PROBLEM MIGRACJI W RELACJACH USA-MEKSYK

licenciate
dc.abstract.enThe aim of the study is to investigate issues in the relationship between the United States and Mexico. This work focuses primarily on the problem of the emigration of Mexicans in the area of the US-Mexican border. The topic of emigration is raised both in terms of historical effects and the effects we can observe today. The problems that have been focused on in this work are; the drug industry and the dangers it poses, the mortality rate among the Mexican population trying to reach their northern neighbours and attempts to counter-act these problems. In addition, there is a discussion on the economic cooperation between these countries, with the North American Free Trade Area (NAFTA) playing a key role. This focuses on the North American Free Trade Zone and how the aims of the organization itself, controversy surrounding it and challenges it will have to face to keep the relationship between the two countries from deteriorating have led to continuous growth in both economies.pl
dc.abstract.plGłównym celem tej pracy jest poruszenie tematu problemów w relacjach między Stanami Zjednoczonymi oraz Meksykiem. W pracy tej skupiono się przede wszystkim na problemie emigracji ludności meksykańskiej w obszarze granicy amerykańsko-meksykańskiej. Temat emigracji został poruszony zarówno pod kątem zaszłości historycznych, jak i samych skutków, które możemy zaobserwować dzisiaj. Do problemów, na których w głównej mierze skupiono się w tej pracy, możemy zaliczyć np. przemysł narkotykowy i niebezpieczeństwa, jakie niesie on ze sobą, śmiertelność wśród ludności meksykańskiej, próbującej przedostać się na obszar swojego północnego sąsiada, a także próby ograniczania tych problemów. Dodatkowo poruszono temat współpracy gospodarczej między tymi państwami, w którym główną rolę odgrywa Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu (NAFTA). Skupiając się na Północnoamerykańskiej Strefie Wolnego Handlu, poruszono przede wszystkim tematy dotyczące samego powstanie tej organizacji, kontrowersji z nią związanych, a także wyzwań, którym będzie ona musiała stawić czoła, aby relacje między Stanami Zjednoczonymi oraz Meksykiem nie ulegały pogorszeniu, tylko prowadziły do ciągłego wzrostu gospodarczego obu tych państw.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWoźnica, Rafał - 199960 pl
dc.contributor.authorKowal, Bartłomiejpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerWoźnica, Rafał - 199960 pl
dc.contributor.reviewerWordliczek, Rafał - 132737 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T09:07:34Z
dc.date.available2020-07-27T09:07:34Z
dc.date.submitted2017-07-07pl
dc.fieldofstudybezpieczeństwo narodowepl
dc.identifier.apddiploma-116585-199960pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221853
dc.languagepolpl
dc.subject.enMigration, Criminality, Economic cooperation, NAFTA, Mexico, United States.pl
dc.subject.plMigracja, Przestępczość, Współpraca gospodarcza, NAFTA, Meksyk, Stany Zjednoczone.pl
dc.titlePROBLEM MIGRACJI W RELACJACH USA-MEKSYKpl
dc.title.alternativeTHE PROBLEM OF MIGRATION IN US-MEXICO RELATIONSpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the study is to investigate issues in the relationship between the United States and Mexico. This work focuses primarily on the problem of the emigration of Mexicans in the area of the US-Mexican border. The topic of emigration is raised both in terms of historical effects and the effects we can observe today. The problems that have been focused on in this work are; the drug industry and the dangers it poses, the mortality rate among the Mexican population trying to reach their northern neighbours and attempts to counter-act these problems. In addition, there is a discussion on the economic cooperation between these countries, with the North American Free Trade Area (NAFTA) playing a key role. This focuses on the North American Free Trade Zone and how the aims of the organization itself, controversy surrounding it and challenges it will have to face to keep the relationship between the two countries from deteriorating have led to continuous growth in both economies.
dc.abstract.plpl
Głównym celem tej pracy jest poruszenie tematu problemów w relacjach między Stanami Zjednoczonymi oraz Meksykiem. W pracy tej skupiono się przede wszystkim na problemie emigracji ludności meksykańskiej w obszarze granicy amerykańsko-meksykańskiej. Temat emigracji został poruszony zarówno pod kątem zaszłości historycznych, jak i samych skutków, które możemy zaobserwować dzisiaj. Do problemów, na których w głównej mierze skupiono się w tej pracy, możemy zaliczyć np. przemysł narkotykowy i niebezpieczeństwa, jakie niesie on ze sobą, śmiertelność wśród ludności meksykańskiej, próbującej przedostać się na obszar swojego północnego sąsiada, a także próby ograniczania tych problemów. Dodatkowo poruszono temat współpracy gospodarczej między tymi państwami, w którym główną rolę odgrywa Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu (NAFTA). Skupiając się na Północnoamerykańskiej Strefie Wolnego Handlu, poruszono przede wszystkim tematy dotyczące samego powstanie tej organizacji, kontrowersji z nią związanych, a także wyzwań, którym będzie ona musiała stawić czoła, aby relacje między Stanami Zjednoczonymi oraz Meksykiem nie ulegały pogorszeniu, tylko prowadziły do ciągłego wzrostu gospodarczego obu tych państw.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Woźnica, Rafał - 199960
dc.contributor.authorpl
Kowal, Bartłomiej
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Woźnica, Rafał - 199960
dc.contributor.reviewerpl
Wordliczek, Rafał - 132737
dc.date.accessioned
2020-07-27T09:07:34Z
dc.date.available
2020-07-27T09:07:34Z
dc.date.submittedpl
2017-07-07
dc.fieldofstudypl
bezpieczeństwo narodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-116585-199960
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221853
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Migration, Criminality, Economic cooperation, NAFTA, Mexico, United States.
dc.subject.plpl
Migracja, Przestępczość, Współpraca gospodarcza, NAFTA, Meksyk, Stany Zjednoczone.
dc.titlepl
PROBLEM MIGRACJI W RELACJACH USA-MEKSYK
dc.title.alternativepl
THE PROBLEM OF MIGRATION IN US-MEXICO RELATIONS
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
109
Views per month
Views per city
Krakow
17
Warsaw
11
Poznan
8
Prabuty
7
Katowice
5
Wroclaw
5
Gdansk
4
Lodz
2
Lublin
2
Balice
1

No access

No Thumbnail Available