Rola jednostek samorządu terytorialnego w finansowaniu zadań z zakresu pomocy społecznej na przykładzie powiatu brzeskiego.

master
dc.abstract.enSummaryIntroduction:Social assistance, as one of the most important components of social policy system, is taking an important part in fighting poverty, social exclusion, domestic violence, alcoholism, drug addiction and other pathological phenomena. Organization and financing social assistance is one of the responsibilities given to local government units.Work objective: Financial evaluation of tasks in the field of social assistance from a local government unit perspective,exemplifiedbyBrzesko County during 2007-2015.Methods:In this work following research methods have been applied: review of the literature, analysis of legal acts, analysis of statistic data, analysis of documentations and financial reports provided by Brzesko County authorities and evaluation of the social assistance resources on the basis of data gathered by County Family Support Center in Brzesko.Results: Conducted analysis suggests that values of the expenses of Brzesko County on the ‘social assistance’ part of budget classification during 2007-2015 increased from 4.217.681,00 PLN to 5.687.097.00 PLN in terms of nominal values (dynamics indicator = 135%). In terms of real values the increase has been noted from 4.217.681,00 PLN to 4.751.126.00 PLN (dynamics indicator = 113%).Conclusions: Expenses on social assistance during 2007-2015 have been on average 6.3%-8.3% of total implemented expenses of the Brzesko County. Most of the resources have been allocated for the tasks carried out in care and educational institution, social care homes and foster families.pl
dc.abstract.plStreszczenieWstęp:Pomoc społeczna jako jedna z ważniejszych składowych systemu polityki społecznej pełni niezwykle istotną rolę w zwalczaniu zjawisk ubóstwa, wykluczenia społecznego, przemocy w rodzinie, alkoholizmu, narkomanii i innych patologii społecznych. Organizacja oraz finansowanie pomocy społecznej to jedno z zadań przydzielonych jednostkom samorządu terytorialnego.Cel pracy: Ocena finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie Powiatu Brzeskiego w okresie 2007-2015.Metoda: W pracy zastosowano następujące metody badawcze: przegląd literatury, analizę aktów prawnych, analizę danych statystycznych, analizę dokumentacji i sprawozdań finansowych udostępnionych przez Starostwo Powiatowe w Brzesku oraz ocenę zasobów pomocy społecznej na podstawie danych zgromadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku.Wyniki:Przeprowadzona analiza wskazuje, iż wartość wydatków Powiatu Brzeskiegona dział klasyfikacji budżetowej ‘pomoc społeczna’ w okresie 2007-2015 wzrosła z 4.217.681,00 zł do 5.687.097.00 zł w ujęciu nominalnym (wskaźnik dynamiki = 135%). W ujęciu realnym nastąpił wzrost z 4.217.681,00 zł do 4.751.126.00 zł (wskaźnik dynamiki = 113% ).Wnioski:Wydatki na pomoc społeczną w latach 2007-2015 stanowiły średnio 6,3%-8,3% całkowitych wydatków realizowanych przez Powiat Brzeski. Najwięcej środków przeznaczono na zadania realizowane w rozdziałach dotyczących placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej oraz rodzin zastępczych.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorDubas-Jakóbczyk, Katarzynapl
dc.contributor.authorGałek, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerDubas-Jakóbczyk, Katarzynapl
dc.contributor.reviewerGolinowska, Stanisława - 129537 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T22:43:23Z
dc.date.available2020-07-26T22:43:23Z
dc.date.submitted2016-07-07pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-106004-147658pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212339
dc.languagepolpl
dc.subject.ensocial assistance, financing, budget classification, local government units budgetpl
dc.subject.plpomoc społeczna, finansowanie, klasyfikacja budżetowa, budżet jednostek samorządu terytorialnegopl
dc.titleRola jednostek samorządu terytorialnego w finansowaniu zadań z zakresu pomocy społecznej na przykładzie powiatu brzeskiego.pl
dc.title.alternativeRole of the local government unit in financing social assistance responsibilities on the example of Brzesko Countypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
SummaryIntroduction:Social assistance, as one of the most important components of social policy system, is taking an important part in fighting poverty, social exclusion, domestic violence, alcoholism, drug addiction and other pathological phenomena. Organization and financing social assistance is one of the responsibilities given to local government units.Work objective: Financial evaluation of tasks in the field of social assistance from a local government unit perspective,exemplifiedbyBrzesko County during 2007-2015.Methods:In this work following research methods have been applied: review of the literature, analysis of legal acts, analysis of statistic data, analysis of documentations and financial reports provided by Brzesko County authorities and evaluation of the social assistance resources on the basis of data gathered by County Family Support Center in Brzesko.Results: Conducted analysis suggests that values of the expenses of Brzesko County on the ‘social assistance’ part of budget classification during 2007-2015 increased from 4.217.681,00 PLN to 5.687.097.00 PLN in terms of nominal values (dynamics indicator = 135%). In terms of real values the increase has been noted from 4.217.681,00 PLN to 4.751.126.00 PLN (dynamics indicator = 113%).Conclusions: Expenses on social assistance during 2007-2015 have been on average 6.3%-8.3% of total implemented expenses of the Brzesko County. Most of the resources have been allocated for the tasks carried out in care and educational institution, social care homes and foster families.
dc.abstract.plpl
StreszczenieWstęp:Pomoc społeczna jako jedna z ważniejszych składowych systemu polityki społecznej pełni niezwykle istotną rolę w zwalczaniu zjawisk ubóstwa, wykluczenia społecznego, przemocy w rodzinie, alkoholizmu, narkomanii i innych patologii społecznych. Organizacja oraz finansowanie pomocy społecznej to jedno z zadań przydzielonych jednostkom samorządu terytorialnego.Cel pracy: Ocena finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie Powiatu Brzeskiego w okresie 2007-2015.Metoda: W pracy zastosowano następujące metody badawcze: przegląd literatury, analizę aktów prawnych, analizę danych statystycznych, analizę dokumentacji i sprawozdań finansowych udostępnionych przez Starostwo Powiatowe w Brzesku oraz ocenę zasobów pomocy społecznej na podstawie danych zgromadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku.Wyniki:Przeprowadzona analiza wskazuje, iż wartość wydatków Powiatu Brzeskiegona dział klasyfikacji budżetowej ‘pomoc społeczna’ w okresie 2007-2015 wzrosła z 4.217.681,00 zł do 5.687.097.00 zł w ujęciu nominalnym (wskaźnik dynamiki = 135%). W ujęciu realnym nastąpił wzrost z 4.217.681,00 zł do 4.751.126.00 zł (wskaźnik dynamiki = 113% ).Wnioski:Wydatki na pomoc społeczną w latach 2007-2015 stanowiły średnio 6,3%-8,3% całkowitych wydatków realizowanych przez Powiat Brzeski. Najwięcej środków przeznaczono na zadania realizowane w rozdziałach dotyczących placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej oraz rodzin zastępczych.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Dubas-Jakóbczyk, Katarzyna
dc.contributor.authorpl
Gałek, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Dubas-Jakóbczyk, Katarzyna
dc.contributor.reviewerpl
Golinowska, Stanisława - 129537
dc.date.accessioned
2020-07-26T22:43:23Z
dc.date.available
2020-07-26T22:43:23Z
dc.date.submittedpl
2016-07-07
dc.fieldofstudypl
zdrowie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-106004-147658
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212339
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
social assistance, financing, budget classification, local government units budget
dc.subject.plpl
pomoc społeczna, finansowanie, klasyfikacja budżetowa, budżet jednostek samorządu terytorialnego
dc.titlepl
Rola jednostek samorządu terytorialnego w finansowaniu zadań z zakresu pomocy społecznej na przykładzie powiatu brzeskiego.
dc.title.alternativepl
Role of the local government unit in financing social assistance responsibilities on the example of Brzesko County
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
27
Views per month
Views per city
Dublin
2
Opole
2
Wroclaw
2
Boardman
1
Bobrowniki Male
1
Chorzów
1
Jagiełła
1
Jelenia Góra
1
Katowice
1
Kielce
1

No access

No Thumbnail Available