Społeczno-kulturowe uwarunkowania osiągnięć szkolnych uczniów szkół średnich

master
dc.abstract.enThis work concerns the presentation of socio-cultural factors influencing students' school achievements. Those types of conditions includes the family situation, the influence of peer groups and the local environment, as well as spending free time and students' interests. These elements may be supportive, but also can disturb the development of a young person. In order to characterize the socio-cultural conditions of school achievements, an analysis of available literature in the form of books, magazines and online articles on this subject was carried out, as well as research among high school students. The review of the materials allowed to conclude that the conditions in which the youth lives on a daily basis and the behaviors they take have serious consequences for development, including education and the level of adolescent school performance. The research was carried out using a diagnostic survey, a survey technique among students of Cracow high schools. Based on the results of the research, it can be concluded that the respondents whose answers were analyzed do not have a large correlation between the socio-cultural conditions of students' school achievements and the results of youth in science. This may be due to too few respondents or an analysis based only on the respondents' declarations without confirmation of documentation.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca dotyczy przedstawienia społeczno-kulturowych czynników oddziałujących na osiągnięcia szkolne uczniów. Do uwarunkowań tego rodzaju zaliczono sytuację rodzinną, wpływ grup rówieśniczych i środowiska lokalnego, a także spędzanie czasu wolnego oraz zainteresowania uczniów. Wymienione elementy mogą wspierać, ale też zaburzać rozwój młodego człowieka. W celu scharakteryzowania społeczno-kulturowych uwarunkowań osiągnięć szkolnych dokonano analizy dostępnej literatury w formie opracowań książkowych, czasopism oraz artykułów internetowych dotyczących tego tematu, a także przeprowadzono badania wśród uczniów szkół średnich. Dokonany przegląd materiałów pozwolił na wyciągnięcie wniosku, że warunki, w jakich żyje młodzież na co dzień oraz zachowania, które podejmuje mają poważne konsekwencje dla rozwoju, w tym edukacji i poziomu osiągnięć szkolnych adolescentów. Badania zostały przeprowadzone przy pomocy sondażu diagnostycznego, techniką ankiety wśród uczniów krakowskich szkół średnich. Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że u respondentów, których odpowiedzi poddano analizie nie istnieje duży związek pomiędzy społeczno-kulturowymi uwarunkowaniami osiągnięć szkolnych uczniów a wynikami młodzieży w nauce. Może to być spowodowane zbyt małą liczbą respondentów lub analizą opartą jedynie na deklaracjach osób badanych bez potwierdzenia dokumentacją.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKostkiewicz, Janina - 129199 pl
dc.contributor.authorTusz, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerKostkiewicz, Janina - 129199 pl
dc.contributor.reviewerGola, Beata - 128091 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T17:01:39Z
dc.date.available2020-07-27T17:01:39Z
dc.date.submitted2018-06-27pl
dc.fieldofstudypedagogika społeczno-opiekuńczapl
dc.identifier.apddiploma-124416-160396pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228702
dc.languagepolpl
dc.subject.enschool achievements, socio-cultural conditions, family, peer group, local environment, free time, interestspl
dc.subject.plosiągnięcia szkolne, uwarunkowania społeczno-kulturowe, rodzina, grupa rówieśnicza, środowisko lokalne, czas wolny, zainteresowaniapl
dc.titleSpołeczno-kulturowe uwarunkowania osiągnięć szkolnych uczniów szkół średnichpl
dc.title.alternativeSocio-cultural conditions of school achievements among secondary schools students’pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work concerns the presentation of socio-cultural factors influencing students' school achievements. Those types of conditions includes the family situation, the influence of peer groups and the local environment, as well as spending free time and students' interests. These elements may be supportive, but also can disturb the development of a young person. In order to characterize the socio-cultural conditions of school achievements, an analysis of available literature in the form of books, magazines and online articles on this subject was carried out, as well as research among high school students. The review of the materials allowed to conclude that the conditions in which the youth lives on a daily basis and the behaviors they take have serious consequences for development, including education and the level of adolescent school performance. The research was carried out using a diagnostic survey, a survey technique among students of Cracow high schools. Based on the results of the research, it can be concluded that the respondents whose answers were analyzed do not have a large correlation between the socio-cultural conditions of students' school achievements and the results of youth in science. This may be due to too few respondents or an analysis based only on the respondents' declarations without confirmation of documentation.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca dotyczy przedstawienia społeczno-kulturowych czynników oddziałujących na osiągnięcia szkolne uczniów. Do uwarunkowań tego rodzaju zaliczono sytuację rodzinną, wpływ grup rówieśniczych i środowiska lokalnego, a także spędzanie czasu wolnego oraz zainteresowania uczniów. Wymienione elementy mogą wspierać, ale też zaburzać rozwój młodego człowieka. W celu scharakteryzowania społeczno-kulturowych uwarunkowań osiągnięć szkolnych dokonano analizy dostępnej literatury w formie opracowań książkowych, czasopism oraz artykułów internetowych dotyczących tego tematu, a także przeprowadzono badania wśród uczniów szkół średnich. Dokonany przegląd materiałów pozwolił na wyciągnięcie wniosku, że warunki, w jakich żyje młodzież na co dzień oraz zachowania, które podejmuje mają poważne konsekwencje dla rozwoju, w tym edukacji i poziomu osiągnięć szkolnych adolescentów. Badania zostały przeprowadzone przy pomocy sondażu diagnostycznego, techniką ankiety wśród uczniów krakowskich szkół średnich. Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że u respondentów, których odpowiedzi poddano analizie nie istnieje duży związek pomiędzy społeczno-kulturowymi uwarunkowaniami osiągnięć szkolnych uczniów a wynikami młodzieży w nauce. Może to być spowodowane zbyt małą liczbą respondentów lub analizą opartą jedynie na deklaracjach osób badanych bez potwierdzenia dokumentacją.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kostkiewicz, Janina - 129199
dc.contributor.authorpl
Tusz, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Kostkiewicz, Janina - 129199
dc.contributor.reviewerpl
Gola, Beata - 128091
dc.date.accessioned
2020-07-27T17:01:39Z
dc.date.available
2020-07-27T17:01:39Z
dc.date.submittedpl
2018-06-27
dc.fieldofstudypl
pedagogika społeczno-opiekuńcza
dc.identifier.apdpl
diploma-124416-160396
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228702
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
school achievements, socio-cultural conditions, family, peer group, local environment, free time, interests
dc.subject.plpl
osiągnięcia szkolne, uwarunkowania społeczno-kulturowe, rodzina, grupa rówieśnicza, środowisko lokalne, czas wolny, zainteresowania
dc.titlepl
Społeczno-kulturowe uwarunkowania osiągnięć szkolnych uczniów szkół średnich
dc.title.alternativepl
Socio-cultural conditions of school achievements among secondary schools students’
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Dublin
2
Reutlingen
2
Rzeszów
2
Wroclaw
2
Bühl
1
Gora Kalwaria
1
Myszków
1
Poznan
1
Torun
1

No access

No Thumbnail Available