Wpływ motywowania pracowników obsługi klienta branży finansowej na poprawę jakości i efektywności pracy

master
dc.abstract.enThe aim of this study was a detailed discussion of the essence and function of motivating employees, presentation and description of the most common payroll and non-payroll motivator, and then referring them to a specific place of work which is the bank and the customer service department. The master's thesis presents the results of research that have been prepared based on the analysis of the results of the completed questionnaire by employees of Bank ABC. The conducted research confirmed the sense of creating systems incentive in the financial industry and the impact of motivating on improving quality and work efficiency. The results of the analysis also drew attention to the need to satisfy employees' needs and the special importance of building incentive systems based on them.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy było szczegółowe omówienie istoty i funkcji motywowania pracowników, przedstawienie i opisanie najczęściej występujących motywatorów płacowych i pozapłacowych, a następnie odniesienie ich do specyficznego miejsca pracy, którym jest Bank i dział obsługi klienta. W pracy przedstawiono wyniki badań, które zostały przygotowane w oparciu o analizę wyników wypełnionego kwestionariusza przez pracowników Banku ABC. Przeprowadzone badania potwierdziły sens tworzenia systemów motywacyjnych w branży finansowej oraz wpływ motywowania na poprawę jakości i efektywności pracy. Wyniki analizy zwróciły również uwagę na potrzebę zaspokajania potrzeb pracowników oraz szczególne znaczenie budowania systemów motywacyjnych w ich oparciu.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMakieła, Zbigniewpl
dc.contributor.authorSroczyk, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerMakieła, Zbigniewpl
dc.contributor.reviewerDudzińska-Korczak, Natalia - 127812 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T23:32:13Z
dc.date.available2020-07-27T23:32:13Z
dc.date.submitted2019-07-10pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyfinanse i controllingpl
dc.identifier.apddiploma-132186-181203pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234696
dc.languagepolpl
dc.subject.enmotivating, incentive systems, quality and work efficiency.pl
dc.subject.plmotywowanie, systemy motywacyjne, jakość i efektywność pracy.pl
dc.titleWpływ motywowania pracowników obsługi klienta branży finansowej na poprawę jakości i efektywności pracypl
dc.title.alternativeInfluence of motivating customer service staff in the financial industry on improving the quality and efficiency of workpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this study was a detailed discussion of the essence and function of motivating employees, presentation and description of the most common payroll and non-payroll motivator, and then referring them to a specific place of work which is the bank and the customer service department. The master's thesis presents the results of research that have been prepared based on the analysis of the results of the completed questionnaire by employees of Bank ABC. The conducted research confirmed the sense of creating systems incentive in the financial industry and the impact of motivating on improving quality and work efficiency. The results of the analysis also drew attention to the need to satisfy employees' needs and the special importance of building incentive systems based on them.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy było szczegółowe omówienie istoty i funkcji motywowania pracowników, przedstawienie i opisanie najczęściej występujących motywatorów płacowych i pozapłacowych, a następnie odniesienie ich do specyficznego miejsca pracy, którym jest Bank i dział obsługi klienta. W pracy przedstawiono wyniki badań, które zostały przygotowane w oparciu o analizę wyników wypełnionego kwestionariusza przez pracowników Banku ABC. Przeprowadzone badania potwierdziły sens tworzenia systemów motywacyjnych w branży finansowej oraz wpływ motywowania na poprawę jakości i efektywności pracy. Wyniki analizy zwróciły również uwagę na potrzebę zaspokajania potrzeb pracowników oraz szczególne znaczenie budowania systemów motywacyjnych w ich oparciu.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Makieła, Zbigniew
dc.contributor.authorpl
Sroczyk, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Makieła, Zbigniew
dc.contributor.reviewerpl
Dudzińska-Korczak, Natalia - 127812
dc.date.accessioned
2020-07-27T23:32:13Z
dc.date.available
2020-07-27T23:32:13Z
dc.date.submittedpl
2019-07-10
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
finanse i controlling
dc.identifier.apdpl
diploma-132186-181203
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234696
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
motivating, incentive systems, quality and work efficiency.
dc.subject.plpl
motywowanie, systemy motywacyjne, jakość i efektywność pracy.
dc.titlepl
Wpływ motywowania pracowników obsługi klienta branży finansowej na poprawę jakości i efektywności pracy
dc.title.alternativepl
Influence of motivating customer service staff in the financial industry on improving the quality and efficiency of work
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
21
Views per month
Views per city
Wroclaw
4
Olsztyn
3
Paris
2
Rzeszów
2
Warsaw
2
Bristol
1
Dublin
1
Konstantynow Lodzki
1
Krakow
1
Pietrzykowice
1

No access

No Thumbnail Available