Ocena poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki i czynników ryzyka raka szyjki macicy.

master
dc.abstract.enSummary:Introduction: Cervical cancer is a very serious oncological problem in Poland. Despite generally available preventive actions and relatively inexpensive tests for cervical cancer, the rate of morbidity and mortality is still too high. Knowledge about cervical cancer prevention is still insufficient. Women do not perform regular cytology - mainly due to lack of time and derive their knowledge mainly from the Internet. From year to year, the number of people diagnosed with cervical cancer is getting smaller but, nevertheless, Poland falls quite poorly compared to other European countries.Aim: The aim of the study was to assess the level of knowledge of women about pre-vention and risk factors for the development of cervical cancer.Material and methods: The method of diagnostic survey was used in the work. The researcher's technique was a survey and the research tool was a questionnaire. 185 wom-en took part in the study and the results of the study were developed using statistical analysis.Results: Most of the women surveyed showed average knowledge about prevention and risk factors for cervical cancer. 79.3% of respondents indicated as the main source of knowledge about the prevention of cervical cancer Internet. 105 out of 185 respond-ents correctly marked HPV infection as a risk factor for cervical cancer. However, only 18% of them could legally translate this abbreviation. Interestingly, almost 60% of re-spondents knew about the existence of the HPV vaccine, but only 1.62% of them, i.e. only 3 people, associated the vaccine with the method of cervical cancer prevention.Conclusions: Poland has an average level of knowledge about prevention and risk fac-tors for cervical cancer. They derive this knowledge mainly from the Internet, which is why it is incomplete and often untrue. Respondents showed a positive attitude to HPV vaccines, but a large proportion of them indicated too high a price as a reason for not wanting to get vaccinated.pl
dc.abstract.plStreszczenie: Wstęp: Nowotwór szyjki macicy jest bardzo poważnym problemem onkologicznym w Polsce. Pomimo ogólnie dostępnych akcji profilaktycznych i stosunkowo niedrogich badań wykrywających raka szyjki macicy wciąż odnotowuje się zbyt wysoki wskaźnik zachorowalności i umieralności. Wiedza na temat profilaktyki raka szyjki macicy jest wciąż niewystarczająca. Kobiety nie wykonują regularnie cytologii – głównie z braku czasu a swoją wiedzę czerpią głównie z Internetu. Z roku na rok liczba osób, u których diagnozuje się raka szyjki macicy jest coraz mniejsza ale mimo wszystko Polska wypada dość słabo na tle innych państw EuropyCel: Celem pracy była ocena poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki i czynników ryzyka rozwoju raka szyjki macicy. Materiał i metody: W pracy wykorzystana została metoda sondażu diagnostycznego. Techniką badawczą była ankieta a narzędziem badawczym kwestionariusz ankiety. W badaniu wzięło udział 185 kobiet a wyniki badań opracowano za pomocą analizy staty-stycznej. Wyniki: Większość badanych kobiet wykazała się przeciętną wiedzą na temat profilak-tyki i czynników ryzyka raka szyjki macicy. 79,3 % ankietowanych wskazało jako głów-ne źródło wiedzy na temat profilaktyki nowotworu macicy Internet. 105 ze 185 ankie-towanych jako czynnik ryzyka raka szyjki macicy prawidłowo zaznaczyło zakażenie wirusem HPV. Jednak tylko 18 % z nich potrafiło prawidłowo przetłumaczyć ten skrót. Co ciekawe o istnieniu szczepionki przeciwko wirusowi HPV wiedziało prawie 60 % ankietowanych ale tylko 1,62 % z nich czyli zaledwie 3 osoby skojarzyły szczepionkę z metodą profilaktyki raka szyjki macicy. Wnioski: Polski posiadają przeciętny poziom wiedzy na temat profilaktyki i czynników ryzyka raka szyjki macicy. Wiedzę tę czerpią głównie z Internetu przez co jest ona nie-pełna i często nieprawdziwa.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKlimek, Marek - 130145 pl
dc.contributor.authorKaleta, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerKlimek, Marek - 130145 pl
dc.contributor.reviewerMatuszyk, Dorota - 130901 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T04:29:03Z
dc.date.available2020-07-28T04:29:03Z
dc.date.submitted2019-09-30pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-137409-249339pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239161
dc.languagepolpl
dc.subject.enKey words: knowledge / prevention / HPV virus / cervical cancer / vaccinations / cytol-ogypl
dc.subject.plSłowa kluczowe: wiedza / profilaktyka / wirus HPV / rak szyjki macicy / szczepienia / cytologiapl
dc.titleOcena poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki i czynników ryzyka raka szyjki macicy.pl
dc.title.alternativeAssessment of women's knowledge about prevention and risk factors for cervical cancer.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Summary:Introduction: Cervical cancer is a very serious oncological problem in Poland. Despite generally available preventive actions and relatively inexpensive tests for cervical cancer, the rate of morbidity and mortality is still too high. Knowledge about cervical cancer prevention is still insufficient. Women do not perform regular cytology - mainly due to lack of time and derive their knowledge mainly from the Internet. From year to year, the number of people diagnosed with cervical cancer is getting smaller but, nevertheless, Poland falls quite poorly compared to other European countries.Aim: The aim of the study was to assess the level of knowledge of women about pre-vention and risk factors for the development of cervical cancer.Material and methods: The method of diagnostic survey was used in the work. The researcher's technique was a survey and the research tool was a questionnaire. 185 wom-en took part in the study and the results of the study were developed using statistical analysis.Results: Most of the women surveyed showed average knowledge about prevention and risk factors for cervical cancer. 79.3% of respondents indicated as the main source of knowledge about the prevention of cervical cancer Internet. 105 out of 185 respond-ents correctly marked HPV infection as a risk factor for cervical cancer. However, only 18% of them could legally translate this abbreviation. Interestingly, almost 60% of re-spondents knew about the existence of the HPV vaccine, but only 1.62% of them, i.e. only 3 people, associated the vaccine with the method of cervical cancer prevention.Conclusions: Poland has an average level of knowledge about prevention and risk fac-tors for cervical cancer. They derive this knowledge mainly from the Internet, which is why it is incomplete and often untrue. Respondents showed a positive attitude to HPV vaccines, but a large proportion of them indicated too high a price as a reason for not wanting to get vaccinated.
dc.abstract.plpl
Streszczenie: Wstęp: Nowotwór szyjki macicy jest bardzo poważnym problemem onkologicznym w Polsce. Pomimo ogólnie dostępnych akcji profilaktycznych i stosunkowo niedrogich badań wykrywających raka szyjki macicy wciąż odnotowuje się zbyt wysoki wskaźnik zachorowalności i umieralności. Wiedza na temat profilaktyki raka szyjki macicy jest wciąż niewystarczająca. Kobiety nie wykonują regularnie cytologii – głównie z braku czasu a swoją wiedzę czerpią głównie z Internetu. Z roku na rok liczba osób, u których diagnozuje się raka szyjki macicy jest coraz mniejsza ale mimo wszystko Polska wypada dość słabo na tle innych państw EuropyCel: Celem pracy była ocena poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki i czynników ryzyka rozwoju raka szyjki macicy. Materiał i metody: W pracy wykorzystana została metoda sondażu diagnostycznego. Techniką badawczą była ankieta a narzędziem badawczym kwestionariusz ankiety. W badaniu wzięło udział 185 kobiet a wyniki badań opracowano za pomocą analizy staty-stycznej. Wyniki: Większość badanych kobiet wykazała się przeciętną wiedzą na temat profilak-tyki i czynników ryzyka raka szyjki macicy. 79,3 % ankietowanych wskazało jako głów-ne źródło wiedzy na temat profilaktyki nowotworu macicy Internet. 105 ze 185 ankie-towanych jako czynnik ryzyka raka szyjki macicy prawidłowo zaznaczyło zakażenie wirusem HPV. Jednak tylko 18 % z nich potrafiło prawidłowo przetłumaczyć ten skrót. Co ciekawe o istnieniu szczepionki przeciwko wirusowi HPV wiedziało prawie 60 % ankietowanych ale tylko 1,62 % z nich czyli zaledwie 3 osoby skojarzyły szczepionkę z metodą profilaktyki raka szyjki macicy. Wnioski: Polski posiadają przeciętny poziom wiedzy na temat profilaktyki i czynników ryzyka raka szyjki macicy. Wiedzę tę czerpią głównie z Internetu przez co jest ona nie-pełna i często nieprawdziwa.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Klimek, Marek - 130145
dc.contributor.authorpl
Kaleta, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Klimek, Marek - 130145
dc.contributor.reviewerpl
Matuszyk, Dorota - 130901
dc.date.accessioned
2020-07-28T04:29:03Z
dc.date.available
2020-07-28T04:29:03Z
dc.date.submittedpl
2019-09-30
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-137409-249339
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239161
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Key words: knowledge / prevention / HPV virus / cervical cancer / vaccinations / cytol-ogy
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe: wiedza / profilaktyka / wirus HPV / rak szyjki macicy / szczepienia / cytologia
dc.titlepl
Ocena poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki i czynników ryzyka raka szyjki macicy.
dc.title.alternativepl
Assessment of women's knowledge about prevention and risk factors for cervical cancer.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
630
Views per month
Views per city
Warsaw
91
Krakow
35
Poznan
33
Wroclaw
19
Katowice
17
Rybnik
17
Bydgoszcz
16
Lublin
14
Lodz
12
Gdansk
10

No access

No Thumbnail Available