Powoływanie sędziów w Polsce i Niemczech

master
dc.abstract.enThe objective of this thesis is to determine the properties of the procedure for appointing judges in Poland and Germany. In particular, whether the process takes the form of election or nomination; what is the justification for the adopted method of appointing judges; and how formalized the procedure for appointing judges is.First of all, this thesis presents the structure of the judiciary and the legal status of judges in Poland and Germany. Then the requirements for holding the office of judge in both countries are presented, divided into several groups (age and health condition; citizenship; civil and public rights, no criminal record; education and professional qualifications). On this basis, the procedure for appointing judges in Poland and Germany is finally presented and bodies participating in this process are indicated. The procedure is divided into several steps, including the submission of candidates; making their assessment and giving opinions about them; approval (nomination) of candidates; and appointment.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakimi właściwościami cechuje się procedura powoływania sędziów w Polsce i Niemczech. W szczególności zaś, czy proces ten ma charakter wyboru czy też nominacji; jakie jest uzasadnienie dla przyjętego sposobu powoływania sędziów; oraz jak bardzo procedura powoływania sędziów jest sformalizowana z punktu widzenia regulujących ją przepisów.Po pierwsze w pracy przedstawiono strukturę sądownictwa oraz pozycję ustrojową sędziów w Polsce i Niemczech. Następnie zaprezentowano wymagania niezbędne do pełnienia urzędu sędziego w obu tych państwach, podzielone na kilka grup (wiek oraz stan zdrowia; obywatelstwo; prawa cywilne i publiczne oraz niekaralność; wykształcenie i kwalifikacje zawodowe). W oparciu o te rozważania omówiono wreszcie procedurę powoływania sędziów w Polsce i Niemczech oraz wskazano organy uczestniczące w tym procesie. Procedurę tę podzielono na kilka etapów, obejmujących zgłaszanie kandydatów; dokonywanie ich oceny i opiniowanie; zatwierdzanie (wybór) kandydatów; oraz powoływanie.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMikuli, Piotr - 130615 pl
dc.contributor.authorPowszedniak, Michałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerMikuli, Piotr - 130615 pl
dc.contributor.reviewerKuca, Grzegorz - 129623 pl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:32:20Z
dc.date.available2020-11-01T23:32:20Z
dc.date.submitted2020-10-29pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-144419-177104pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252267
dc.languagepolpl
dc.subject.enjudges, appointment of judges, nomination of judges, election of judges, courts, judiciary, comparative lawpl
dc.subject.plsędziowie, powoływanie sędziów, mianowanie sędziów, wybór sędziów, sądy, sądownictwo, wymiar sprawiedliwości, prawo porównawczepl
dc.titlePowoływanie sędziów w Polsce i Niemczechpl
dc.title.alternativeAppointment of judges in Poland and Germanypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The objective of this thesis is to determine the properties of the procedure for appointing judges in Poland and Germany. In particular, whether the process takes the form of election or nomination; what is the justification for the adopted method of appointing judges; and how formalized the procedure for appointing judges is.First of all, this thesis presents the structure of the judiciary and the legal status of judges in Poland and Germany. Then the requirements for holding the office of judge in both countries are presented, divided into several groups (age and health condition; citizenship; civil and public rights, no criminal record; education and professional qualifications). On this basis, the procedure for appointing judges in Poland and Germany is finally presented and bodies participating in this process are indicated. The procedure is divided into several steps, including the submission of candidates; making their assessment and giving opinions about them; approval (nomination) of candidates; and appointment.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakimi właściwościami cechuje się procedura powoływania sędziów w Polsce i Niemczech. W szczególności zaś, czy proces ten ma charakter wyboru czy też nominacji; jakie jest uzasadnienie dla przyjętego sposobu powoływania sędziów; oraz jak bardzo procedura powoływania sędziów jest sformalizowana z punktu widzenia regulujących ją przepisów.Po pierwsze w pracy przedstawiono strukturę sądownictwa oraz pozycję ustrojową sędziów w Polsce i Niemczech. Następnie zaprezentowano wymagania niezbędne do pełnienia urzędu sędziego w obu tych państwach, podzielone na kilka grup (wiek oraz stan zdrowia; obywatelstwo; prawa cywilne i publiczne oraz niekaralność; wykształcenie i kwalifikacje zawodowe). W oparciu o te rozważania omówiono wreszcie procedurę powoływania sędziów w Polsce i Niemczech oraz wskazano organy uczestniczące w tym procesie. Procedurę tę podzielono na kilka etapów, obejmujących zgłaszanie kandydatów; dokonywanie ich oceny i opiniowanie; zatwierdzanie (wybór) kandydatów; oraz powoływanie.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Mikuli, Piotr - 130615
dc.contributor.authorpl
Powszedniak, Michał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Mikuli, Piotr - 130615
dc.contributor.reviewerpl
Kuca, Grzegorz - 129623
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:32:20Z
dc.date.available
2020-11-01T23:32:20Z
dc.date.submittedpl
2020-10-29
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-144419-177104
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252267
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
judges, appointment of judges, nomination of judges, election of judges, courts, judiciary, comparative law
dc.subject.plpl
sędziowie, powoływanie sędziów, mianowanie sędziów, wybór sędziów, sądy, sądownictwo, wymiar sprawiedliwości, prawo porównawcze
dc.titlepl
Powoływanie sędziów w Polsce i Niemczech
dc.title.alternativepl
Appointment of judges in Poland and Germany
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
36
Views per month
Views per city
Krakow
10
Warsaw
7
Lubin
4
Wroclaw
4
Dublin
2
Nowa Deba
2
Rzeszów
2
Calgary
1
Lodz
1
Muscat
1

No access

No Thumbnail Available