.contributor.authorWójcik, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKlima, Janina - 128843 pl
dc.contributor.reviewerBugaj, Justyna - 161421 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T05:39:13Z
dc.date.available2020-07-28T05:39:13Z
dc.date.submitted2020-07-10pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudypsychologia w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-139485-216794pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240245
dc.languagepolpl
dc.subject.enmarketing communication – manipulation – neuromarketing – shopping experience – store spacepl
dc.subject.pldoświadczenie zakupów – komunikacja marketingowa – manipulacja – neuromarketing – przestrzeń sklepowapl
dc.titleNeuromarketing- narzędzie wpływu czy manipulacjipl
dc.title.alternativeNeuromarketing- influence or manipulationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of my master’s thesis is neuromarketing. More specifically, an analysis of the impact that can be exerted on potential clients by using neuromarketing techniques. I focused on the analysis of store space, the use of neuromarketing techniques in sales and in-store marketing. The shopping experience and its elements have become a key issue. The first two chapters are entirely theoretical. Built on the basis of the literature in the field of marketing communication, marketing, neuromarketing and communication in general with a particular focus on persuasion and manipulation. The last two chapters describes my research. First one, in the form of observations carried out in a hypermarket. The second one, in the form of an electronic survey, addressed to hypermarket’s customers. Both theoretical considerations and analysis of research results did not lead me to an specific answer to the question posed in the subject of the thesis. However, it helped me to reach several specific conclusions regarding the use of neuromarketing.
dc.abstract.plpl
Tematem mojej pracy jest neuromarketing. Dokładniej, analiza wpływu jaki za pomocą techniki neuromarketingowych może zostać wywierany na potencjalnych klientach. Skupiłam się na analizie przestrzeni sklepowej, stosowaniu technik neuromarketingu w sprzedaży oraz marketingu wewnątrzsklepowym. Kluczową kwestią stało się dla mnie doświadczenie zakupów i jego elementy. Pierwsze dwa rozdziały są w całości teoretyczne. Zbudowane na podstawie literatury przedmiotu, z zakresu komunikacji marketingowej, marketingu, neuromarketingu oraz komunikacji ogółem ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień perswazji i manipulacji. Dwa ostatnie rozdziały to opis przeprowadzonych przeze mnie badań. Pierwszych, w formie obserwacji przeprowadzonej w sklepie wielkopowierzchniowym. Drugich, w formie ankiety elektronicznej, skierowanej do klientów sklepów wielkopowierzchniowych. Zarówno rozważania teoretyczne, jak i analiza wyników badań nie doprowadziła mnie do jednoznacznej odpowiedzi na pytanie postawione w temacie pracy. Pozwoliły mi jednak dotrzeć do kilku konkretnych wniosków, dotyczących zastosowania technik neuromarketingowych w przestrzeni sklepowej.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Klima, Janina - 128843
dc.contributor.authorpl
Wójcik, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Klima, Janina - 128843
dc.contributor.reviewerpl
Bugaj, Justyna - 161421
dc.date.accessioned
2020-07-28T05:39:13Z
dc.date.available
2020-07-28T05:39:13Z
dc.date.submittedpl
2020-07-10
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
psychologia w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-139485-216794
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240245
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
marketing communication – manipulation – neuromarketing – shopping experience – store space
dc.subject.plpl
doświadczenie zakupów – komunikacja marketingowa – manipulacja – neuromarketing – przestrzeń sklepowa
dc.titlepl
Neuromarketing- narzędzie wpływu czy manipulacji
dc.title.alternativepl
Neuromarketing- influence or manipulation
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
107
Views per month
Views per city
Krakow
19
Warsaw
12
Tarnów
9
Koszalin
5
Gliwice
4
Ogrodzieniec
4
Dublin
3
Gdansk
3
Polanow
3
Wroclaw
3

No access

No Thumbnail Available