Crowd capital : conceptualisation attempt

2016
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-10T02:07:24Z
dc.abstract.enBackground. The problems of open innovation and crowdsourcing are more and more often present in literature on management sciences. It is emphasized that during creation of innovation a given organisation should make use of the knowledge existing outside of it. Moreover, it is suggested that the process of creating and developing products or services should be open. By the same, organisations should make use of the knowledge that is being possessed by a generally understood public or crowd (Wexler, 2011). The crowd has gained a new meaning: from unorganised, chaotic and often aggressive people it has become organised and oriented towards problem solving, and in particular creating the so-called open innovations. However, despite the increase of researchers’ interest in the subject of open innovation or crowdsourcing and awareness of “crowd wisdom”, it is difficult to find in the literature unambiguous answers to the question on what is crowd capital. Many authors assume that crowd capital is the core of both open innovation and crowdsourcing. Research aims. The aim of the article is integration and synthesis of the existing scientific output related to crowd capital and presenting an original conceptualisation of this notion. Methodology. In order to identify the main research perspectives and develop a proposal of the conceptualisation, the method of systematic literature review was used, including an analysis of the number of citations. This enabled revealing the existing research axes and the cognitive structure emerging from works published so far. Publications entered in full text databases were analysed. The research covered a period of 9 years: from 2007 to 2016. Key findings. The review and analysis of the contents of publications listed within the systematic literature review enabled identifying of the directions of further scientific research. The systematic foreign and domestic literature review published until 2016 indicated that many levels and areas of the occurrence of the subject phenomenon have still not been examined, which shows free space for new research in this scope. The article presents a proposal of an original conceptualisation of the notion of crowd capital.pl
dc.abstract.plTło badań. Problematyka open innovation oraz crowdsourcing coraz częściej jest obecna w literaturze z zakresu nauk o zarządzaniu. Podkreśla się, że podczas tworzenia innowacji organizacja powinna korzystać z wiedzy znajdującej się poza jej granicami. Ponadto sugeruje się, że proces tworzenia i rozwoju produktów czy usług powinien być otwarty. Tym samym organizacje powinny korzystać z wiedzy będącej w posiadaniu szeroko pojętej publiczności czy tłumu (Wexler, 2011). Tłum nabrał także nowego znaczenia: z osób niezorganizowanych, chaotycznych, często agresywnych stał się zorganizowany i zorientowany na rozwiązywanie problemów, a w szczególności na tworzenie tzw. otwartych innowacji. Jednakże mimo wzrostu zainteresowania badaczy tematyką otwartych innowacji czy crowdsourcingu i świadomości "mądrości tłumu" trudno w literaturze odnaleźć jednoznaczne odpowiedzi na pytanie, co to jest kapitał tłumu. Wielu autorów uważa, że to kapitał tłumu jest rdzeniem zarówno otwartych innowacji, jak i crowdsourcingu. Cel badań. Celem artykułu jest integracja i synteza dotychczasowego dorobku naukowego dotyczącego kapitału tłumu. Metodologia. Do identyfikacji głównych perspektyw badawczych oraz wypracowania propozycji konceptualizacji wykorzystano metodę systematycznego przeglądu literatury, w tym analizę liczby cytowań. Pozwoliło to na ujawnienie dotychczasowych osi badań, struktury poznawczej wyłaniającej się z publikowanych do tej pory prac.Analizie poddano publikacje zamieszczone w bazach pełnotekstowych. Badaniem objęto okres 9 lat: od 2007 do 2016 roku. Kluczowe wnioski. Przegląd i analiza treści publikacji wyszczególnionych w ramach systematycznego przeglądu literatury pozwoliły na identyfikację kierunków dalszych dociekań naukowych. Systematyczny przegląd zagranicznej i krajowej literatury opublikowanej do 2016 roku wskazuje, że wiele płaszczyzn i obszarów występowania omawianego zjawiska wciąż nie zostało zbadanych, i ukazuje wolną przestrzeń do nowych rozważań w tym zakresie. W artykule przedstawiono autorską propozycję konceptualizacji pojęcia "kapitał tłumu".pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznychpl
dc.contributor.authorLenart-Gansiniec, Regina - 352404 pl
dc.date.accession2016-11-04pl
dc.date.accessioned2016-11-24T10:22:09Z
dc.date.available2016-11-24T10:22:09Z
dc.date.issued2016pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. 51-56pl
dc.description.number2pl
dc.description.physical29-57pl
dc.description.publication1,8pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume15pl
dc.identifier.doi10.4467/24498939IJCM.16.009.5550pl
dc.identifier.eissn2449-8939pl
dc.identifier.issn1643-5494pl
dc.identifier.issn2449-8920pl
dc.identifier.projectROD UJ / Ppl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/32822
dc.identifier.weblinkhttp://www.ejournals.eu/ijcm/2016/Numerr-15(2)/art/7391pl
dc.languageengpl
dc.language.containerengpl
dc.rightsDozwolony użytek utworów chronionych*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.encrowd capitalpl
dc.subject.ensystematic literature reviewpl
dc.subject.enopen innovationpl
dc.subject.encrowdsourcingpl
dc.subject.plkapitał tłumupl
dc.subject.plsystematyczny przegląd literaturypl
dc.subject.plotwarte innowacjepl
dc.subject.plcrowdsourcingpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleCrowd capital : conceptualisation attemptpl
dc.title.alternativeKapitał tłumu : próba konceptualizacjipl
dc.title.journalInternational Journal of Contemporary Managementpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-10T02:07:24Z
dc.abstract.enpl
Background. The problems of open innovation and crowdsourcing are more and more often present in literature on management sciences. It is emphasized that during creation of innovation a given organisation should make use of the knowledge existing outside of it. Moreover, it is suggested that the process of creating and developing products or services should be open. By the same, organisations should make use of the knowledge that is being possessed by a generally understood public or crowd (Wexler, 2011). The crowd has gained a new meaning: from unorganised, chaotic and often aggressive people it has become organised and oriented towards problem solving, and in particular creating the so-called open innovations. However, despite the increase of researchers’ interest in the subject of open innovation or crowdsourcing and awareness of “crowd wisdom”, it is difficult to find in the literature unambiguous answers to the question on what is crowd capital. Many authors assume that crowd capital is the core of both open innovation and crowdsourcing. Research aims. The aim of the article is integration and synthesis of the existing scientific output related to crowd capital and presenting an original conceptualisation of this notion. Methodology. In order to identify the main research perspectives and develop a proposal of the conceptualisation, the method of systematic literature review was used, including an analysis of the number of citations. This enabled revealing the existing research axes and the cognitive structure emerging from works published so far. Publications entered in full text databases were analysed. The research covered a period of 9 years: from 2007 to 2016. Key findings. The review and analysis of the contents of publications listed within the systematic literature review enabled identifying of the directions of further scientific research. The systematic foreign and domestic literature review published until 2016 indicated that many levels and areas of the occurrence of the subject phenomenon have still not been examined, which shows free space for new research in this scope. The article presents a proposal of an original conceptualisation of the notion of crowd capital.
dc.abstract.plpl
Tło badań. Problematyka open innovation oraz crowdsourcing coraz częściej jest obecna w literaturze z zakresu nauk o zarządzaniu. Podkreśla się, że podczas tworzenia innowacji organizacja powinna korzystać z wiedzy znajdującej się poza jej granicami. Ponadto sugeruje się, że proces tworzenia i rozwoju produktów czy usług powinien być otwarty. Tym samym organizacje powinny korzystać z wiedzy będącej w posiadaniu szeroko pojętej publiczności czy tłumu (Wexler, 2011). Tłum nabrał także nowego znaczenia: z osób niezorganizowanych, chaotycznych, często agresywnych stał się zorganizowany i zorientowany na rozwiązywanie problemów, a w szczególności na tworzenie tzw. otwartych innowacji. Jednakże mimo wzrostu zainteresowania badaczy tematyką otwartych innowacji czy crowdsourcingu i świadomości "mądrości tłumu" trudno w literaturze odnaleźć jednoznaczne odpowiedzi na pytanie, co to jest kapitał tłumu. Wielu autorów uważa, że to kapitał tłumu jest rdzeniem zarówno otwartych innowacji, jak i crowdsourcingu. Cel badań. Celem artykułu jest integracja i synteza dotychczasowego dorobku naukowego dotyczącego kapitału tłumu. Metodologia. Do identyfikacji głównych perspektyw badawczych oraz wypracowania propozycji konceptualizacji wykorzystano metodę systematycznego przeglądu literatury, w tym analizę liczby cytowań. Pozwoliło to na ujawnienie dotychczasowych osi badań, struktury poznawczej wyłaniającej się z publikowanych do tej pory prac.Analizie poddano publikacje zamieszczone w bazach pełnotekstowych. Badaniem objęto okres 9 lat: od 2007 do 2016 roku. Kluczowe wnioski. Przegląd i analiza treści publikacji wyszczególnionych w ramach systematycznego przeglądu literatury pozwoliły na identyfikację kierunków dalszych dociekań naukowych. Systematyczny przegląd zagranicznej i krajowej literatury opublikowanej do 2016 roku wskazuje, że wiele płaszczyzn i obszarów występowania omawianego zjawiska wciąż nie zostało zbadanych, i ukazuje wolną przestrzeń do nowych rozważań w tym zakresie. W artykule przedstawiono autorską propozycję konceptualizacji pojęcia "kapitał tłumu".
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych
dc.contributor.authorpl
Lenart-Gansiniec, Regina - 352404
dc.date.accessionpl
2016-11-04
dc.date.accessioned
2016-11-24T10:22:09Z
dc.date.available
2016-11-24T10:22:09Z
dc.date.issuedpl
2016
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. 51-56
dc.description.numberpl
2
dc.description.physicalpl
29-57
dc.description.publicationpl
1,8
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
15
dc.identifier.doipl
10.4467/24498939IJCM.16.009.5550
dc.identifier.eissnpl
2449-8939
dc.identifier.issnpl
1643-5494
dc.identifier.issnpl
2449-8920
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / P
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/32822
dc.identifier.weblinkpl
http://www.ejournals.eu/ijcm/2016/Numerr-15(2)/art/7391
dc.languagepl
eng
dc.language.containerpl
eng
dc.rights*
Dozwolony użytek utworów chronionych
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
crowd capital
dc.subject.enpl
systematic literature review
dc.subject.enpl
open innovation
dc.subject.enpl
crowdsourcing
dc.subject.plpl
kapitał tłumu
dc.subject.plpl
systematyczny przegląd literatury
dc.subject.plpl
otwarte innowacje
dc.subject.plpl
crowdsourcing
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Crowd capital : conceptualisation attempt
dc.title.alternativepl
Kapitał tłumu : próba konceptualizacji
dc.title.journalpl
International Journal of Contemporary Management
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Downloads
lenart-gansiniec_crowd_capital_conceptualisation_attempt_2016.pdf
2