Obraz ciała u kobiet z rozstępem mięśnia prostego brzucha

master
dc.abstract.enThe aim of this master thesis is to compare the ways of body experiencing among women with diastasis recti abdominis (DRA) 4 to 50 months postpartum. In addition the influence of perceived social support on body image was checked. 97 women, of which 64 had DRA, were accepted to take part in the study. Their task was to complete 3 questionnaires: 1) Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire – MBSRQ, 2) Drawing Sheet of Self Appearance – RASW, and 3) Multidimensional Scale of Perceived Social Support – WSSWS. Demographic and DRA data were collected by self-made survey. Statistical analysis of the data showed that: 1) women with DRA have more negative body image than women who do not have this ailment, 2) women with DRA 20 to 50 months postpartum are less satisfied with their body than women with DRA 4 to 19 months postpartum, and 3) body and body parts evaluation, fitness, physical health, body and belly significance are the most important components of body experiencing among postpartum women with DRA.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest porównanie sposobów doświadczania cielesności przez kobiety od 4 do 50 miesięcy po porodzie z rozstępem mięśnia prostego brzucha (z łac. diastasis recti abdominis – DRA). Dodatkowo szukano wpływu spostrzeganego wsparcia społecznego na obraz ciała w tej grupie kobiet. W badaniu wzięło udział 97 kobiet, w tym 64 posiadały rozstęp mięśnia prostego brzucha. Zostały one poproszone o wypełnienie trzech kwestionariuszy: 1) Wielowymiarowego Kwestionariusza do Badania Obrazu Ciała – MBSRQ, 2) Rysunkowego Arkusza Samooceny Wyglądu – RASW, oraz 3) Wielowymiarowej Skali Spostrzeganego Wsparcia Społecznego – WSSWS. Dane dotyczące posiadania DRA zostały zebrane za pomocą ankiety. Analiza statystyczna zebranych danych wykazała, że: 1) kobiety z DRA mają bardziej negatywny obraz ciała niż kobiety go nieposiadające, 2) kobiety z DRA będące w okresie od 20 do 50 miesięcy po porodzie są mniej zadowolone ze swojego ciała niż kobiety z DRA od 4 do 19 miesięcy po porodzie, 3) istnieją silne związki w zakresie doświadczania cielesności u kobiet z DRA między oceną wyglądu, sprawnością, zdrowiem fizycznym oraz ważnością części ciała, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru brzucha.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorIzydorczyk, Bernadettapl
dc.contributor.authorWalenista, Wiktoriapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerIzydorczyk, Bernadettapl
dc.contributor.reviewerSitnik-Warchulska, Katarzynapl
dc.date.accessioned2020-07-28T05:36:04Z
dc.date.available2020-07-28T05:36:04Z
dc.date.submitted2020-07-15pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-139400-211136pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240196
dc.languagepolpl
dc.subject.enbody image, diastasis recti abdominis, social support, postpartum womenpl
dc.subject.plobraz ciała, rozstęp mięśnia prostego brzucha, wsparcie społeczne, kobiety po porodziepl
dc.titleObraz ciała u kobiet z rozstępem mięśnia prostego brzuchapl
dc.title.alternativeBody image among women with diastasis recti abdominispl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this master thesis is to compare the ways of body experiencing among women with diastasis recti abdominis (DRA) 4 to 50 months postpartum. In addition the influence of perceived social support on body image was checked. 97 women, of which 64 had DRA, were accepted to take part in the study. Their task was to complete 3 questionnaires: 1) Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire – MBSRQ, 2) Drawing Sheet of Self Appearance – RASW, and 3) Multidimensional Scale of Perceived Social Support – WSSWS. Demographic and DRA data were collected by self-made survey. Statistical analysis of the data showed that: 1) women with DRA have more negative body image than women who do not have this ailment, 2) women with DRA 20 to 50 months postpartum are less satisfied with their body than women with DRA 4 to 19 months postpartum, and 3) body and body parts evaluation, fitness, physical health, body and belly significance are the most important components of body experiencing among postpartum women with DRA.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest porównanie sposobów doświadczania cielesności przez kobiety od 4 do 50 miesięcy po porodzie z rozstępem mięśnia prostego brzucha (z łac. diastasis recti abdominis – DRA). Dodatkowo szukano wpływu spostrzeganego wsparcia społecznego na obraz ciała w tej grupie kobiet. W badaniu wzięło udział 97 kobiet, w tym 64 posiadały rozstęp mięśnia prostego brzucha. Zostały one poproszone o wypełnienie trzech kwestionariuszy: 1) Wielowymiarowego Kwestionariusza do Badania Obrazu Ciała – MBSRQ, 2) Rysunkowego Arkusza Samooceny Wyglądu – RASW, oraz 3) Wielowymiarowej Skali Spostrzeganego Wsparcia Społecznego – WSSWS. Dane dotyczące posiadania DRA zostały zebrane za pomocą ankiety. Analiza statystyczna zebranych danych wykazała, że: 1) kobiety z DRA mają bardziej negatywny obraz ciała niż kobiety go nieposiadające, 2) kobiety z DRA będące w okresie od 20 do 50 miesięcy po porodzie są mniej zadowolone ze swojego ciała niż kobiety z DRA od 4 do 19 miesięcy po porodzie, 3) istnieją silne związki w zakresie doświadczania cielesności u kobiet z DRA między oceną wyglądu, sprawnością, zdrowiem fizycznym oraz ważnością części ciała, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru brzucha.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Izydorczyk, Bernadetta
dc.contributor.authorpl
Walenista, Wiktoria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Izydorczyk, Bernadetta
dc.contributor.reviewerpl
Sitnik-Warchulska, Katarzyna
dc.date.accessioned
2020-07-28T05:36:04Z
dc.date.available
2020-07-28T05:36:04Z
dc.date.submittedpl
2020-07-15
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-139400-211136
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240196
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
body image, diastasis recti abdominis, social support, postpartum women
dc.subject.plpl
obraz ciała, rozstęp mięśnia prostego brzucha, wsparcie społeczne, kobiety po porodzie
dc.titlepl
Obraz ciała u kobiet z rozstępem mięśnia prostego brzucha
dc.title.alternativepl
Body image among women with diastasis recti abdominis
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
107
Views per month
Views per city
Krakow
20
Warsaw
14
Lodz
5
Wroclaw
5
Katowice
4
Poznan
4
Rzeszów
3
Bydgoszcz
2
Dublin
2
Janow Lubelski
2

No access

No Thumbnail Available