Udział Federacji Rosyjskiej w konfliktach zamrożonych na obszarze poradzieckim na wybranych przykładach

master
dc.abstract.enThe thesis presents Russian Federation participation in the conflicts in Abkhazia, South Ossetia (Georgia) and Transnistria (Moldova) from the 1990s to the present times. The research problem, is to determine what role in the foreign policy of the Russian Federation, frozen conflicts play. Initially, Russia's foreign policy and its external and internal determinants were presented, taking into account its strategic culture and imperial traditions. Then the historical background and internal situation of the quasi-states in Georgia and Moldova were described, and successively the involvement of the Russian Federation in internal conflicts in these countries. The disputes were compared and a series of actions taken by Moscow in all three cases, that led to the freezing of the conflicts, were indicated. Subsequently, Moscow's course of action towards frozen conflicts in the 21st century was introduced. Then the conclusions were shown, regarding the change that has taken place in the foreign policy of the Russian Federation towards the quasi-states over the years. It is also described how the influence gained in the post-Soviet area in the 1990s, was used to implement Vladimir Putin's neo-imperial policy.pl
dc.abstract.plPraca przedstawia udział Federacji Rosyjskiej w konfliktach w Abchazji, Osetii Południowej (Gruzja) oraz Naddniestrzu (Mołdawia) od lat 90. XX wieku, aż do czasów współczesnych. Problem badawczy dotyczy ustalenia jaką rolę w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, pełnią zamrożone konflikty. Początkowo przedstawiona została polityka zagraniczna Rosji oraz jej uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrze, z uwzględnieniem kultury strategicznej i tradycji imperialnych. Następnie opisano rys historyczny oraz sytuację wewnętrzną parapaństw w Gruzji i Mołdawii oraz przybliżono zaangażowanie Federacji Rosyjskiej w konflikty wewnętrzne w tych państwach. Spory zostały porównane i wskazano model ich zamrażania, a więc działania podejmowane przez Moskwę we wszystkich trzech przypadkach, które doprowadziły do uśpienia konfliktów. Kolejnym elementem było opisanie sposobu działania Moskwy wobec zamrożonych konfliktów w XXI wieku. Następnie ukazano wnioski, dotyczące zmiany jaka zaszła w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej wobec parapaństw na przestrzeni lat. Ponadto przybliżone zostało, jak wpływy zdobyte na obszarze poradzieckim w latach 90. XX wieku, zostały wykorzystane do realizacji polityki neoimperialnej Władimira Putina.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorCzajkowski, Marek - 101092 pl
dc.contributor.authorHutyra, Ameliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerCzajkowski, Marek - 101092 pl
dc.contributor.reviewerGruszczak, Artur - 128189 pl
dc.date.accessioned2023-07-05T21:42:50Z
dc.date.available2023-07-05T21:42:50Z
dc.date.submitted2023-07-04pl
dc.fieldofstudystosunki międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-167478-258971pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314353
dc.languagepolpl
dc.subject.enRussian Federation, frozen conflicts, Georgia, Moldova, neoimperialism, Vladimir Putinpl
dc.subject.plFederacja Rosyjska, zamrożone konflikty, Gruzja, Mołdawia, neoimperializm, Władimir Putinpl
dc.titleUdział Federacji Rosyjskiej w konfliktach zamrożonych na obszarze poradzieckim na wybranych przykładachpl
dc.title.alternativeRussian Federation participation in Post-Soviet frozen conflicts on selected examplespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis presents Russian Federation participation in the conflicts in Abkhazia, South Ossetia (Georgia) and Transnistria (Moldova) from the 1990s to the present times. The research problem, is to determine what role in the foreign policy of the Russian Federation, frozen conflicts play. Initially, Russia's foreign policy and its external and internal determinants were presented, taking into account its strategic culture and imperial traditions. Then the historical background and internal situation of the quasi-states in Georgia and Moldova were described, and successively the involvement of the Russian Federation in internal conflicts in these countries. The disputes were compared and a series of actions taken by Moscow in all three cases, that led to the freezing of the conflicts, were indicated. Subsequently, Moscow's course of action towards frozen conflicts in the 21st century was introduced. Then the conclusions were shown, regarding the change that has taken place in the foreign policy of the Russian Federation towards the quasi-states over the years. It is also described how the influence gained in the post-Soviet area in the 1990s, was used to implement Vladimir Putin's neo-imperial policy.
dc.abstract.plpl
Praca przedstawia udział Federacji Rosyjskiej w konfliktach w Abchazji, Osetii Południowej (Gruzja) oraz Naddniestrzu (Mołdawia) od lat 90. XX wieku, aż do czasów współczesnych. Problem badawczy dotyczy ustalenia jaką rolę w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, pełnią zamrożone konflikty. Początkowo przedstawiona została polityka zagraniczna Rosji oraz jej uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrze, z uwzględnieniem kultury strategicznej i tradycji imperialnych. Następnie opisano rys historyczny oraz sytuację wewnętrzną parapaństw w Gruzji i Mołdawii oraz przybliżono zaangażowanie Federacji Rosyjskiej w konflikty wewnętrzne w tych państwach. Spory zostały porównane i wskazano model ich zamrażania, a więc działania podejmowane przez Moskwę we wszystkich trzech przypadkach, które doprowadziły do uśpienia konfliktów. Kolejnym elementem było opisanie sposobu działania Moskwy wobec zamrożonych konfliktów w XXI wieku. Następnie ukazano wnioski, dotyczące zmiany jaka zaszła w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej wobec parapaństw na przestrzeni lat. Ponadto przybliżone zostało, jak wpływy zdobyte na obszarze poradzieckim w latach 90. XX wieku, zostały wykorzystane do realizacji polityki neoimperialnej Władimira Putina.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Czajkowski, Marek - 101092
dc.contributor.authorpl
Hutyra, Amelia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Czajkowski, Marek - 101092
dc.contributor.reviewerpl
Gruszczak, Artur - 128189
dc.date.accessioned
2023-07-05T21:42:50Z
dc.date.available
2023-07-05T21:42:50Z
dc.date.submittedpl
2023-07-04
dc.fieldofstudypl
stosunki międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-167478-258971
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314353
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Russian Federation, frozen conflicts, Georgia, Moldova, neoimperialism, Vladimir Putin
dc.subject.plpl
Federacja Rosyjska, zamrożone konflikty, Gruzja, Mołdawia, neoimperializm, Władimir Putin
dc.titlepl
Udział Federacji Rosyjskiej w konfliktach zamrożonych na obszarze poradzieckim na wybranych przykładach
dc.title.alternativepl
Russian Federation participation in Post-Soviet frozen conflicts on selected examples
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Lublin
2
Warsaw
2
Częstochowa
1

No access

No Thumbnail Available
Collections