Badania nad opracowaniem sytemu przepływowego z wykorzystaniem detektora bezpośredniego wstrzyku

licenciate
dc.abstract.enThe work presents the research on the development of a flow system with a direct-injection detector for determination of iron(II). It also includes a literature review of methods in which the direct-injection detector was used to determine different analytes. In the presented work, Fe(II) was determined based on the reaction with 1,10-phenanthroline carried out in the reaction-detector chamber. The research included the selection of instrumental parameters of the proposed analytical procedure and partial validation of the method. Using the developed method, iron(II) was determined within the concentration ranges of 0.07 – 6.0 mg/L, with accuracy better than 8.2% (RE) and precision less than 9.6% (RSD). The detection limit was 0.07 mg/L Fe(II). The method was verified on the example of determination of Fe(II) in synthetic samples and in the sample matrix of the certified reference material of waste water. Based on the obtained results, it was found that the method had a chance to be used for the determination of iron(II) in natural samples.pl
dc.abstract.plW pracy przedstawiono przebieg badań nad opracowaniem systemu przepływowego z detektorem bezpośredniego wstrzyku do oznaczania żelaza(II). Obejmuje ona również przegląd literaturowy metod, w których detektor bezpośredniego wstrzyku wykorzystano do oznaczania różnych analitów. W przedstawionej pracy Fe(II) oznaczano na podstawie reakcji z 1,10-fenantroliną prowadzoną w komorze detekcyjno-reakcyjnej detektora. Badania objęły dobór parametrów instrumentalnych zaproponowanej procedury analitycznej oraz częściową walidację metody. Wyznaczono zakres liniowy metody w granicach stężeń analitu od 0,07 do 6,00 mg/L, określono dokładność (8,2%, RE), precyzję (9,6%, RSD) oraz granicę oznaczalności (0,07 mg/L, LOQ) zaproponowanej metody. Weryfikację metody przeprowadzono poprzez oznaczanie Fe(II) w próbkach syntetycznych oraz w matrycy próbki certyfikowanego materiału odniesienia ścieku. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że metoda ma szanse zastosowania do oznaczania Fe(II) w próbkach naturalnych.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorPaluch, Justynapl
dc.contributor.authorMolęda, Iwonapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerPaluch, Justynapl
dc.contributor.reviewerKozak, Joanna - 129327 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T22:24:02Z
dc.date.available2020-07-27T22:24:02Z
dc.date.submitted2019-07-01pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-130606-227965pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233643
dc.languagepolpl
dc.subject.enFlow analysis; Iron(II) determination, Direct-injection detectorpl
dc.subject.plAnaliza przepływowa; Oznaczanie żelaza(II); Detektor bezpośredniego wstrzykupl
dc.titleBadania nad opracowaniem sytemu przepływowego z wykorzystaniem detektora bezpośredniego wstrzykupl
dc.title.alternativeThe research on the development of a flow system using a direct-injection detectorpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work presents the research on the development of a flow system with a direct-injection detector for determination of iron(II). It also includes a literature review of methods in which the direct-injection detector was used to determine different analytes. In the presented work, Fe(II) was determined based on the reaction with 1,10-phenanthroline carried out in the reaction-detector chamber. The research included the selection of instrumental parameters of the proposed analytical procedure and partial validation of the method. Using the developed method, iron(II) was determined within the concentration ranges of 0.07 – 6.0 mg/L, with accuracy better than 8.2% (RE) and precision less than 9.6% (RSD). The detection limit was 0.07 mg/L Fe(II). The method was verified on the example of determination of Fe(II) in synthetic samples and in the sample matrix of the certified reference material of waste water. Based on the obtained results, it was found that the method had a chance to be used for the determination of iron(II) in natural samples.
dc.abstract.plpl
W pracy przedstawiono przebieg badań nad opracowaniem systemu przepływowego z detektorem bezpośredniego wstrzyku do oznaczania żelaza(II). Obejmuje ona również przegląd literaturowy metod, w których detektor bezpośredniego wstrzyku wykorzystano do oznaczania różnych analitów. W przedstawionej pracy Fe(II) oznaczano na podstawie reakcji z 1,10-fenantroliną prowadzoną w komorze detekcyjno-reakcyjnej detektora. Badania objęły dobór parametrów instrumentalnych zaproponowanej procedury analitycznej oraz częściową walidację metody. Wyznaczono zakres liniowy metody w granicach stężeń analitu od 0,07 do 6,00 mg/L, określono dokładność (8,2%, RE), precyzję (9,6%, RSD) oraz granicę oznaczalności (0,07 mg/L, LOQ) zaproponowanej metody. Weryfikację metody przeprowadzono poprzez oznaczanie Fe(II) w próbkach syntetycznych oraz w matrycy próbki certyfikowanego materiału odniesienia ścieku. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że metoda ma szanse zastosowania do oznaczania Fe(II) w próbkach naturalnych.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Paluch, Justyna
dc.contributor.authorpl
Molęda, Iwona
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Paluch, Justyna
dc.contributor.reviewerpl
Kozak, Joanna - 129327
dc.date.accessioned
2020-07-27T22:24:02Z
dc.date.available
2020-07-27T22:24:02Z
dc.date.submittedpl
2019-07-01
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-130606-227965
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233643
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Flow analysis; Iron(II) determination, Direct-injection detector
dc.subject.plpl
Analiza przepływowa; Oznaczanie żelaza(II); Detektor bezpośredniego wstrzyku
dc.titlepl
Badania nad opracowaniem sytemu przepływowego z wykorzystaniem detektora bezpośredniego wstrzyku
dc.title.alternativepl
The research on the development of a flow system using a direct-injection detector
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Krakow
5
Dublin
2
Wroclaw
2
Olsztyn
1
Pekowice
1
Poznan
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available