Innowacje w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych na przykładzie Uniwersytetu Jagiellońskiego

licenciate
dc.abstract.enChorabik Ignacy (2019). Innovations in human resource management in public organizations on the example of the Jagiellonian University. Bachelor's thesis under the supervision of dr. Katarzyna Peter-Bombik, Kraków: Institute of Public Affairs, the work contains 75 pages, 3 chapters, 6 tables, 1 drawing, 64 items bibl. The first part of the work is devoted to discussing the organization, their specificity and operation. The second chapter describes human resource management and innovations in this system. The last part of the work presents the operation of the Jagiellonian University as a public organization, together with the management system and innovations functioning there. The work was done using a wide bibliography and an interview.pl
dc.abstract.plChorabik Ignacy (2019). Innowacje w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych na przykładzie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Praca licencjacka pod kierunkiem dr Katarzyny Peter-Bombik, Kraków: Instytut Spraw Publicznych, praca zawiera 75 stron, 3 rozdziały, 6 tabel, 1 rysunek, 64 poz. bibl. Pierwsza część pracy poświęcona jest omówieniu organizacji, ich specyfice i działaniu. Drugi rozdział opisuje zarządzanie zasobami ludzkimi oraz innowacje w tym systemie. Ostatnia część pracy przedstawia działanie Uniwersytetu Jagiellońskiego jako organizacji publicznej, wraz z systemem zarządzania i innowacjami tam funkcjonującymi. Pracę sporządzono przy użyciu szerokiej bibliografii oraz wywiadu.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPeter-Bombik, Katarzyna - 131339 pl
dc.contributor.authorChorabik, Ignacypl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerPeter-Bombik, Katarzyna - 131339 pl
dc.contributor.reviewerLenart-Gansiniec, Reginapl
dc.date.accessioned2020-07-27T22:00:18Z
dc.date.available2020-07-27T22:00:18Z
dc.date.submitted2019-07-11pl
dc.fieldofstudyzarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimipl
dc.identifier.apddiploma-130125-232209pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233288
dc.languagepolpl
dc.subject.eninnowations, organizations, managementpl
dc.subject.plinnowacje, organizacje, zarządzaniepl
dc.titleInnowacje w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych na przykładzie Uniwersytetu Jagiellońskiegopl
dc.title.alternativeInnowation in Human resources management in public organisations, in the example of the Jagiellonian Universitypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Chorabik Ignacy (2019). Innovations in human resource management in public organizations on the example of the Jagiellonian University. Bachelor's thesis under the supervision of dr. Katarzyna Peter-Bombik, Kraków: Institute of Public Affairs, the work contains 75 pages, 3 chapters, 6 tables, 1 drawing, 64 items bibl. The first part of the work is devoted to discussing the organization, their specificity and operation. The second chapter describes human resource management and innovations in this system. The last part of the work presents the operation of the Jagiellonian University as a public organization, together with the management system and innovations functioning there. The work was done using a wide bibliography and an interview.
dc.abstract.plpl
Chorabik Ignacy (2019). Innowacje w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych na przykładzie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Praca licencjacka pod kierunkiem dr Katarzyny Peter-Bombik, Kraków: Instytut Spraw Publicznych, praca zawiera 75 stron, 3 rozdziały, 6 tabel, 1 rysunek, 64 poz. bibl. Pierwsza część pracy poświęcona jest omówieniu organizacji, ich specyfice i działaniu. Drugi rozdział opisuje zarządzanie zasobami ludzkimi oraz innowacje w tym systemie. Ostatnia część pracy przedstawia działanie Uniwersytetu Jagiellońskiego jako organizacji publicznej, wraz z systemem zarządzania i innowacjami tam funkcjonującymi. Pracę sporządzono przy użyciu szerokiej bibliografii oraz wywiadu.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Peter-Bombik, Katarzyna - 131339
dc.contributor.authorpl
Chorabik, Ignacy
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Peter-Bombik, Katarzyna - 131339
dc.contributor.reviewerpl
Lenart-Gansiniec, Regina
dc.date.accessioned
2020-07-27T22:00:18Z
dc.date.available
2020-07-27T22:00:18Z
dc.date.submittedpl
2019-07-11
dc.fieldofstudypl
zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
dc.identifier.apdpl
diploma-130125-232209
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233288
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
innowations, organizations, management
dc.subject.plpl
innowacje, organizacje, zarządzanie
dc.titlepl
Innowacje w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych na przykładzie Uniwersytetu Jagiellońskiego
dc.title.alternativepl
Innowation in Human resources management in public organisations, in the example of the Jagiellonian University
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
35
Views per month
Views per city
Krakow
15
Warsaw
3
Wroclaw
3
Dublin
1
Jonava
1
Poznan
1
Pyskowice
1
Skierniewice
1
Wieliczka
1

No access

No Thumbnail Available