Komunikacyjne strategie adaptacyjne w sytuacji dysonansu poznawczego wynikającego z różnic kulturowych - badania na próbie studentów programu Erasmus+

master
dc.abstract.enThe subject and scope of the work was defined in its title, which reads: Adapting communication strategies in the case of cognitive dissonance caused by cultural differences - research conducted on Erasmus+ students. The title thus formulated also defines the research group, which are students participating in the Erasmus + program. In the first chapter of the work, I explain key concepts for it: adaptation strategies, cognitive dissonance and cultural differences. In the next, second chapter, I discuss the methodology of my research, and the results are presented in the third chapter. The work ends with conclusions, which constitute a summary of the considerations. My research was social research. Their goal was to determine the adaptation strategies of Erasmus + students in cognitive dissonance situations. I contrasted the adaptation process with the isolation process and in the situation of migration I defined as the need to adapt to the social and cultural environment. Adaptation aims to reduce the feeling of difficulties associated with staying in a foreign country, studying at a new university and in a foreign language. Successful adaptation is a prerequisite for success, which each of the respondents can define very individually, although I assumed that by definition studies abroad should be enrichingpl
dc.abstract.plTemat i zakres pracy określony został w jej tytule, który brzmi: strategie adaptacyjne w sytuacji dysonansu poznawczego wynikającego z różnic kulturowych – badania na próbie studentów programu Erasmus+. Tak sformułowany tytuł określa także grupę badawczą, którą stanowią studenci biorący udział w programie Erasmus+. W pierwszym rozdziale pracy wyjaśniam kluczowe dla niej pojęcia: strategie adaptacyjne, dysonans poznawczy oraz różnice kulturowe. W kolejnym, drugim rozdziale omawiam metodologię przeprowadzonych przeze mnie badań, a ich wyniki przedstawiam w rozdziale trzecim. Pracę kończą wnioski, stanowiącej podsumowanie rozważań. Przeprowadzone przeze mnie badania miały charakter badań społecznych. Ich celem było określenie strategii adaptacyjnych studentów programu Erasmus+ w sytuacji dysonansu poznawczego. Proces adaptacji przeciwstawiłam procesowi izolacji i w sytuacji migracji zdefiniowałam jako potrzebę dostosowania się do środowiska społecznego i kulturowego. Adaptacja ma na celu zmniejszenie odczuwania trudności związanych z pobytem w obcym kraju, studiami na nowym uniwersytecie i w obcym języku. Pomyślna adaptacja jest warunkiem sukcesu, który każdy z badanych może definiować bardzo indywidualnie, choć przyjęłam, że z założenia studia za granicą powinny mieć charakter wzbogacającypl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorZałazińska, Aneta - 132852 pl
dc.contributor.authorLegawiec, Olgapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerZałazińska, Aneta - 132852 pl
dc.contributor.reviewerChudzik, Annapl
dc.date.accessioned2020-07-28T03:55:09Z
dc.date.available2020-07-28T03:55:09Z
dc.date.submitted2019-10-10pl
dc.fieldofstudyretoryka stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-136749-179827pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238635
dc.languagepolpl
dc.subject.enadaptation strategies, cognitive dissonance, cultural differences, Erasmus + program, short-term migrations, adaptation, separation, marginalization, acculturationpl
dc.subject.plstrategie adaptacyjne, dysonans poznawczy, różnice kulturowe, program Erasmus+, migracje krótkoterminowe, adaptacja, separacja, marginalizacja, akulturacjapl
dc.titleKomunikacyjne strategie adaptacyjne w sytuacji dysonansu poznawczego wynikającego z różnic kulturowych - badania na próbie studentów programu Erasmus+pl
dc.title.alternativeAdapting communication strategies in the case of cognitive dissonance caused by cultural differences - research conducted on Erasmus+ studentspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject and scope of the work was defined in its title, which reads: Adapting communication strategies in the case of cognitive dissonance caused by cultural differences - research conducted on Erasmus+ students. The title thus formulated also defines the research group, which are students participating in the Erasmus + program. In the first chapter of the work, I explain key concepts for it: adaptation strategies, cognitive dissonance and cultural differences. In the next, second chapter, I discuss the methodology of my research, and the results are presented in the third chapter. The work ends with conclusions, which constitute a summary of the considerations. My research was social research. Their goal was to determine the adaptation strategies of Erasmus + students in cognitive dissonance situations. I contrasted the adaptation process with the isolation process and in the situation of migration I defined as the need to adapt to the social and cultural environment. Adaptation aims to reduce the feeling of difficulties associated with staying in a foreign country, studying at a new university and in a foreign language. Successful adaptation is a prerequisite for success, which each of the respondents can define very individually, although I assumed that by definition studies abroad should be enriching
dc.abstract.plpl
Temat i zakres pracy określony został w jej tytule, który brzmi: strategie adaptacyjne w sytuacji dysonansu poznawczego wynikającego z różnic kulturowych – badania na próbie studentów programu Erasmus+. Tak sformułowany tytuł określa także grupę badawczą, którą stanowią studenci biorący udział w programie Erasmus+. W pierwszym rozdziale pracy wyjaśniam kluczowe dla niej pojęcia: strategie adaptacyjne, dysonans poznawczy oraz różnice kulturowe. W kolejnym, drugim rozdziale omawiam metodologię przeprowadzonych przeze mnie badań, a ich wyniki przedstawiam w rozdziale trzecim. Pracę kończą wnioski, stanowiącej podsumowanie rozważań. Przeprowadzone przeze mnie badania miały charakter badań społecznych. Ich celem było określenie strategii adaptacyjnych studentów programu Erasmus+ w sytuacji dysonansu poznawczego. Proces adaptacji przeciwstawiłam procesowi izolacji i w sytuacji migracji zdefiniowałam jako potrzebę dostosowania się do środowiska społecznego i kulturowego. Adaptacja ma na celu zmniejszenie odczuwania trudności związanych z pobytem w obcym kraju, studiami na nowym uniwersytecie i w obcym języku. Pomyślna adaptacja jest warunkiem sukcesu, który każdy z badanych może definiować bardzo indywidualnie, choć przyjęłam, że z założenia studia za granicą powinny mieć charakter wzbogacający
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Załazińska, Aneta - 132852
dc.contributor.authorpl
Legawiec, Olga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Załazińska, Aneta - 132852
dc.contributor.reviewerpl
Chudzik, Anna
dc.date.accessioned
2020-07-28T03:55:09Z
dc.date.available
2020-07-28T03:55:09Z
dc.date.submittedpl
2019-10-10
dc.fieldofstudypl
retoryka stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-136749-179827
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238635
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
adaptation strategies, cognitive dissonance, cultural differences, Erasmus + program, short-term migrations, adaptation, separation, marginalization, acculturation
dc.subject.plpl
strategie adaptacyjne, dysonans poznawczy, różnice kulturowe, program Erasmus+, migracje krótkoterminowe, adaptacja, separacja, marginalizacja, akulturacja
dc.titlepl
Komunikacyjne strategie adaptacyjne w sytuacji dysonansu poznawczego wynikającego z różnic kulturowych - badania na próbie studentów programu Erasmus+
dc.title.alternativepl
Adapting communication strategies in the case of cognitive dissonance caused by cultural differences - research conducted on Erasmus+ students
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
28
Views per month
Views per city
Prague
7
Warsaw
5
Wroclaw
3
Brno
2
Małkowice
2
Dublin
1
Gdansk
1
Gdynia
1
Katowice
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available