Współpraca sektora prywatnego z organizacjami pozarządowymi jako źródło obustronnych korzyści wizerunkowych

licenciate
dc.abstract.enThe main aim of this bachelor thesis is to answer the question if the cooperation between private sector and the non-govermental organizations is a source of bilateral image benefits. Theoretical part of this thesis includes two chapter which aim to define image and cooperation. Third chapter brings forward the researches which were conducted on the basis of the biggest Polish CSR action „Podaruj Dzieciom Słońce”. The researches answer the research questions which are highlighted in the thesis and confirm the argument included in the title of this bachelor thesis.pl
dc.abstract.plGłównym celem pracy jest odpowiedź na pytanie czy współpraca sektora prywatnego z organizacjami pozarządowym jest źródłem obustronnych korzyści wizerunkowych. W części teoretycznej zawarte są dwa rozdziały, których celem jest definicja współpracy oraz wizerunku. Trzeci rozdział przedstawia badania przeprowadzane na podstawie największej polskiej akcji CSR „Podaruj Dzieciom Słońce”. Badania odpowiadają na postawione w pracy pytania badawcze oraz potwierdzają postawioną w tytule pracy tezę.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBaran, Grzegorz - 143662 pl
dc.contributor.authorJezierski, Pawełpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBaran, Grzegorz - 143662 pl
dc.contributor.reviewerMarzec, Małgorzata - 130370 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T20:58:07Z
dc.date.available2020-07-26T20:58:07Z
dc.date.submitted2016-06-29pl
dc.fieldofstudyzarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimipl
dc.identifier.apddiploma-104277-161122pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210707
dc.languagepolpl
dc.subject.enCOOPERATION - IMAGE - NON-GOVERMENTAL ORGANIZATIONS - PRIVATE SECTORpl
dc.subject.plORGANIZACJE POZARZĄDOWE - SEKTOR PRYWATNY - WIZERUNEK - WSPÓŁPRACApl
dc.titleWspółpraca sektora prywatnego z organizacjami pozarządowymi jako źródło obustronnych korzyści wizerunkowychpl
dc.title.alternativeCooperation between private sector and the non-govermental organizations as a source of bilateral image benefitspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main aim of this bachelor thesis is to answer the question if the cooperation between private sector and the non-govermental organizations is a source of bilateral image benefits. Theoretical part of this thesis includes two chapter which aim to define image and cooperation. Third chapter brings forward the researches which were conducted on the basis of the biggest Polish CSR action „Podaruj Dzieciom Słońce”. The researches answer the research questions which are highlighted in the thesis and confirm the argument included in the title of this bachelor thesis.
dc.abstract.plpl
Głównym celem pracy jest odpowiedź na pytanie czy współpraca sektora prywatnego z organizacjami pozarządowym jest źródłem obustronnych korzyści wizerunkowych. W części teoretycznej zawarte są dwa rozdziały, których celem jest definicja współpracy oraz wizerunku. Trzeci rozdział przedstawia badania przeprowadzane na podstawie największej polskiej akcji CSR „Podaruj Dzieciom Słońce”. Badania odpowiadają na postawione w pracy pytania badawcze oraz potwierdzają postawioną w tytule pracy tezę.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Baran, Grzegorz - 143662
dc.contributor.authorpl
Jezierski, Paweł
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Baran, Grzegorz - 143662
dc.contributor.reviewerpl
Marzec, Małgorzata - 130370
dc.date.accessioned
2020-07-26T20:58:07Z
dc.date.available
2020-07-26T20:58:07Z
dc.date.submittedpl
2016-06-29
dc.fieldofstudypl
zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
dc.identifier.apdpl
diploma-104277-161122
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210707
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
COOPERATION - IMAGE - NON-GOVERMENTAL ORGANIZATIONS - PRIVATE SECTOR
dc.subject.plpl
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - SEKTOR PRYWATNY - WIZERUNEK - WSPÓŁPRACA
dc.titlepl
Współpraca sektora prywatnego z organizacjami pozarządowymi jako źródło obustronnych korzyści wizerunkowych
dc.title.alternativepl
Cooperation between private sector and the non-govermental organizations as a source of bilateral image benefits
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Dublin
1
Olesno
1
Słupsk
1

No access

No Thumbnail Available