Zarządzanie teatrami publicznymi i prywatnymi na przykładzie wybranych instytucji krakowskich.

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this work is to compare the operation of selected public and private theaters in Cracow and evaluate the effectiveness of their management . The work consists of three chapters. The first concerns the concept of culture and its role in human life, and the other is a discussion of the operation of cultural institutions in Poland and the specificity of theater management . The third chapter is characteristic of the cultural sector in Cracow, a description of some of Cracow's theaters and the theater management analysis from the point of view of their customers and the people managing them . Work has shown that this public theaters are managed in a more efficient manner.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest porównanie funkcjonowania wybranych teatrów publicznych i prywatnych w Krakowie i ocena efektywności ich zarządzania. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich dotyczy pojęcia kultury i jej roli w życiu człowieka, drugi natomiast to omówienie działania instytucji kultury w Polsce oraz specyfika zarządzania teatrem. Trzeci rozdział obejmuje charakterystykę sektora kultury w Krakowie, opis wybranych krakowskich teatrów oraz analizę zarządzania tych teatrów z punktu widzenia ich klientów oraz osób nimi zarządzających. Praca wykazała, że to teatry publiczne są zarządzane w sposób bardziej efektywny.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPeter-Bombik, Katarzyna - 131339 pl
dc.contributor.authorMagiera, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerPeter-Bombik, Katarzyna - 131339 pl
dc.contributor.reviewerMarzec, Małgorzata - 130370 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T12:40:42Z
dc.date.available2020-07-26T12:40:42Z
dc.date.submitted2015-06-23pl
dc.fieldofstudyzarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimipl
dc.identifier.apddiploma-95668-168293pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203192
dc.languagepolpl
dc.subject.enculture, management, theatrepl
dc.subject.plkultura, teatr, zarządzaniepl
dc.titleZarządzanie teatrami publicznymi i prywatnymi na przykładzie wybranych instytucji krakowskich.pl
dc.title.alternativeManagement of public and private theaters on the example of selected institutions of Cracowpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this work is to compare the operation of selected public and private theaters in Cracow and evaluate the effectiveness of their management . The work consists of three chapters. The first concerns the concept of culture and its role in human life, and the other is a discussion of the operation of cultural institutions in Poland and the specificity of theater management . The third chapter is characteristic of the cultural sector in Cracow, a description of some of Cracow's theaters and the theater management analysis from the point of view of their customers and the people managing them . Work has shown that this public theaters are managed in a more efficient manner.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest porównanie funkcjonowania wybranych teatrów publicznych i prywatnych w Krakowie i ocena efektywności ich zarządzania. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich dotyczy pojęcia kultury i jej roli w życiu człowieka, drugi natomiast to omówienie działania instytucji kultury w Polsce oraz specyfika zarządzania teatrem. Trzeci rozdział obejmuje charakterystykę sektora kultury w Krakowie, opis wybranych krakowskich teatrów oraz analizę zarządzania tych teatrów z punktu widzenia ich klientów oraz osób nimi zarządzających. Praca wykazała, że to teatry publiczne są zarządzane w sposób bardziej efektywny.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Peter-Bombik, Katarzyna - 131339
dc.contributor.authorpl
Magiera, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Peter-Bombik, Katarzyna - 131339
dc.contributor.reviewerpl
Marzec, Małgorzata - 130370
dc.date.accessioned
2020-07-26T12:40:42Z
dc.date.available
2020-07-26T12:40:42Z
dc.date.submittedpl
2015-06-23
dc.fieldofstudypl
zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
dc.identifier.apdpl
diploma-95668-168293
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203192
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
culture, management, theatre
dc.subject.plpl
kultura, teatr, zarządzanie
dc.titlepl
Zarządzanie teatrami publicznymi i prywatnymi na przykładzie wybranych instytucji krakowskich.
dc.title.alternativepl
Management of public and private theaters on the example of selected institutions of Cracow
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
21
Views per month
Views per city
Kamionka
4
Chandler
3
Krakow
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Boardman
1
Dublin
1
Gdansk
1
Kielce
1
Lodz
1

No access

No Thumbnail Available