Temat mojej pracy dyplomowej: Wpływ ewolucji rynku finansowego na metody wyceny papierów wartościowych.

licenciate
dc.abstract.enDecision about purchase securities is the most important step in the investment process. Especially for investors who have someone else’s capital. Therefore, the primary source of making a profit in the financial markets is knowledge of historical data and contemporary methods of valuation of assets. The main purpose of this study is to examine the impact of the evolution of financial markets on the valuation of securities. Demonstration of the positive or negative correlation between the development and the methods of valuation assets. Indication of the factors that have a direct impact on the phenomenon. The first chapter describes characteristics of the financial markets by classifying it because of the segments. Then introduces the reader to the world of analysis. Problem was developed on the basis available literature and scientific publications.pl
dc.abstract.plPodejmowanie decyzji o zakupie papierów wartościowych to kluczowy etap w całym procesie inwestycyjnym. Szczególnie ważny dla inwestorów obracających cudzym kapitałem. Dlatego znajomość danych historycznych i współczesnych metod wyceny aktywów jest podstawowym źródłem osiągania zysków na rynkach finansowych. Celem niniejszej pracy jest zbadanie wpływu ewolucji rynków finansowych na metody wyceny papierów wartościowych. Wykazanie pozytywnej bądź negatywnej korelacji pomiędzy rozwojem, a metodami wyceny, a także wskazanie czynników mających bezpośredni wpływ na badane zjawisko. Pierwszy rozdział opisuje złożoną charakterystykę rynków finansowych klasyfikując go ze względu na segmenty, by następnie wprowadzić czytelnika do świata analiz. Rozwiązanie problemu zostało opracowane na podstawie dostępnej literatury oraz publikacji naukowych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorŁasak, Piotr - 174451 pl
dc.contributor.authorKowalski, Grzegorzpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerŁasak, Piotr - 174451 pl
dc.contributor.reviewerTrojak, Mariusz - 132421 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T02:57:14Z
dc.date.available2020-07-25T02:57:14Z
dc.date.submitted2014-07-09pl
dc.fieldofstudyekonomia międzynarodowapl
dc.identifier.apddiploma-89214-147423pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197694
dc.languagepolpl
dc.subject.enanalysis – assets – market – stock – valuationpl
dc.subject.plaktywa – analiza – giełda – rynek – wycenapl
dc.titleTemat mojej pracy dyplomowej: Wpływ ewolucji rynku finansowego na metody wyceny papierów wartościowych.pl
dc.title.alternativeInfluence the evolution of financial market on the valuation of securities.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Decision about purchase securities is the most important step in the investment process. Especially for investors who have someone else’s capital. Therefore, the primary source of making a profit in the financial markets is knowledge of historical data and contemporary methods of valuation of assets. The main purpose of this study is to examine the impact of the evolution of financial markets on the valuation of securities. Demonstration of the positive or negative correlation between the development and the methods of valuation assets. Indication of the factors that have a direct impact on the phenomenon. The first chapter describes characteristics of the financial markets by classifying it because of the segments. Then introduces the reader to the world of analysis. Problem was developed on the basis available literature and scientific publications.
dc.abstract.plpl
Podejmowanie decyzji o zakupie papierów wartościowych to kluczowy etap w całym procesie inwestycyjnym. Szczególnie ważny dla inwestorów obracających cudzym kapitałem. Dlatego znajomość danych historycznych i współczesnych metod wyceny aktywów jest podstawowym źródłem osiągania zysków na rynkach finansowych. Celem niniejszej pracy jest zbadanie wpływu ewolucji rynków finansowych na metody wyceny papierów wartościowych. Wykazanie pozytywnej bądź negatywnej korelacji pomiędzy rozwojem, a metodami wyceny, a także wskazanie czynników mających bezpośredni wpływ na badane zjawisko. Pierwszy rozdział opisuje złożoną charakterystykę rynków finansowych klasyfikując go ze względu na segmenty, by następnie wprowadzić czytelnika do świata analiz. Rozwiązanie problemu zostało opracowane na podstawie dostępnej literatury oraz publikacji naukowych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Łasak, Piotr - 174451
dc.contributor.authorpl
Kowalski, Grzegorz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Łasak, Piotr - 174451
dc.contributor.reviewerpl
Trojak, Mariusz - 132421
dc.date.accessioned
2020-07-25T02:57:14Z
dc.date.available
2020-07-25T02:57:14Z
dc.date.submittedpl
2014-07-09
dc.fieldofstudypl
ekonomia międzynarodowa
dc.identifier.apdpl
diploma-89214-147423
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197694
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
analysis – assets – market – stock – valuation
dc.subject.plpl
aktywa – analiza – giełda – rynek – wycena
dc.titlepl
Temat mojej pracy dyplomowej: Wpływ ewolucji rynku finansowego na metody wyceny papierów wartościowych.
dc.title.alternativepl
Influence the evolution of financial market on the valuation of securities.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
28
Views per month
Views per city
Lodz
5
Rzeszów
4
Warsaw
4
Gliwice
2
Wroclaw
2
Brzoza Krolewska
1
Chybie
1
Częstochowa
1
Des Moines
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available