Zarządzanie organizacją pozarządową w czasie pandemii COVID-19 na przykładzie Związku Harcerstwa Polskiego

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this bachelor’s thesis is to examine the actions taken by a non-governmental organisation, on the example of the Polish Scouting Association during the COVID-19 pandemic, in order to maintain the continuity of its units and the whole organisation. In order to illustrate the specific functioning and management of the organisation, I will introduce the history and genesis of the Scouting Movement, on which its objectives and activities are based. In the next part of the thesis, I will present the quality and forms of use of the basic management functions that prevail in Polish Scouting Association. The main part of the thesis is the research conducted based on the organization's own documents and an interview with a member of the organization serving as a team leader between September 2019 and October 2021.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy licencjackiej jest zbadanie działań podjętych przez organizację pozarządową na przykładzie Związku Harcerstwa Polskiego podczas pandemii COVID-19 w celu utrzymania ciągłości pracy swoich jednostek oraz całej organizacji. Aby zobrazować specyfikę funkcjonowania i zarządzania jakie panują w organizacji przybliżę historię i genezę ruchu skautowego, na których opierają się jej cele i działalność. W kolejnej części pracy przedstawię jakość i formy wykorzystywania podstawowych funkcji zarządzania jakie panują w ZHP . Główną częścią pracy są przeprowadzone badania opierające się na dokumentach własnych organizacji oraz wywiadzie z jej członkinią pełniącą funkcję drużynowej w okresie od września 2019 do października 2021 roku.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorNoworól, Kamillapl
dc.contributor.authorBrodawka, Zuzannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerNoworól, Kamillapl
dc.contributor.reviewerKoba, Laurapl
dc.date.accessioned2022-06-27T21:37:01Z
dc.date.available2022-06-27T21:37:01Z
dc.date.submitted2022-06-27pl
dc.fieldofstudyzarządzanie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-158240-275154pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/293454
dc.languagepolpl
dc.subject.ennon-governmental organization, pandemic, scouting, management functionspl
dc.subject.plorganizacja pozarządowa, pandemia, harcerstwo, funkcje zarządzaniapl
dc.titleZarządzanie organizacją pozarządową w czasie pandemii COVID-19 na przykładzie Związku Harcerstwa Polskiegopl
dc.title.alternativeManagement of a non-governmental organization during the COVID-19 pandemic on the example of the Polish Scouting Associationpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this bachelor’s thesis is to examine the actions taken by a non-governmental organisation, on the example of the Polish Scouting Association during the COVID-19 pandemic, in order to maintain the continuity of its units and the whole organisation. In order to illustrate the specific functioning and management of the organisation, I will introduce the history and genesis of the Scouting Movement, on which its objectives and activities are based. In the next part of the thesis, I will present the quality and forms of use of the basic management functions that prevail in Polish Scouting Association. The main part of the thesis is the research conducted based on the organization's own documents and an interview with a member of the organization serving as a team leader between September 2019 and October 2021.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy licencjackiej jest zbadanie działań podjętych przez organizację pozarządową na przykładzie Związku Harcerstwa Polskiego podczas pandemii COVID-19 w celu utrzymania ciągłości pracy swoich jednostek oraz całej organizacji. Aby zobrazować specyfikę funkcjonowania i zarządzania jakie panują w organizacji przybliżę historię i genezę ruchu skautowego, na których opierają się jej cele i działalność. W kolejnej części pracy przedstawię jakość i formy wykorzystywania podstawowych funkcji zarządzania jakie panują w ZHP . Główną częścią pracy są przeprowadzone badania opierające się na dokumentach własnych organizacji oraz wywiadzie z jej członkinią pełniącą funkcję drużynowej w okresie od września 2019 do października 2021 roku.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Noworól, Kamilla
dc.contributor.authorpl
Brodawka, Zuzanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Noworól, Kamilla
dc.contributor.reviewerpl
Koba, Laura
dc.date.accessioned
2022-06-27T21:37:01Z
dc.date.available
2022-06-27T21:37:01Z
dc.date.submittedpl
2022-06-27
dc.fieldofstudypl
zarządzanie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-158240-275154
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/293454
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
non-governmental organization, pandemic, scouting, management functions
dc.subject.plpl
organizacja pozarządowa, pandemia, harcerstwo, funkcje zarządzania
dc.titlepl
Zarządzanie organizacją pozarządową w czasie pandemii COVID-19 na przykładzie Związku Harcerstwa Polskiego
dc.title.alternativepl
Management of a non-governmental organization during the COVID-19 pandemic on the example of the Polish Scouting Association
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Warsaw
2
Gdansk
1
Krakow
1
Shanghai
1
Terespol
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available