Poszukiwanie antagonistów receptorów adenozynowych A2B w grupie fenoksyacetamidowych pochodnych 7-alkiloteofiliny

master
dc.abstract.enThis work presents the synthesis of potential antagonists of adenosine A2B receptors in the group of 8-substituted phenoxyacetamide derivatives of 7-alkyltheophylline.The introduction contains information about adenosine itself, its function in the body. Four known receptors (A1, A2A, A2B and A3) are shortly described. The special emphasis is put on adenosine A2B receptor, A2B antagonists and the possibilities of use of them in the therapy, especially in anti-nociception.Based on preliminary in silico studies and results from previous works the structures of compounds were designed (theophylline and caffeine derivatives). The final compounds were obtained in the four-step synthesis. One pure final product was obtained by condensation with 1-(3-aminopropyl)-pyrrolidine.Identity and purity of the obtained intermediates and final products have been examined using spectral methods such as: (1H-NMR, LC/MS), the measurement of the melting points and thin layer chromatography (TLC).pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy omówiono syntezę potencjalnych antagonistów receptorów adenozynowych A2B z grupy 8-fenoksyacetamidowych pochodnych 7-alkiloteofiliny. Wstęp zawiera informacje o adenozynie, jej funkcji w organizmie i krótką charakterystykę czterech znanych podtypów receptorów adenozynowych (A1, A2A, A2B i A3). Głównym tematem pracy jest receptor A2B, antagoniści receptora A2B, a także potencjalne zastosowanie terapeutyczne antagonistów A2B - szczególnie w antynocycepcji. Na podstawie wyników badań in silico i wyników badań związków otrzymanych we wcześniejszych pracach, zostały zaprojektowane struktury związków ( pochodne teofiliny i kofeiny). Produkty pośrednie i związki końcowe otrzymano w czteroetapowej syntezie. Otrzymano jeden produkt finalny przez kondensację z 1-(3-aminopropylo)-pirolidyną. Tożsamość i czystość produktów pośrednich i finalnego badano przy użyciu metod spektralnych (1H NMR, LC/MS), pomiarów temperatury topnienia i chromatografii cienkowarstwowej (TLC).pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKieć-Kononowicz, Katarzyna - 130088 pl
dc.contributor.authorLeka, Ewapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerHandzlik, Jadwiga - 129685 pl
dc.contributor.reviewerKieć-Kononowicz, Katarzyna - 130088 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T22:54:24Z
dc.date.available2020-07-24T22:54:24Z
dc.date.submitted2014-04-23pl
dc.fieldofstudyfarmacjapl
dc.identifier.apddiploma-85079-114384pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193922
dc.languagepolpl
dc.subject.enantagonists of A2B receptors, 7-alkyltheophylline, anti-nociceptionpl
dc.subject.plantagoniści receptora A2B, 7-alkiloteofilina, antynocycepcjapl
dc.titlePoszukiwanie antagonistów receptorów adenozynowych A2B w grupie fenoksyacetamidowych pochodnych 7-alkiloteofilinypl
dc.title.alternativeSearch antagonists of adenosine A2B receptors in the group of 8-substituted phenoxyacetamide derivatives of 7-alkyltheophyllinepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work presents the synthesis of potential antagonists of adenosine A2B receptors in the group of 8-substituted phenoxyacetamide derivatives of 7-alkyltheophylline.The introduction contains information about adenosine itself, its function in the body. Four known receptors (A1, A2A, A2B and A3) are shortly described. The special emphasis is put on adenosine A2B receptor, A2B antagonists and the possibilities of use of them in the therapy, especially in anti-nociception.Based on preliminary in silico studies and results from previous works the structures of compounds were designed (theophylline and caffeine derivatives). The final compounds were obtained in the four-step synthesis. One pure final product was obtained by condensation with 1-(3-aminopropyl)-pyrrolidine.Identity and purity of the obtained intermediates and final products have been examined using spectral methods such as: (1H-NMR, LC/MS), the measurement of the melting points and thin layer chromatography (TLC).
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy omówiono syntezę potencjalnych antagonistów receptorów adenozynowych A2B z grupy 8-fenoksyacetamidowych pochodnych 7-alkiloteofiliny. Wstęp zawiera informacje o adenozynie, jej funkcji w organizmie i krótką charakterystykę czterech znanych podtypów receptorów adenozynowych (A1, A2A, A2B i A3). Głównym tematem pracy jest receptor A2B, antagoniści receptora A2B, a także potencjalne zastosowanie terapeutyczne antagonistów A2B - szczególnie w antynocycepcji. Na podstawie wyników badań in silico i wyników badań związków otrzymanych we wcześniejszych pracach, zostały zaprojektowane struktury związków ( pochodne teofiliny i kofeiny). Produkty pośrednie i związki końcowe otrzymano w czteroetapowej syntezie. Otrzymano jeden produkt finalny przez kondensację z 1-(3-aminopropylo)-pirolidyną. Tożsamość i czystość produktów pośrednich i finalnego badano przy użyciu metod spektralnych (1H NMR, LC/MS), pomiarów temperatury topnienia i chromatografii cienkowarstwowej (TLC).
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Kieć-Kononowicz, Katarzyna - 130088
dc.contributor.authorpl
Leka, Ewa
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Handzlik, Jadwiga - 129685
dc.contributor.reviewerpl
Kieć-Kononowicz, Katarzyna - 130088
dc.date.accessioned
2020-07-24T22:54:24Z
dc.date.available
2020-07-24T22:54:24Z
dc.date.submittedpl
2014-04-23
dc.fieldofstudypl
farmacja
dc.identifier.apdpl
diploma-85079-114384
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193922
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
antagonists of A2B receptors, 7-alkyltheophylline, anti-nociception
dc.subject.plpl
antagoniści receptora A2B, 7-alkiloteofilina, antynocycepcja
dc.titlepl
Poszukiwanie antagonistów receptorów adenozynowych A2B w grupie fenoksyacetamidowych pochodnych 7-alkiloteofiliny
dc.title.alternativepl
Search antagonists of adenosine A2B receptors in the group of 8-substituted phenoxyacetamide derivatives of 7-alkyltheophylline
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Dublin
3
Wroclaw
2
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available