Państwo świeckie czy islamskie? : procesy islamizacyjne i sekularyzacyjne w Pakistanie i Bangladeszu

2017
book section
article
dc.abstract.enThe question of whether Pakistan and Bangladesh are to be religious or secular states, for several decades has been remaining a living subject of academic, legal, political and social debates. Years of intense Islamization of the two countries, especially the turn of the 1970s. and 1980s., as well as the recently intensified activity of fundamentalist Islamic groups, often resorting to terrorist methods (like assassinations of journalists, bloggers and social activists who promote secularism, freedom of speech and tolerance in both countries) have caused that the idea of creating a secular Muslim state, that steered the creators and the first leaders of Pakistan (Muhammad Ali Jinnah) and Bangladesh (Mujibur Rahman), is increasingly turning into a political and social utopia. The article briefly discusses the development and significance of secularizational versus Islamicisational trends in Pakistan and Bangladesh after 1947, and is also an attempt to answer the title question concerning the possibility of these countries to return to the original idea of a Muslim secular state.pl
dc.abstract.plKwestia czy Pakistan i Bangladesz mają być państwami religijnymi, czy świeckimi, od kilku dekad pozostaje żywym przedmiotem zarówno akademickich, jak i prawnych, politycznych oraz społecznych dyskusji. Okresy wzmożonej islamizacji obu krajów, szczególnie przełom lat 70. i 80. XX w., a także nasilająca się w ostatnim czasie działalność fundamentalistycznych ugrupowań islamskich, uciekających się nierzadko do metod terrorystycznych (jak np. zamachy na propagujących sekularyzm, wolność słowa i tolerancję dziennikarzy, blogerów czy działaczy społecznych w obu krajach) spowodowały, że idea stworzenia państwa świeckiego zamieszkałego przez muzułmanów, jaka przyświecała twórcom i pierwszym przywódcom Pakistanu (M. Jinnah) i Bangladeszu (M. Rahman), coraz wyraźniej zamienia się w polityczną i społeczną utopię. W artykule przedstawiono pokrótce rozwój i funkcjonowanie tendencji sekularyzacyjnych w Pakistanie i Bangladeszu po roku 1947, a także podjęto próbę odpowiedzi na sygnalizowane w tytule pytanie o możliwość powrotu w tych krajach do pierwotnej idei muzułmańskiego państwa świeckiego.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodupl
dc.contributor.authorKuczkiewicz-Fraś, Agnieszka - 129645 pl
dc.contributor.editorKończak, Izabelapl
dc.contributor.editorLewicka, Magdalenapl
dc.contributor.editorS. Nalborczyk, Agatapl
dc.date.accessioned2018-01-10T08:26:29Z
dc.date.available2018-01-10T08:26:29Z
dc.date.issued2017pl
dc.description.additionalPełne nazwisko trzeciej red.: Agata Skowron-Nalborczykpl
dc.description.physical35-54pl
dc.description.publication1,2pl
dc.description.volume1pl
dc.identifier.bookweblinkhttp://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4171322pl
dc.identifier.isbn978-83-231-3909-6pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/48334
dc.languagepolpl
dc.language.containerengpl
dc.pubinfoToruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernikapl
dc.publisher.ministerialUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniupl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licencebez licencji
dc.rights.uri*
dc.sourceinfoliczba autorów 18; liczba stron 293; liczba arkuszy wydawniczych 18,3;pl
dc.subject.enIslamic statepl
dc.subject.ensecularisationpl
dc.subject.enIslamizationpl
dc.subject.enPakistanpl
dc.subject.enBangladeshpl
dc.subject.plpaństwo islamskiepl
dc.subject.plsekularyzacjapl
dc.subject.plislamizacjapl
dc.subject.plPakistanpl
dc.subject.plBangladeszpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titlePaństwo świeckie czy islamskie? : procesy islamizacyjne i sekularyzacyjne w Pakistanie i Bangladeszupl
dc.title.alternativeSecular or Islamic State? : processes of Secularization and Islamization in Pakistan and Bangladeshpl
dc.title.containerThe world of Islam : politics and society = Świat islamu : polityka i społeczeństwopl
dc.title.volumePolitics = Politykapl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The question of whether Pakistan and Bangladesh are to be religious or secular states, for several decades has been remaining a living subject of academic, legal, political and social debates. Years of intense Islamization of the two countries, especially the turn of the 1970s. and 1980s., as well as the recently intensified activity of fundamentalist Islamic groups, often resorting to terrorist methods (like assassinations of journalists, bloggers and social activists who promote secularism, freedom of speech and tolerance in both countries) have caused that the idea of creating a secular Muslim state, that steered the creators and the first leaders of Pakistan (Muhammad Ali Jinnah) and Bangladesh (Mujibur Rahman), is increasingly turning into a political and social utopia. The article briefly discusses the development and significance of secularizational versus Islamicisational trends in Pakistan and Bangladesh after 1947, and is also an attempt to answer the title question concerning the possibility of these countries to return to the original idea of a Muslim secular state.
dc.abstract.plpl
Kwestia czy Pakistan i Bangladesz mają być państwami religijnymi, czy świeckimi, od kilku dekad pozostaje żywym przedmiotem zarówno akademickich, jak i prawnych, politycznych oraz społecznych dyskusji. Okresy wzmożonej islamizacji obu krajów, szczególnie przełom lat 70. i 80. XX w., a także nasilająca się w ostatnim czasie działalność fundamentalistycznych ugrupowań islamskich, uciekających się nierzadko do metod terrorystycznych (jak np. zamachy na propagujących sekularyzm, wolność słowa i tolerancję dziennikarzy, blogerów czy działaczy społecznych w obu krajach) spowodowały, że idea stworzenia państwa świeckiego zamieszkałego przez muzułmanów, jaka przyświecała twórcom i pierwszym przywódcom Pakistanu (M. Jinnah) i Bangladeszu (M. Rahman), coraz wyraźniej zamienia się w polityczną i społeczną utopię. W artykule przedstawiono pokrótce rozwój i funkcjonowanie tendencji sekularyzacyjnych w Pakistanie i Bangladeszu po roku 1947, a także podjęto próbę odpowiedzi na sygnalizowane w tytule pytanie o możliwość powrotu w tych krajach do pierwotnej idei muzułmańskiego państwa świeckiego.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu
dc.contributor.authorpl
Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka - 129645
dc.contributor.editorpl
Kończak, Izabela
dc.contributor.editorpl
Lewicka, Magdalena
dc.contributor.editorpl
S. Nalborczyk, Agata
dc.date.accessioned
2018-01-10T08:26:29Z
dc.date.available
2018-01-10T08:26:29Z
dc.date.issuedpl
2017
dc.description.additionalpl
Pełne nazwisko trzeciej red.: Agata Skowron-Nalborczyk
dc.description.physicalpl
35-54
dc.description.publicationpl
1,2
dc.description.volumepl
1
dc.identifier.bookweblinkpl
http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4171322
dc.identifier.isbnpl
978-83-231-3909-6
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/48334
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
eng
dc.pubinfopl
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
dc.publisher.ministerialpl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
bez licencji
dc.rights.uri*
dc.sourceinfopl
liczba autorów 18; liczba stron 293; liczba arkuszy wydawniczych 18,3;
dc.subject.enpl
Islamic state
dc.subject.enpl
secularisation
dc.subject.enpl
Islamization
dc.subject.enpl
Pakistan
dc.subject.enpl
Bangladesh
dc.subject.plpl
państwo islamskie
dc.subject.plpl
sekularyzacja
dc.subject.plpl
islamizacja
dc.subject.plpl
Pakistan
dc.subject.plpl
Bangladesz
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Państwo świeckie czy islamskie? : procesy islamizacyjne i sekularyzacyjne w Pakistanie i Bangladeszu
dc.title.alternativepl
Secular or Islamic State? : processes of Secularization and Islamization in Pakistan and Bangladesh
dc.title.containerpl
The world of Islam : politics and society = Świat islamu : polityka i społeczeństwo
dc.title.volumepl
Politics = Polityka
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Olesnica
1
Poznan
1
Szczecin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available