Potencjał rozwoju turystyki w Krakowie w oparciu o niematerialne dziedzictwo kulturowe, na przykładzie wydarzeń związanych z tańcem polonez

master
dc.abstract.enThe Polonaise is a national dance that is an important element of the canon of national culture in Poland. This dance is an example of the intangible cultural heritage that played and plays a very important role in shaping the cultural and social identity of Poles. The Polonaise will be distinguished from other Polish dances by entering it on the UNESCO list of intangible human heritage in 2023. The initiative for this entry was created in Krakow, a city where this dance has entered the history cards through court culture, as well as a city that today has great cultural potential and attracts many tourists every year. This entry is a great distinction for Polish culture, but also a great opportunity to create a polonaise tourist brand that will promote this heritage in the international arena. For intangible heritage to be properly protected and properly developed, it is necessary to properly manage it, especially when it is commercialized for a tourist attraction. Therefore, the main goal of this work is to analyze the tourism market in Krakow based on intangible heritage tourism as well as to create a proposal to use the polonaise in Krakow's urban space and to build a brand of Polish cultural tourism based on the principles of sustainable development.pl
dc.abstract.plPolonez to taniec narodowy, który stanowi ważny element kanonu kultury narodowej w Polsce. Taniec ten to przykład niematerialnego dziedzictwa kulturowego, które odgrywało i odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu się tożsamości kulturowo-społecznej Polaków. Polonez zostanie wyróżniony spośród innych tańców polskich poprzez wpisanie go na listę niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO w 2023 roku. Inicjatywa tego wpisu powstała w Krakowie, mieście gdzie taniec ten zapisała się w karty historii poprzez kulturę dworską, a także mieście, które współcześnie dysponuje dużym potencjałem kulturowym i co roku przyciąga wiele turystów. Wpis ten to duży wyróżnienie dla polskiej kultury, ale również ogromna szansa na stworzenie polonezowej marki turystycznej, która będzie promowała to dziedzictwo na arenie międzynarodowej. Aby niematerialne dziedzictwo mogło być odpowiednio chronione i prawidłowo się rozwijało niezbędne jest prawidłowe zarządzanie nim, zwłaszcza kiedy dochodzi jego komercjalizacji na rzecz atrakcji turystycznej. Dlatego, głównym celem tej pracy jest analiza rynku turystycznego w Krakowie w oparciu o turystykę niematerialnego dziedzictwa a także stworzenie propozycji do wykorzystania poloneza w przestrzeni miejskiej Krakowa i do budowania marki polskiej turystyki kulturowej w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBanaszkiewicz, Magdalenapl
dc.contributor.authorSieczka, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerDuda, Annapl
dc.contributor.reviewerBanaszkiewicz, Magdalenapl
dc.date.accessioned2022-07-13T22:06:26Z
dc.date.available2022-07-13T22:06:26Z
dc.date.submitted2022-07-13pl
dc.fieldofstudyrelacje międzykulturowepl
dc.identifier.apddiploma-159635-250304pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/296838
dc.languagepolpl
dc.subject.enpolonaise, dance, national dances, cultural heritage, intangible heritage, tourism, cultural tourism, dance tourism, tourism of intangible heritage, UNESCO, UNESCO convention, Kraków, Małopolska, sustainable development,pl
dc.subject.plpolonez, taniec, tańce narodowe, dziedzictwo kulturowe, niematerialne dziedzictwo, turystyka, turystyka kulturowa, turystyka tańca, turystyka niematerialnego dziedzictwa, UNESCO, konwencja UNESCO, Kraków, małopolska, zrównoważony rozwój,pl
dc.titlePotencjał rozwoju turystyki w Krakowie w oparciu o niematerialne dziedzictwo kulturowe, na przykładzie wydarzeń związanych z tańcem polonezpl
dc.title.alternativeThe potential for the development of tourism in Krakow based on the intangible cultural heritage on the example of events related to the dance of the polonaisepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The Polonaise is a national dance that is an important element of the canon of national culture in Poland. This dance is an example of the intangible cultural heritage that played and plays a very important role in shaping the cultural and social identity of Poles. The Polonaise will be distinguished from other Polish dances by entering it on the UNESCO list of intangible human heritage in 2023. The initiative for this entry was created in Krakow, a city where this dance has entered the history cards through court culture, as well as a city that today has great cultural potential and attracts many tourists every year. This entry is a great distinction for Polish culture, but also a great opportunity to create a polonaise tourist brand that will promote this heritage in the international arena. For intangible heritage to be properly protected and properly developed, it is necessary to properly manage it, especially when it is commercialized for a tourist attraction. Therefore, the main goal of this work is to analyze the tourism market in Krakow based on intangible heritage tourism as well as to create a proposal to use the polonaise in Krakow's urban space and to build a brand of Polish cultural tourism based on the principles of sustainable development.
dc.abstract.plpl
Polonez to taniec narodowy, który stanowi ważny element kanonu kultury narodowej w Polsce. Taniec ten to przykład niematerialnego dziedzictwa kulturowego, które odgrywało i odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu się tożsamości kulturowo-społecznej Polaków. Polonez zostanie wyróżniony spośród innych tańców polskich poprzez wpisanie go na listę niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO w 2023 roku. Inicjatywa tego wpisu powstała w Krakowie, mieście gdzie taniec ten zapisała się w karty historii poprzez kulturę dworską, a także mieście, które współcześnie dysponuje dużym potencjałem kulturowym i co roku przyciąga wiele turystów. Wpis ten to duży wyróżnienie dla polskiej kultury, ale również ogromna szansa na stworzenie polonezowej marki turystycznej, która będzie promowała to dziedzictwo na arenie międzynarodowej. Aby niematerialne dziedzictwo mogło być odpowiednio chronione i prawidłowo się rozwijało niezbędne jest prawidłowe zarządzanie nim, zwłaszcza kiedy dochodzi jego komercjalizacji na rzecz atrakcji turystycznej. Dlatego, głównym celem tej pracy jest analiza rynku turystycznego w Krakowie w oparciu o turystykę niematerialnego dziedzictwa a także stworzenie propozycji do wykorzystania poloneza w przestrzeni miejskiej Krakowa i do budowania marki polskiej turystyki kulturowej w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Banaszkiewicz, Magdalena
dc.contributor.authorpl
Sieczka, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Duda, Anna
dc.contributor.reviewerpl
Banaszkiewicz, Magdalena
dc.date.accessioned
2022-07-13T22:06:26Z
dc.date.available
2022-07-13T22:06:26Z
dc.date.submittedpl
2022-07-13
dc.fieldofstudypl
relacje międzykulturowe
dc.identifier.apdpl
diploma-159635-250304
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/296838
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
polonaise, dance, national dances, cultural heritage, intangible heritage, tourism, cultural tourism, dance tourism, tourism of intangible heritage, UNESCO, UNESCO convention, Kraków, Małopolska, sustainable development,
dc.subject.plpl
polonez, taniec, tańce narodowe, dziedzictwo kulturowe, niematerialne dziedzictwo, turystyka, turystyka kulturowa, turystyka tańca, turystyka niematerialnego dziedzictwa, UNESCO, konwencja UNESCO, Kraków, małopolska, zrównoważony rozwój,
dc.titlepl
Potencjał rozwoju turystyki w Krakowie w oparciu o niematerialne dziedzictwo kulturowe, na przykładzie wydarzeń związanych z tańcem polonez
dc.title.alternativepl
The potential for the development of tourism in Krakow based on the intangible cultural heritage on the example of events related to the dance of the polonaise
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Krakow
2

No access

No Thumbnail Available
Collections