Den skräckfyllda kroppen. Undersökning av kroppens diskurs i Carina Rydbergs "Nattens amnesti"

master
dc.abstract.enThis dissertation shows the body in Carina Rydberg’s novel Nattens amneti as the tool of power and resistance. It presents the role of the body in the process of shaping gender hierarchy. This paper is divided into three parts. Each chapter reflects a particular level of corporeality: the body which looks and is watched, the body surface and instinctual body defined by Julia Kristeva. The first chapter describes the protagonists’ glance as the tool of disciplining power and emphasizes the range of glance sexualization. The second chapter is devoted to the disciplining practices which shape the protagonists’ bodies of particular size, shape, gestures and aesthetic functions. The third part shows how the female body is hystericalized in the society dominated by men. In Nattens amnesti the body is the key to understanding the psyche of the characters and constitutes an integral part of their identity. The combination of corporeality with a terse style of presenting violence, while maintaining sensitivity to gender discrimination presents Carina Rydberg’s work as a feminist and gruesome novel.pl
dc.abstract.otherej behövspl
dc.abstract.plNiniejsza praca pokazuje, w jaki sposób ciało w powieści Cariny Rydberg "Nattens amnesti" wykorzystane zostaje jako narzędzie władzy i oporu oraz jaką rolę odgrywa w procesie kształtowania się hierarchii płciowej. Praca składa się z trzech zasadniczych rozdziałów, które odpowiadają kolejno trzem poziomom cielesności, na których w trakcie swojej interpretacji koncentruję uwagę: ciało, które patrzy oraz ciało oglądane, powierzchnia ciała, na którą pada wzrok oraz ciało popędowe, w znaczeniu jakie Julia Kristeva nadaje temu, co somatyczne. W rozdziale pierwszym pokazuję, w jaki sposób spojrzenie bohaterów pełni funkcje narzędzia władzy dyscyplinującej, oraz w jakim zakresie podlega ono seksualizacji. W rozdziale drugim przedstawiam sposób, w jaki praktyki dyscyplinujące kształtują ciała bohaterów o określonym kształcie, rozmiarze, charakterystycznych gestach oraz funkcjach estetycznych. W ostatnim rozdziale pokazuję, w jaki sposób ciało kobiety jest histeryzowane w społeczeństwie rządzonym przez mężczyzn. W powieści "Nattens amnesti ciało stanowi klucz do zrozumienia psychiki bohaterów oraz nieodłączny element ich tożsamości". Połączenie tematyki cielesnej z dosadnym stylem obrazowania przemocy i jednoczesnym zachowaniem wrażliwość wobec dyskryminacji płciowej pozwala mi uznać powieść Cariny Rydberg za przykład feministycznej opowieści makabrycznej (skräckellitteratur).pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.contributor.advisorBak, Krzysztof - 127169 pl
dc.contributor.authorDziedzic, Andrzejpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerBalbierz, Jan - 127170 pl
dc.contributor.reviewerBak, Krzysztof - 127169 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T09:24:12Z
dc.date.available2020-07-24T09:24:12Z
dc.date.submitted2012-07-03pl
dc.fieldofstudyfilologia szwedzkapl
dc.identifier.apddiploma-68015-82009pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181381
dc.languageswepl
dc.subject.enbody, gender, feminist, powerpl
dc.subject.otherej behövspl
dc.subject.plciało, płeć, władza, feminizm, Rydbergpl
dc.titleDen skräckfyllda kroppen. Undersökning av kroppens diskurs i Carina Rydbergs "Nattens amnesti"pl
dc.title.alternativePrzerażające ciało. Ciało i cielesność w powieści Cariny Rydberg "Nattens amnesti"pl
dc.title.alternativeThe scare body. The body and corporeality in Carina Rydberg’s novel "Nattens amnesti"pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This dissertation shows the body in Carina Rydberg’s novel Nattens amneti as the tool of power and resistance. It presents the role of the body in the process of shaping gender hierarchy. This paper is divided into three parts. Each chapter reflects a particular level of corporeality: the body which looks and is watched, the body surface and instinctual body defined by Julia Kristeva. The first chapter describes the protagonists’ glance as the tool of disciplining power and emphasizes the range of glance sexualization. The second chapter is devoted to the disciplining practices which shape the protagonists’ bodies of particular size, shape, gestures and aesthetic functions. The third part shows how the female body is hystericalized in the society dominated by men. In Nattens amnesti the body is the key to understanding the psyche of the characters and constitutes an integral part of their identity. The combination of corporeality with a terse style of presenting violence, while maintaining sensitivity to gender discrimination presents Carina Rydberg’s work as a feminist and gruesome novel.
dc.abstract.otherpl
ej behövs
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca pokazuje, w jaki sposób ciało w powieści Cariny Rydberg "Nattens amnesti" wykorzystane zostaje jako narzędzie władzy i oporu oraz jaką rolę odgrywa w procesie kształtowania się hierarchii płciowej. Praca składa się z trzech zasadniczych rozdziałów, które odpowiadają kolejno trzem poziomom cielesności, na których w trakcie swojej interpretacji koncentruję uwagę: ciało, które patrzy oraz ciało oglądane, powierzchnia ciała, na którą pada wzrok oraz ciało popędowe, w znaczeniu jakie Julia Kristeva nadaje temu, co somatyczne. W rozdziale pierwszym pokazuję, w jaki sposób spojrzenie bohaterów pełni funkcje narzędzia władzy dyscyplinującej, oraz w jakim zakresie podlega ono seksualizacji. W rozdziale drugim przedstawiam sposób, w jaki praktyki dyscyplinujące kształtują ciała bohaterów o określonym kształcie, rozmiarze, charakterystycznych gestach oraz funkcjach estetycznych. W ostatnim rozdziale pokazuję, w jaki sposób ciało kobiety jest histeryzowane w społeczeństwie rządzonym przez mężczyzn. W powieści "Nattens amnesti ciało stanowi klucz do zrozumienia psychiki bohaterów oraz nieodłączny element ich tożsamości". Połączenie tematyki cielesnej z dosadnym stylem obrazowania przemocy i jednoczesnym zachowaniem wrażliwość wobec dyskryminacji płciowej pozwala mi uznać powieść Cariny Rydberg za przykład feministycznej opowieści makabrycznej (skräckellitteratur).
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.contributor.advisorpl
Bak, Krzysztof - 127169
dc.contributor.authorpl
Dziedzic, Andrzej
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Balbierz, Jan - 127170
dc.contributor.reviewerpl
Bak, Krzysztof - 127169
dc.date.accessioned
2020-07-24T09:24:12Z
dc.date.available
2020-07-24T09:24:12Z
dc.date.submittedpl
2012-07-03
dc.fieldofstudypl
filologia szwedzka
dc.identifier.apdpl
diploma-68015-82009
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181381
dc.languagepl
swe
dc.subject.enpl
body, gender, feminist, power
dc.subject.otherpl
ej behövs
dc.subject.plpl
ciało, płeć, władza, feminizm, Rydberg
dc.titlepl
Den skräckfyllda kroppen. Undersökning av kroppens diskurs i Carina Rydbergs "Nattens amnesti"
dc.title.alternativepl
Przerażające ciało. Ciało i cielesność w powieści Cariny Rydberg "Nattens amnesti"
dc.title.alternativepl
The scare body. The body and corporeality in Carina Rydberg’s novel "Nattens amnesti"
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Szczucin
6
Dublin
5
Krakow
4
Warsaw
2
Wroclaw
2
Katowice
1
Rakow
1
Sofia
1

No access

No Thumbnail Available