Świadomość profilaktyki nowotworów miednicy mniejszej u kobiet w okresie rozrodczym w województwie małopolskim.

master
dc.abstract.enIntroductionImprovment of detescability, diagnostics and treatment in early stage of cancer disease or pathological parts in reproductive system. Welled planned programs which are disseminating can entail to reduction of illnesses.Objective of the workEvaluation awareness of prevention in reproductive system.Material and methodsCarried out research with an anonymous questionnaire which participated 106 women in age between 18 to years old. Questionnaire was uploaded on pages associating young woman in reproductive period. ResultsWomen's awareness of the prophylaxis of pelvic notches is in good level, but it is not enough. Education on enrichment needs to be expanded.ConclusionsIn Poland, educational programs are needed to increase health proofing and awareness of the prevention of pelvic cancers.pl
dc.abstract.plWstęp:Poprawa wykrywalności, diagnostyki oraz leczenia we wczesnym stadium choroby nowotworowej lub patologicznych zmian w obrębie układu rozrodczego. Dobrze zaplanowane programy rozpowszechniające profilaktykę mogą przyczynić się do zmniejszenia liczby zachorowań. Cel pracy:Ocena świadomości kobiet dotycząca profilaktyki nowotworów miednicy mniejszej.Materiał i metodyPrzeprowadzono badania za pomocą anonimowych ankiet, które objęły 100 respondentek w wieku od 18 do 43 lat. Ankiety zostały udostępnione na forach internetowych zrzeszających młode kobiety w okresie rozrodczym. Narzędziem badawczym był samodzielnie przygotowany kwestionariusz ankiety zawierający pytania odnośnie danych ogólnych oraz pytań specjalistycznych.Wyniki:Świadomość kobiet dotycząca profilaktyki notworów miednicy mniejszej jest dobra jednak niewystarczająco. Konieczne jest poszerzenie edukacji na temat wirusa brodawczaka ludzkiego.Wnioski:W Polsce są potrzebne programy edukacyjne zwiększającą proofilaktykę prozdrowotną oraz świadomość profilaktyki nowotworów miednicy mniejszej.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorHuras, Hubert - 129736 pl
dc.contributor.authorSłysz, Alicjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerHuras, Hubert - 129736 pl
dc.contributor.reviewerBereza, Krzysztof - 128725 pl
dc.date.accessioned2021-10-27T21:49:41Z
dc.date.available2021-10-27T21:49:41Z
dc.date.submitted2021-09-28pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-152077-279633pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282045
dc.languagepolpl
dc.subject.enAwareness, prevention, pelvic cancer, pap test , HPVpl
dc.subject.plŚwiadomość, profilaktyka, nowotwory miednicy mniejszej, cytologia, HPVpl
dc.titleŚwiadomość profilaktyki nowotworów miednicy mniejszej u kobiet w okresie rozrodczym w województwie małopolskim.pl
dc.title.alternativeAwareness of pelvic prevention among woman in the reproductive period in the Małopolskie voivodeshippl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
IntroductionImprovment of detescability, diagnostics and treatment in early stage of cancer disease or pathological parts in reproductive system. Welled planned programs which are disseminating can entail to reduction of illnesses.Objective of the workEvaluation awareness of prevention in reproductive system.Material and methodsCarried out research with an anonymous questionnaire which participated 106 women in age between 18 to years old. Questionnaire was uploaded on pages associating young woman in reproductive period. ResultsWomen's awareness of the prophylaxis of pelvic notches is in good level, but it is not enough. Education on enrichment needs to be expanded.ConclusionsIn Poland, educational programs are needed to increase health proofing and awareness of the prevention of pelvic cancers.
dc.abstract.plpl
Wstęp:Poprawa wykrywalności, diagnostyki oraz leczenia we wczesnym stadium choroby nowotworowej lub patologicznych zmian w obrębie układu rozrodczego. Dobrze zaplanowane programy rozpowszechniające profilaktykę mogą przyczynić się do zmniejszenia liczby zachorowań. Cel pracy:Ocena świadomości kobiet dotycząca profilaktyki nowotworów miednicy mniejszej.Materiał i metodyPrzeprowadzono badania za pomocą anonimowych ankiet, które objęły 100 respondentek w wieku od 18 do 43 lat. Ankiety zostały udostępnione na forach internetowych zrzeszających młode kobiety w okresie rozrodczym. Narzędziem badawczym był samodzielnie przygotowany kwestionariusz ankiety zawierający pytania odnośnie danych ogólnych oraz pytań specjalistycznych.Wyniki:Świadomość kobiet dotycząca profilaktyki notworów miednicy mniejszej jest dobra jednak niewystarczająco. Konieczne jest poszerzenie edukacji na temat wirusa brodawczaka ludzkiego.Wnioski:W Polsce są potrzebne programy edukacyjne zwiększającą proofilaktykę prozdrowotną oraz świadomość profilaktyki nowotworów miednicy mniejszej.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Huras, Hubert - 129736
dc.contributor.authorpl
Słysz, Alicja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Huras, Hubert - 129736
dc.contributor.reviewerpl
Bereza, Krzysztof - 128725
dc.date.accessioned
2021-10-27T21:49:41Z
dc.date.available
2021-10-27T21:49:41Z
dc.date.submittedpl
2021-09-28
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-152077-279633
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282045
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Awareness, prevention, pelvic cancer, pap test , HPV
dc.subject.plpl
Świadomość, profilaktyka, nowotwory miednicy mniejszej, cytologia, HPV
dc.titlepl
Świadomość profilaktyki nowotworów miednicy mniejszej u kobiet w okresie rozrodczym w województwie małopolskim.
dc.title.alternativepl
Awareness of pelvic prevention among woman in the reproductive period in the Małopolskie voivodeship
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
28
Views per month
Views per city
Krakow
6
Warsaw
5
Katowice
4
Wroclaw
4
Lodz
2
Borzychy
1
Dublin
1
Gliwice
1
Lublin
1
Sosnowiec
1

No access

No Thumbnail Available