Binge-watching jako kompulsywna forma uczestnictwa w kulturze generacji Z

licenciate
dc.abstract.enThe subject of the article is binge- watching as a compulsive form of cultural participation of generation Z. The purpose of the research is to present compulsive watching as popular practice among Z generation members. The thesis presents the characteristics of binge-watching with particular emphasis on the ways of accessing the consumed content. The quantitative study with the use of an online survey and the subsequent analysis of the results made it possible to outline a new perspective on binge-watching as a compulsive form of a cultural participation.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem artykułu jest binge-watching jako kompulsywna forma uczestnictwa w kulturze generacji Z. Celem pracy jest przedstawienie kompulsywnego oglądania jako praktyki kulturalnej wśród członków pokolenia Z. W pracy przedstawiono cechy charakterystyczne binge-watchingu ze szczególnym uwzględnieniem sposobów dostępu do konsumowanych treści. Badanie ilościowe przy użyciu sondażu internetowego oraz późniejsza analiza wyników zestawiona z dotychczasowym dorobkiem naukowym, pozwoliła na nakreślenie nowego spojrzenia na binge-watching jako kompulsywną formę uczestnictwa w kulturze.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKopeć, Katarzynapl
dc.contributor.authorPalimąka, Gabrielapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKopeć, Katarzynapl
dc.contributor.reviewerMaterska-Samek, Martapl
dc.date.accessioned2022-07-08T21:47:23Z
dc.date.available2022-07-08T21:47:23Z
dc.date.submitted2022-07-08pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturą i mediamipl
dc.identifier.apddiploma-157662-274467pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295669
dc.languagepolpl
dc.subject.enbinge-watching, binge-watcher, forms of cultural participation, generation Z, compulsivenesspl
dc.subject.plbinge-watching, binge-watcher, formy uczestnictwa w kulturze, generacja Z, kompulsywnośćpl
dc.titleBinge-watching jako kompulsywna forma uczestnictwa w kulturze generacji Zpl
dc.title.alternativeBinge-watching as a compulsive form of cultural participation of generation Zpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the article is binge- watching as a compulsive form of cultural participation of generation Z. The purpose of the research is to present compulsive watching as popular practice among Z generation members. The thesis presents the characteristics of binge-watching with particular emphasis on the ways of accessing the consumed content. The quantitative study with the use of an online survey and the subsequent analysis of the results made it possible to outline a new perspective on binge-watching as a compulsive form of a cultural participation.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem artykułu jest binge-watching jako kompulsywna forma uczestnictwa w kulturze generacji Z. Celem pracy jest przedstawienie kompulsywnego oglądania jako praktyki kulturalnej wśród członków pokolenia Z. W pracy przedstawiono cechy charakterystyczne binge-watchingu ze szczególnym uwzględnieniem sposobów dostępu do konsumowanych treści. Badanie ilościowe przy użyciu sondażu internetowego oraz późniejsza analiza wyników zestawiona z dotychczasowym dorobkiem naukowym, pozwoliła na nakreślenie nowego spojrzenia na binge-watching jako kompulsywną formę uczestnictwa w kulturze.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Kopeć, Katarzyna
dc.contributor.authorpl
Palimąka, Gabriela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kopeć, Katarzyna
dc.contributor.reviewerpl
Materska-Samek, Marta
dc.date.accessioned
2022-07-08T21:47:23Z
dc.date.available
2022-07-08T21:47:23Z
dc.date.submittedpl
2022-07-08
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą i mediami
dc.identifier.apdpl
diploma-157662-274467
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295669
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
binge-watching, binge-watcher, forms of cultural participation, generation Z, compulsiveness
dc.subject.plpl
binge-watching, binge-watcher, formy uczestnictwa w kulturze, generacja Z, kompulsywność
dc.titlepl
Binge-watching jako kompulsywna forma uczestnictwa w kulturze generacji Z
dc.title.alternativepl
Binge-watching as a compulsive form of cultural participation of generation Z
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Warsaw
2
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available